Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Historie

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning. En tværfaglig klub med dette lange navn så dagens lys den 28. Maj 1999, da rejsearbejdere fra 5 forskellige fagforbund holdt stiftende repræsentantskabsmøde.

Karl Einer Guldborg, der blandt andet er medlem af bestyrelsen i Metal Grenaa, blev valgt til formand.

Ud over andre medlemmer af Metal er der også repræsentanter fra Blik og Rør, Elforbundet, TIB (Træ-Industri-Byg) og SiD-BAT, Fabrik, Transport og Murer-BAT i den nystiftede forening. Foreningen har også opbakning fra Dansk Industri.

Vores utilfredshed skyldes, at reglerne for udbetaling af skattefrie rejsegodtgørelser blev ændret. Tidligere fik vi en skattefri rejsegodtgørelse til dækning af kost og logi på 419,25 kroner om dagen uden at skulle vise dokumentation.

Men efter 1. April 1999 skulle vi stille med regninger for logiudgifter. Efter 3 mdr. på samme arbejdsplads skulle vi desuden stille med regninger for kost og andre småfornødenheder.

Vi gik i juni - juli - august i gang med telefoniske og skriftlige forhandlinger med de forskellige politiske partiers skatte- og finanspolitiske ordfører, specielt meget med Bjarne Laustsen (S)

I alle fremtidig nævnte møder i Folketinget har vi fremlagt vores synspunkter for:

Jens Peter Vernersen og Bjarne Laustsen (S)
Aage Frandsen (SF)
Frank Aaen (EL)
Sonja Albrink og Peter Duetofte (CD)
Flemming Kofod-Svendsen (KRF)
Thor Pedersen og Mariann Fischer Boel (V)
Flemming Hansen (KF)
Samt Skatteminister Ole Stavad.

Onsdag den 1. september havde vi møde i Folketinget.

Lørdag den 4. september møde med Jan Petersen (S) Finanspolitisk ordfører m.v. Hele september drøftelser med forskellige politikere.

Tirsdag den 28. september havde vi møde i Folketinget.

Torsdag den 7. oktober fremsatte Kristelig Folkeparti, efter vore drøftelser, et lovforslag: L30, hvor man ville genindføre udbetaling af skattefrie logi diæter.

Fredag den 8. Oktober udsendte Skatteminister Ole Stavad et høringsforslag L88, baseret på de drøftelser vi havde haft i de forudgående måneder.

Derefter har vi været til møder i Folketinget den 2. og 17. november om det fremsatte forslag.

Onsdag den 1. december havde vi foretræde for Skatteudvalget og derefter med de forsk. pol. partier, hvor vi fremlagde vores kommentarer til lovforslaget.

Foranstående forhandlinger har resulteret i, at vi har fået genindført den skattefrie logi diæt på 150,00 kr./dag pr. 1.1.2000 uden tidsmæssig begrænsning, (28 dages reglen er også fjernet) vi arbejder stadig på at få den hævet til 300,00 kr./dag.

Samt diæt på 351,00 kr./dag pr. 1. 1. 2000 til kost og andre småfornødenheder med tidsbegrænsning på 12 måneder i stedet for 3 måneder, vi arbejder på at få fjernet begrænsningen helt.

Den høje befordringssats er hævet fra 12.000 km. til 20.000 km.
Du vil som medlem få tilsendt de seneste nyheder, enten som nyheds-breve eller som medlemsorientering vedrørende nye love, cirkulærer, bekendtgørelser m.v.,vi er, som du nok har opdaget, ca. 2 - 3 mdr. forud med de nye meddelelser, fremfor din skattekommune, hvor du måske ikke hører noget før du får slutopgørelsen!

Vi er nået utroligt langt - eller sagt på en anden måde: Nødden er knækket - Skatteministeren er nu forhandlingsvillig!

Det skal sgu bruges til noget!!!
Den tværfaglige bestyrelse gør alt, hvad der er muligt, men det kræver også medlemmer, der vil støtte os, så endnu engang - VI venter på DIN indmelding og hvis du kender andre, så få dem til at melde sig ind!
© Rejsearbejdere.dk 2023