Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Åbent brev: Til By- og Boligminister Lotte Bundgaard - 13. august 2001
Åbent brev:

Til By- og Boligminister Lotte Bundgaard.(S)

Efter at have fået svar på vores brev, samt regeringens afslag vedrørende etableringen af en vinterbyggefond. (Vedtaget finanslovsforlig 2001)

I henhold til regeringens opfattelse vil det indebære en for stor administrativ byrde.

Samt at der forhandles videre med Bat-kartellet (Der har været fremsat forslag fra forskellige organisationer siden 1997 også Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning har fremsendt forslag til Boligministeren om en Vinterbyggefond.

Så det må snart være på tide at der findes en løsning.

Det er ikke nogen løsning at nedsætte Kommunernes finansiering fra 14% til 7 % i år 2002. i forbindelse med kommuneaftalen for år 2002.

Borgmester Anker Bøje (S) har ret i at bebrejde partifællen, at byggeriet af almennyttige boli-ger er stillet i bero i kommunerne, til 2002.

Jeg vil her fremlægge kritik af denne aftale samt en sandfærdig beretning om opstart af Murerarbejdet på 48 almennyttige boliger i Haderslev.

Pkt. 1.
De små byggefirmaer har ikke kapital til at gå ind i store almennyttige byggerier, eller 10/12 huse på en gang, men må gå som underentreprenør.

Resultatet kan blive at der ikke kommer gang i byggeriet om vinteren.

Da der stadig ikke findes en vinterbyggefond ,vil ingen firmaer betale 16 dages dag-penge pr. medarbejder ved vejrligsbyggeri, så byggeriet udsættes til sommeren.

Regeringen kommer til at betale mere i dagpenge.

Det ved jo alle som arbejder ved bygge og anlæg.

Pkt. 2.
Der kan komme mangel på kvalificeret arbejdskraft, så det sker det samme at man igen, må rive 12 huse ned, (ca. 115,000 sten) skulle jævnes med jorden, det indeholdt simpelt-hen for mange fejl. (Ørbækgaard i Hørsholm kaldes byggeriet).

Pkt. 3.
Beretningen om Murerarbejdet på de 48 almennyttige boliger i Haderslev:

Uge 21
Opretning af skure, men der mangler afløb til kloak samt vand til skure. Oprydning efter montagehold (betonrester )

Uge 22
Sortering af stillads (Det tager 6 timer at finde noget brugbart) der skal komme en pladsmand og lave en sortering af rådne låsebrædder/stilladsdæk rustne rør. Mørtelværk er i uorden. Stilladset ikke godkendt af de ansatte .

Uge 23
Mangler Skråstivere, og andre ting til stillads. På byggepladsen flyder der nu med kasseret stilladsmateriel som skal køres på lossepladsen. Muresvendene oplyser formanden om at man normal lægger pap i hulmur over etagerne, formanden meddeler, at efter de oplysninger der findes, ikke skal pap i.

Uge 24
Der skrives mangelliste til Arbejdstilsynet af en medarbejder, idet stilladset er farligt at færdes på, samt gjort firmaets formand opmærksom på problemerne. Arbejdstilsynet ankommer næste dag, og nedløgger straks påbud. Der er fare for nedstyrtningsulykke. Leveret rådne stilladsdæk

Uge 25
Møde med S.I.D Murer og firma, samt ansatte, der er ikke enighed om løn, på grund af manglende stilladsdele samt arbejdsgangen, (Murerne kan kun opmure et lille stykke.). Smede mangler at montere jernsøjler.

Uge 26
Arbejdstilsynet møder op igen, der gives igen strakspåbud og en del af stilladset skal ned-tages. Det er sammensat af forskellige stilladstyper som er ulovligt at bruge. (Bliver gjort på blok. 1-2-3)

Uge 27
Arbejdstilsynet kommer og godkender det ændrede stillads om torsdagen.

Uge 28
Jernsøjler er ikke rigtig monteret på en del af de næste bygninger. De må flyttes og genoptures, om dem.

Uge 31
Elevbyg ankommer og hjemsendes mandag, der er ikke gjort klart, til at de kan mure. ( 7 Lærlinge) der mangler at blive planeret om bygningen med sand. Det samme g¿lder for den blok som en del af svendene arbejder på.

Tirsdag møde med S.I.D Murer og Danske entreprenører samt ansatte om løn og arbejdsfor-hold på byggepladsen.

Der bliver enighed om at der skal leveres stillads/arbejdsmænd til at blok 6 kan opmures i en arbejdsgang, til rejsehøjde.

S.I.D Murer bliver af den deltagende murersvend gjort opmærksom på, at skure og toiletter mangler rengøring, toiletterne er ikke er holdt rene siden uge 21, og der er ikke vand /afløb og bademulighed i skurene , der er 2 håndvaske til 20/25 arbejdere ved de forskellige firmaer. Der skrives derefter skurpenge på lønsedler.

Uge 32
Toiletter bliver gjort rene og der etableres vand/afløb i nogle af skurerne lærlingene har ikke vand eller bademulighed i deres skur. En stor del af tiden m¿ de selv bygge stillads og lave andre ting, for at komme videre med arbejdet (Skyldes at der ikke er de fornødne murerarbejdsmænd til stede.) Til 5 svende og 8 lærlinge, er der 4 til 5 murerarbejdsmænd. En stor del af tiden gør med at bygge stillads.

Uge 33
Mandag kl.10.30 bliver 3 murer sendt hjem. Der mangler materialer/stillads flere steder. Mont¿rerne er ikke klar med deres bagmur ved gavlene samt andre ting. S¿ efter en uge kan man igen starte op.

I et af Danmarks børsnoterede byggefirmaer.

Til slut vil jeg gøre By og boligministeren opmærksom på:

At har man gået 3-4 Mdr. arbejdsløs om vinteren og holdt 3 ugers sommerferie, er det skønt at få en uge eller mere på statens regning.

Som alle kan løse her er:
At køen af boligløse bliver stor.
At arbejdsløsheden blandt bygningshåndværkere og mestre igen bliver stor til vinter/foråret.

At det er igen er landets skatteydere der kommer til at betale, for at mange bygningshåndværkeres arbejdsløshed.


Med venlig hilsen
Hans Erik Meyer.
Bestyrelsesmedlem

Indsat i Jydske Vestkysten d.19-8-01 Læsebrev.
Opdateret d. 27 Mar 2005
Rejsearbejdere.dk 2024