Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Rejsearbejdernes krav år 2016 / 2017.

Her er de krav vi stiller, ved de nye forhandlinger i 2016/2017 med politikerne, i form af skrivelser og møder hen over året, som blev vedtaget på Repræsentantskabsmødet i Skanderborg.

1. 20.000 km. Begrænsningen skal fjernes. Km. Penge efter statens regler skal være uden begrænsning.

2. Logi satsen skal hæves til 352,00 kr. Der er ingen der har mulighed for at finde logi til 195 kr. pr. døgn for enkelt værelse med eget bad, toilet, telefon og TV som i dag er standard og i campingvogn koster det 352,00 kr. pr. dag eller mere..

3. Den 12 mdr. s begrænsning der er gældende for kost diæter, skal afskaffes, grundet vi mener, alle bygge- og anlægsopgaver er midlertidige og kan derfor ikke betragtes som permanente arbejdspladser efter 12 mdr.

4. 60 dages reglen skal fjernes.

5. 25 % reglen ændres til 30 % dvs. når arbejdsgiveren afholder udgifter til diæt og logi, (kost og logi). Før 31.12.1999. kunne der udbetales 30 % af diæt delen til småfornødenheder, den er i dag sat ned med virkning pr. 01. 01. 2000 til 25 %, denne skal bibeholdes på de 30 %.

6. Eksportmedarbejder reglen genindføres og pristalsreguleres. Satsen var før 01. 01.2000, på 55 kr. i vest Europa og uden for vest Europa på 140 kr. pr. døgn, den regel blev indført i 1987 og er ikke reguleret siden. Havde den eks. vis været reguleret hvert år med 3 %, havde satserne været følgende: 102,31kr. og 260,41 kr. pr. døgn.

7. Fradrag for rejseudgifter, lignings lovens §9 stk. 1, hvor udgifter kun kan fratrækkes med et loft på 25.000 kr. skal ikke gælde for rejsearbejdere, men kun for pendlere i korte perioder.

8. P.g.a. omkostninger i forbindelse med betaling for parkering i nattetimerne og betaling for bad og toilet er langturs chaufførernes krav et ret til logi sats på 150 kr. pr./overnatning enten som fradrag el. skattefrit betaling fra vognmanden.

9. Der indføres en Vinterbyggebonuskasse - for at sikre beskæftigelsen i vinterhalvåret skal der etableres en Vinterbyggebonuskasse, i lighed med den der findes i Tyskland. Som værn mod arbejdsløshed i vinterperioden, skal der også ske et lov tillæg i arbejdsmiljøloven om at alt vinterbyggeri skal inddækkes, med strenge sanktioner, samt at stat, og kommuner igangsætter mere støttet byggerier/renovering i vinterperioden. Yderligere skal der ydes tilskud/lån til private/virksomheder til energirenovering.

10. Det indførte kontrolsystem i Danmark i lighed med det, der anvendes i Tyskland, RUT-Registeret (Registeret for udenlandske tjenesteydere) som Foreningen Rejsearbejdere.dk har sendt forslag og krav om siden april 2003 til Folketingets Ministrer, med tilmelding bekæmpelse og afsløring af virksomheder, private der benytter sig af illegalt arbejdskraft, med strengere sanktioner overfor virksomheder, privat hvervegivere, i form af bøder og moms/skatteefterbetaling end den nuværende, undtagelsesbestemmelse/lave satser. Så det ikke lønner sig at rekruttere illegal arbejdskraft til Danmark. Udstationerede skal lønnes efter danske overenskomster der er gældende for lokalområdet.

© Rejsearbejdere.dk 2024