Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev juni 2014
Nyhedsbrev juni 2014.

Nu er en af de største skandaler i Danmark i nutiden blevet en realitet. Den Socialdemokratiske – Radikale – SF ledet Regeringens embedsmænds vildledning og fejlberegning på at kun 3-4000 borgere, ville miste deres dagpenge holdt ikke stik. Netop det som foreningen Rejsearbejdere.dk henviste til ved vores tidligere henvendelsen til Beskæftigelsesministeren Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Mange velbjergede tager nu på sommerferie med skattelettelser i bagagen, de andre må blive hjemme, for de Ca. 34,000 ledige dagpengemodtagere der er kastet ud af A kassesystemet i 2013 på grund af regeringens elendige dagpengereform og mange tusinde der ikke kan får kontanthjælp. Da de har på papiret en mindre formue på over 10.000 kr. eller fordi samleveren har en lille indkomst.

Bedre er det ikke for de som har betalt til efterlønnen og nærmet sig efterlønsalderen samt regnet med at de ville få den, men nu er de i samme båd på grund af dagpengereformen og genoptjeningen til den.

Endnu mere grotesk bliver det når importen af østeuropæisk billig arbejdskraft tager til i Danmark. Uden at de har overenskomst eller er medlem af en fagforening, når samtidig mange danskere bliver udsat for ledighed.

Derfor stillede vi beskæftigelsesminister Mette Frederiksen den 5. marts 2014 spørgsmålet om hvornår, der kommer et endeligt svar på Beskæftigelsesudvalgets brev af 28. juni 2013 på spørgsmål nr.423 (alm. del), Spørgsmålet er stillet af René Christensen (DF).

”Ministeren bedes vurdere, hvor meget de offentlige finanser ville blive forbedret som følge af sparede udgifter til dagpenge og større skatteindbetalinger, hvis blot 10 pct. af den østeuropæiske arbejdskraft i landet blev erstattet med ledige danske dagpengemodtagere til en gennemsnitsløn på 250.000-300.000 kr. om året.”

Samtidig henviste vi til TV SYD søndag 23. februar 2014 ”De arbejder med livet som indsats” om manglende skilt og livsfarligt arbejdsmiljø. På en gård Sjølund Landevej 32 ved Kolding, her havde vi anmeldt polakker der arbejde uden sikkerheds line, manglende stillads og med livet som indsats på taget af en landbrugsbygning, i stor højde.

Senere viste det sig at de alle havde deres eget firma som lige var blevet anmeldt, da vi kom på banen med kameraet.

21. marts 2014 var der igen en udsendelse i TV SYD med overskriften ”Lysky firmaer får bøde på 5000 kr. Udsendelsen satte fokus på manglende de manglende skilte på byggepladser kun kostede 5000.kr. og manglende RUT registrering kostede 10.000.kr. Formanden for rejsearbejdere.dk var med i udsendelsen

Det fremgår så af beskæftigelsesministerens svar den 3. april 2014 at såfremt 10 % af den østeuropæiske arbejdskraft blev erstattet af ledige danskere på dagpenge. Ville besparelsen skønnes være på, med under visse forudsætninger 450 mio. kr.

Nu kan borgerne hurtigt regne ud hvor meget øst udvidelsen, har kostet Danmark med det store antal østarbejdere i landet og ledige danskere. Hvorfor skulle det tage 9. måneder før svaret kom fra ministeren

Den 9. april var der en artikel i Berlingske om beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening om at staten tjente 900 millioner kr. på 66,000 østarbejdere der arbejde i Danmark.

Artiklen kommenterede formand Hans Erik Meyer den 10. april i Ekstrabladet der kom med en artikel der havde overskriften.” Øst regnestykket 7,1 milliarder forkert.” Her blev henvist til de tal som beskæftigelses- ministeren var kommet med når de danske ledige erstattede østarbejderne.

Den 28. marts 2014 var der en artikel i Avisen.dk om, Fradrag forgylder arbejdere fra udlandet.

Her var sekretariatsleder fra BAT kartellet Gunde Odgaard ude med en melding om befordringsfradraget var med til at lave social dumping. Det samme gentog han i TV 2.

Åbenbart er batteriet løbet tør i Gunde’s Regnemaskine.

En lignende gang vrøvl skal man lede længe efter og for at stoppe en større politisk debat som intet havde med virkeligheden at gøre, blev Avisen.dk kontaktet for at meddele at artiklen manglede reelle oplysninger om Skattefradragets værdi.

Det blev så til en ny artikel den 3. april 2014 med overskriften Rejsearbejdere hold fingrene fra fradraget. Vi sendte en udregning og Skatteministeriets bekendtgørelse om befordring til Journalist Rikke Dyrberg. Om kontantværdien af befordringsfradraget i en dansk gennemsnitskommune på kun 30,6 %

En tur til Polen med små 1000 km. med færgebillet i bil kostede 4024 kr. med statens takster på 3,73 kr. pr. km. fradrag ville give med almindelig takster på 2,10 kr. og 1,05 kr. er 1,495 kr. i fradrag, men kontantværdien af fradraget kun giver 457 kr. i hånden.

Altså en kæmpe underskudsforretning, som Torben Lund Kusk fra FDM bekræftede i artiklen.
Det samme underskud gælder også for danskere som har et befordringsfradrag til og fra arbejde.

På den baggrund rettede vi henvendelse til Skatteminister Morten Østergaard den 2. april 2014 vedrørende Lovforslag l.171 Fordi Foreningen Rejsearbejdere.dk mener at fradragsværdien er langt i underkanten, hvad det koster ved befordring i egen, bil samt Færgebillet - Bro billet - Kost og logi samt Dobbelt Husførelse.

For at fremme mobiliteten på arbejdsmarkedet må satserne derfor sættes yderligere op, især for at stoppe afvandringen fra udkants Danmark til de store byer.

”Udgifter til befordring mellem hjem og arbejde, til kost og logi ved rejser samt dobbelthusførelse er som udgangspunkt private udgifter, der ikke berettiger til fradrag var en del af svaret.”

Den 17. marts 2014 var der en artikel i avisen Nordjydske.dk Ingen ansøgere til 250 Bygge job I Nordjylland. Her var den tidligere Konservative Folketingsmedlem og borgmester i Vesthimmerlands kommune og formand i Dansk Byggeri Nordjylland kom med en udtalelse om at når der ingen dansk interesse var til jobbene, kunne de blive besat til en anden side.

En sådan en bemærkning blev hurtigt fulgt op af mange kommenterer b. la. fra, formanden fra rejserarbejdere.dk med følgende kommentar.

"At Formand Knud Kristensen Dansk Byggeri nu prøver at proklamere med at arbejdet kan gå til anden side er jo intet nyt. Social løn og arbejdsmiljø dumping fra øst firmaer og arbejdere er blevet dagligdag i dagens Danmark. Mange gode danske byggefirmaer er for længst, segnet under presset
fra, dem. "

3F Midtfjord var også på banen med at de havde mange ledige medlemmer. Byggegruppeformanden 3F Ålborg kom med en melding om at afdelingen havde 32 % ledige murersvende. Der var ikke mindre end 32 kommentarer.

Der blev afholdt Ordinær Repræsentantskabsmøde samt Bestyrelsesmøde den 11. april 2014 kl. 14,30 På den gamle Grænsekro Christiansfeld. Der blev til et genvalg til bestyrelsen.

18. maj 2014 henvendte vi os til Miljøminister Kirsten Brosbøl og Folketingets Miljøudvalg samt Transportminister Magnus Heunicke - Folketingets Transportudvalg.

Vi henviste til TV2 Udsendelsen 18. maj 2014 kl.19 med overskriften ”Koster en Fjerdedel: Lastbilfirmaer bruger Rumænere i stor stil.” Link. Koster en fjerdedel: Lastbilsfirmaer bruger rumænere i stor stil

I Udsendelsen forklarer firmaet, Contrans økonomichef Axel Junker at man har 100 udenlandske chauffører og har sat det i system og opsat en barak til de mange udenlandske chauffører ved deres virksomhed.

Den 14.1.2014 modtager Kolding Kommunes Vej og Parkafdeling, e-mail fra Hans Erik Meyer fra Foreningen Rejsearbejdere.dk, hvor han gør opmærksom på, at chauffører bor i stablede containere på adressen Ravnhavevej 1 og parkerer deres biler der. Kolding Kommune sender klagen i partshøring den 29. januar 2014.

På en landejendom Vejstruprødvej 100-102 Kolding er der også opsat en container med en polsk arbejdstager.

Den 6. februar 2014 svarer Speditørfirmaet Svend E. Sørensen tilbage, at opholdsrummene ikke bruges til beboelse, men i stedet til hvil, når chaufførerne ikke har mere køretid.
Den 8. maj 2014 foretager Kolding Kommune besigtigelse på virksomheden. Her oplyses det igen, at hvilene foregår mens chaufføren er på arbejde. Containerne er indrettet med vaskefaciliteter, køkken /personalestue og toilet.

Af svaret fremgik at Miljøministeriet ikke udfører, kontrol af om den kommunale planlægning eller kommunernes afgørelser i forhold hertil indeholder retlige fejl eller mangler.

Natur- og Miljøklagenævnet, ligesom kommunernes sagsbehandling kan påklages til ombudsmanden. kan det, er statsforvaltningen der fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Nu havde vi i foreningen Rejsearbejdere.dk efterhånden fået nok efter et intetsigende svar.
Den 2. maj 2014 henvendte vi os igen til Miljøminister Kirsten Brosbøl og Folketingets Miljøudvalg.

Vi fik foretræde for Folketinget Miljøudvalg hvor også Folketingets Transportudvalg
var, inviteret. Her mødte Karsten Hønge (SF) op og vi fik en snak før vores foretræde.

Resultatet blev at Folketinget Miljøudvalg bad Miljøministeren – Beskæftigelses - Skatteministeren udarbejde et konsolideret svar på vegne af alle ministerierne om henvendelsen fra rejsearbejdere.dk til Miljøudvalget af 18. maj og 2. juni 2014, jf. MIU alm. del bilag - 353 og 380, herunder kommentere på:

1 Hvem der har til opgave at føre tilsyn med, om der reelt er tale om beboelse i områder, der ikke er udlagt til dette, når der anvendes hvilerum til udenlandske arbejdere?

2 Hvordan man skelner mellem hvile og egentlig beboelse?

3 Hvordan føres tilsyn med planlovens bestemmelser om boligområder, og hvornår, der er tale om beboelse?

4 Hvilke arealer der kan anvendes til overnatning for udenlandske arbejdere, der ikke har fast bopæl i Danmark?

Den 4. juni 2014 var TV SYD hurtig på banen og kom med et indslag med overskriften Containere til østarbejdere. Samt indslag fra Folketinget med formanden for Rejsearbejdere.dk som mener at ministrene må undersøge muligheder for forbud.

Medlem af Folketinget Miljøudvalget Lisbeth Bech Paulsen (SF) var også med i udsendelsen og kom med en kommentar, om at der skulle et rejsehold til at kontrollere om reglerne bliver overholdt.

Det bliver spændende og se udfaldet af sagen som vi har rejst, om man kan få et stop for, at der hyres en containerfuld østarbejdere og kalde det hvil i arbejdstiden ad den vej. Alle lovlige muligheder skal tages i brug, som gælder i Danmark, når de mange tusinde danskere er faldet ud af dagpengesystemet.

Det er blevet forbigået i stilhed med at den 1. maj 2014 er der gået 10 år siden Social løn dumping var blevet gjort lovligt i Danmark.

Dog ikke hos Landsklubben for danske Godschauffører under 3F der holdt demonstration på Christiansborg Slotsplads i København den 3. maj 2014.

De demonstrerede mod social dumping i den europæiske transportsektor, mod cabotage kørsel eller også kaldet piratkørsel med et rigtig godt program der var lagt for dagen, med en udstilling om de østeuropæiske slavelignende arbejdsforhold i vognmandsbranchen på Slotspladsen.

De politiske taler blev holdt Transportminister Magnus Heunicke S – Ole Christensen S MEP – Morten Messerschmidt MEP DF. - Pia Olesen Dyhr SF - Henning Hyllested SF - Jan Villadsen formand 3F Transport - Harald Fabricius Landsformand for godschaufførklubben var tov holder for afholdelse af demonstrationen.

Også i andre byer som Stockholm – Oslo – Berlin – Haag – Madrid var det demonstration

Transportminister Magnus Heunicke S kom med en rigtig god meddelelse, om at der ville blive opsat kameraer ved danske grænser så man kunne kontrollere alle lastbiler der kørte over grænsen. Og flere penge til politiet til kontrol.

Formand og næstformand samt kasserer fra foreningen Rejsearbejder.dk var selvfølgelig også mødt op på Slotspladsen for at deltage i demonstrationen. Der skal meget mere af den slags demonstrationer til for at politikerne vågner op.

Vi vil slutte med at vi har henvendt os den 18. juni 2014 til Minister Carsten Hansen for by, bolig og landdistrikter samt Folketingets By og Boligudvalg. Om at det fremgår ikke af ”Skitse til Vækstpakken - Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse” intet om Boligjobordningen fortsættes eller erstattes af andre tiltag.

Vi henviste til at mange familier fik billige huslån og andre fik ydet støtte til moderniseringer. Hvilket medførte for 11,2 mia. kr. i omsætning hos håndværkerne i Slesvig – Holsten områder der kun halvt så mange indbyggere som Danmark. I forhold til Boligjobordningen.
Alle ønskes en rigtig god sommer.

P.B.V.

Hans Erik Meyer

Opdateret d. 27 Jun 2014
© Rejsearbejdere.dk 2024