Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Vinterbyggefond skal etableres i indeværende finansår
Bilag 1

Folketinget
Arbejdsmarkedsudvalg
Christiansborg
1240-København. K.

Sådan lyder det fra Rejsearbejdere For Retfærdig Skattelovgivning, der mener, at regeringen og folketinget kan vise et godt eksempel ved igangsættelse af mere vinterbyggeri.

Indvendige vedligeholdelsesarbejder udføres så vidt muligt i vinterperioden, på statslige og offentlige Bygninger til gavn for beskæftigelsen i vinterperioden.

Der er mange indenfor bygge og anlæg og håndværks fagene, der har en værktøjskasse der kun bliver brugt 6 – 9 mdr. om året, for her efter og blive stillet på lager til næste år, og så blive hevet frem igen.

Ser vi på denne gruppe mennesker, har de arbejdsdage på 10 til 14 timer i perioder op til 80 - 90 timer om ugen, når det går hårdest til, som løsarbejdere i det danske samfund. Kan vi ikke i fællesskab give dem nogle bedre betingelser og arbejde under.

Til trods for at der er lavet op til flere undersøgelser på, at der efter 6 - 7 timers arbejde går effektiviteten gradvis ned.

Der er her tal om direkte omkostnings fordyrelser, af den lange arbejdsdag til stor skade for arbejderen, kunden og det danske samfund.

Ser vi på ulykkes statistikken, er den væsentligt højre med alvorligere arbejdsskader og nedslidning til følge, inden for de nævnte områder.

Familielivet for disse mennesker, der her er tale om, og ikke mindst børnefamilierne, er sommerferie noget der bliver holdt for manges vedkommende i efterår og vinterperioder, her er der alligevel ikke plads til os på det danske arbejdsmarkedet.

Ferie fridage, Atp. arbejdsmarkedets pension, feriepenge, søn og helligdage optjenes der ikke til i samme størrelse orden, på grund af sæsonledighed.

Foreningen af Rejsearbejdere For Retfærdig Skattelovgivning opfordre, så kraftig vi kan til Folketinges politikere, at der bliv etableret en vinterbyggefond, som der efter planen var lagt op til i finansloven for år 2001.

Til stor gaven for familien, til minimering af arbejdes ulykker og nedslidning på arbejdspladsen.

De tilbagemeldinger vi får fra rejsearbejdere, der er beskæftiget i Danmark, at de for en del af vinterperioden finder beskæftigelse i eks. vis Tyskland og Norge med de samme arbejdsopgaver, som de udførte i deres hjemland.

Med Venlig Hilsen.
P.B.V.
Jens Jørgensen.
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024