Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
En kommentar til artiklen: På jagt efter østarbejdere Erhvervsbladet 3. januar 2006
En kommentar til artiklen: På jagt efter østarbejdere Erhvervsbladet 3. januar 2006


Det er grotesk at Sekretariatschef Gunde Odgaard i BAT ( Bygge og Anlægs og Trækartellet mener at man kan gøre livet sur for østarbejdere med blokader; politianmeldelser og sympatiaktioner med røde faner.

Det er åbenbart ikke gået op for Gunde Odgaard at det er totalt virkningsløs denne 100 år gamle
metode dur ikke mere i et moderne samfund. Det kan han godt skrive sig bag øret.
Fagforeningen 3F har opnået 12 overenskomster og TIB 20 i alt siden maj 2004 da østarbejderne fik lov at komme hertil som udstationerede. Altså mindre en 4-5 % mulige arbejdsgivere, måske er antallet mindre.

Sætningen om at han har brugt mere energi på at lede efter østarbejdere taler for sig selv.
Det er på høje tid at Gunde Odgaard bliver klar over slaget er tabt. Og bruger sin tid til noget andet der har med sin uddannelse at gøre. Han kunne tage et par måneders arbejde ude på en byggeplads og opleve hvordan arbejdet forgår på en byggeplads i dagens Danmark.
Det ville også ændre hans holdning radikalt til vinterbyggeri og sæsonudjævnin samt østarbejdere
Siden 1997 har man talt om sæsonudjævning intet er sket heller ikke siden Gunde Odgaard tiltrådte i år 2000. Bortset fra analyser.

Med hensyn til arbejdsmiljøet har foreningen Rejsearbejdere.dk været i fronten med hensyn til henvendelser Beskæftigelsesministeren om lovforslag i henhold til EU- Direktiver inddækninger af bygninger, stilladser. Stilladsuddannelsen samt forslag om sæsonudjævning
Der skal et lovindgreb til så udstationerede skal arbejde efter danske overenskomster der er gældende for lokalområdet.

Beskæftigelsesministerens fremsatte Lovforslag i høring i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg
Om Udstationeringsloven Revision skal vedtages med denne sætning.
Ligeledes skal det af Skatteministerens fremsatte Lovforslag i Høring vedtages med yderligere opstramning som vi fra foreningen Rejsearbejdere.dk har fremsendt i april 2003 men nu langt om
Længe ser ud til at blive vedtaget.
Det skal i det hele taget være en faglig uddannet, med højere uddannelse der skulle have posten som Sekretariatschef i BAT kartellet.
Med venlig hilsen
Formand i foreningen
Rejsearbejder.dk
Hans Erik Meyer
www.Rejsearbejdere.dk


På jagt efter de illegale østarbejdere

Menneskejæger. Sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Gunde Odgaard er specialist i spørgsmål om østarbejdere. Han byder de fremmede velkommen. Men de skal opføre sig ordentlig.

Intens og uden omsvøb. Eller sagt på en anden måde: I en tid, hvor snart sagt alle kilder, som en journalist taler med, er skolet udi kunsten at belægge sine ord med omsvøb, uld, eller det, der er værre, er det lise for ens journalistiske sjæl at ringe til Gunde Odgaard. Han siger nemlig tingene rent ud, og det virker, for bag de nogle gange lidt bastante udtalelser brænder der et oprigtigt ønske om, at de østarbejdere, der hentes til den danske byggebranche, opfører sig anstændigt. For som han siger:
- Hvis østarbejderne vil være med til alt det gode, der sker i byggebranchen, ja så er de velkomne. Men hvis de kun vil lave plat og snyde med moms og skat og blæse på arbejdsmiljøet, så er de ikke velkomne.
Og så må de regne med, at Gunde Odgaard gør dem livet så be[sværligt, som det nu engang kan lade sig gøre inden for lovens rammer, når man har BAT-Kartellet i ryggen. Det vil sige med blokader, politianmeldelser og sympatiaktioner med røde faner.
Siden vinteren 2000 har han været sekretariatschef i Bygge-Anlægs- og Trækartellet.
De seneste par år har han brugt energien på at lede efter illegale østarbejdere, men ellers har fokus især været på at forbedre arbejdsmiljøet for manden på stilladset i byggeriet. Så når der de sidste par måneder måske har været lidt mindre mediedækning af arbejdsulykkerne i byggeriet, skyldes det nok, at Gunde Odgaard har brugt mere energi på at lede efter illegale østarbejdere fra Polen og Litauen.
Sæsonudjævning
En anden af Gunde Odgaards retoristiske kæpheste er sæsonudjævning. Elle som branchen ynder at kalde det: vinterbyggeri.
Han kan tale meget intenst og lidt små-forurettet om, at den danske byggebranche ikke blot flytter en del af byggeriet væk fra det travle tredje kvartal til første kvartal.
- Skete det, ville en stor del af problemerne med flaskehalse være løst. Det er simpelthen så enkelt, siger Gunde Odgaard igen og igen.
At han med et bevis på at være cand.scient.pol. fra Århus Universitet i baglommen endte hos BAT-kartellet var mere eller mindre en tilfældighed for den 42-årige vendelbo.
På cv''et er der også en afstikker til det udenlandske i form en Master of Economics fra University College Dublin, Irland fra 1992.
Foruden jobbet som leder i BAT beklæder Gunde Odgaar en række tillidsposter inden for byggebranchen. Blandt de vigtigste er hvervet som bestyrelsesmedlem hos bl.a Teknologisk Institut, Byggeriets Evalueringscenter samt Byggecentrum.
Privat er han gift og har to børn. Det fylder den travle hverdag ud, og weekenderne går med børnenes fritidsinterresser. Selv tænder Gunde mest på fodbold og håndbold - efterhånden mest som tilskuer. Han slapper også af med at stå over gryderne i køkkenet.

Opdateret d. 03 Jan 2006
© Rejsearbejdere.dk 2024