Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev 29-06-2007 ER Slaveri og hoveri tilladt i dagens Danmark.???

29-06-2007
ER Slaveri og hoveri tilladt i dagens Danmark.???

Sommerferien er på vej i Danmark - det samme er arbejdere fra EU-landene der søger lykken her og et godt betalt job. Men ikke alle er lige heldige.

Problemet er, at underbetaling er lovligt i Danmark. Der findes ingen lov om løn og arbejdsforhold
eller tvunget medlemskab af en fagforening eller medlemskab af en Arbejdsløshedskasse.

Så der er ingen garanti for, at de ikke udfører arbejdet som social dumping (Løn trykkeri) som så går ud over Danmarks egne lønmodtagere, arbejdsløse og firmaer.

I København går der 80 ledige murer i foråret. Samtidig med at man nu ønsker at lempe på østaftalen. Det vidner klart om hvad der er galt. Når Danmark har 100.000 gående ledige på dagpenge. Samtidig med at man nu vil lukke op for mere billig arbejdskraft udefra.

Et møde om dette skulle have fundet sted i juni 2007 mellem regeringen og parterne som har indgået østaftalen (det er blevet udsat til august.)

En af betingelserne fra fagbevægelsen skulle være at få indsigt i de udenlandske virksomheders. Arbejdspladser ang. løn. m.m. hos de offentlige myndigheder i Danmark.

Hvad skulle det i øvrigt hjælpe om fagforeningerne også fik lov til at få indsigt hos de offentlige myndigheder.

Det giver ingen garanti for at udstationerede arbejdstagere skal melde sig i en fagforening. Eller
Arbejde på løn og ansættelsesvilkår der er de samme. Alle må arbejde for 5 kroner i timen i Danmark. Blot det fremgår af deres ansættelseskontrakt.

Danmark var ellers først med at ophæve slaveriet, men ikke på lønområdet, her er slaveri og hoveri tilladt.
Hvis man mener at kunne bruge blokadevåbnet, skulle der en hel hær til af blokadevagter.

Der skal andre metoder til og det er en lovgivning om at ingen må arbejde for mindre end de overenskomster som gælder for lokalområdet i Danmark. Der er åbenbart nogen der sider og drømmer i toppen af fagbevægelsen.

3450 nye udenlandske virksomheder er blevet oprettet siden maj 2004 og der er kun 13 ansatte i Skattecenteret Tønder til at udfør kontrol med dem. Det siger alt om hvor
få ansatte, der er til at kontrollere de nye virksomheder.

I Tyskland er man ikke enige mellem de politiske partier om at indføre en lov om at de kollektive aftaler skal ophæves til lov inden for flere service erhverv end kun byggeri og rengøring, selv om der presses på regeringen i Tyskland på grund af underbetaling i mange erhverv.

Her har SPD Fraktionschef Struck angrebet Bundeskanzlerien Merkel om problemet, at hun må indse at det sociale problem skal løses og at han er vred over deres afvisning.
Altså et EU-land som også er ved at få problemer med underbetaling.

Nu barsles der igen om en ny EU Traktat. Selv om Frankrig og Holland stemte den sidste ned skal
der gøres et nyt forsøg igen.

Så længe EU- Landene ikke har en fornuftig aftale i form af en revision af Udstationeringsdirektiv 96/71 om Løn og Ansættelsesforhold ved grænseoverskridende arbejde for udstationerede arbejdstagere, så der stadigvæk kan udføres arbejde til Social dumping /Løn kan det kun anbefales at stemme nej. Såfremt der skulle komme en folkeafstemning i Danmark.

Foreningen har rettet henvendelse til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg i 16. april 07, om at få direktør for Arbejdstilsynet Jens Jensen
til at foretage en ændring af proceduren ved opkald til tilsynets Callcenter

Baggrunden er at vi mener, at 3.timer og 15minuter inden der møder en op fra Arbejdstilsynet er for lang tid. Det skete på en Byggeplads i Aabenraa hvor foreningens formand Hans E. Meyer havde anmeldt en byggeplads, da der var livsfare for nedstyrtning på grund af dårlige stilladser, og passanterne på fortovet kunne få murersten og materialer i hovedet. Ligesom man kunne gå inde under byggeelevatoren, der ikke var indhegnet.

Beskæftigelsesministeren har derefter henvendt sig til Arbejdstilsynet. Som ikke finder at 3,15 timer er for lang ventetid. Det mener vi det er når det er livsfare. 7.(Foreløbige tal) er blevet dræbt i 2006.

Arbejdstilsynet har også fået en hård medfart af John Jacobsen. Formand for Stilladsarbejdernes
Brancheklub Af 1920 om samme problem i dagspressen.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2007 er Dansk Byggeri og 3F blevet enige om, at den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse skal indgå i erhvervsuddannelserne for struktører og murer.

Da vi nu er ved de (vedtagne) overenskomster, er det en skandale, at et stort flertal i bygge og anlæg stemte nej med et stort flertal. Men alligevel blev de vedtaget på grund af, at andre stemte for på den øvrige del af arbejdsmarkedet.

(Det må give grund til selvransagelse hos fag bosserne.)
De må arbejder for at reglerne bliver lavet om til næste gang, ellers er der ingen der gider stemme mere, da det kun er en farce som ingen tager alvorligt mere.

Der skulle også have været meget mere tillagt til pensionsindbetalingen.
Så man i fremtiden sikres en ordentlig pension og ikke som nu, almisser og en ældrecheck
(eller skal vi spise mursten). 14.600 kr.+ ATP og lidt Arbejdsmarkedspension efter skat samt 70.kr i varmehjælp er hvad der kan blive til for en rejsearbejder og hans kone på det private arbejdsmarked.
Her er der ikke råd til golf og safarirejser.

Der er også rettet henvendelse til beskæftigelsesministeren om Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på Lovforslag L 194 det sociale område Vedtaget den 24. maj 2007

Samt beregning af murerarbejdsmændenes og mures daglige løft den 8. maj 2007. Årsagen er et notat fra SID og Byggeriets Arbejdsgivere, udsendt 8. januar1997 fra Arbejdsskadestyrelsen til de Arbejdsmedicinske Kliniker om murerarbejdsmænds løft, hvor det fremgår, at løftet er på 4300-4900 kg. Klinikerne er blevet bedt om en tilbagemelding.
Så man havde noget at gå ud fra ved beregninger af Erhvervs Arbejdsskader ved lænd og ryg sygdomme

Efter en henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen fra foreningens formand blev det oplyst at der ikke forelå nogen tilbagemelding efter 10 år.

Foreningen Rejsearbejder har derefter lavet en udregning, at man håndterer materialerne 3. gange,
så det daglige løft bliver på næsten 15.ton ved manuel løft uden teknisk løftegrej.

Eller 3 gange så meget som notatet oplyser. Det er ikke uden grund at man bliver hurtig opslidt
i Bygge og anlæg faget, samtidigt er det næsten umuligt for mange at få deres Erhvervsskader godkendt.

Dog er der åbnet op for os.

Vigtig.

Fremover stilles der ikke længere krav om præcisionsarbejde i fastlåste stillinger. Arbejdet skal derimod have indeholdt hurtigt gentagne bevægelser i overarm/skulder, som udgangspunkt mindst 3-4 timer dagligt og i 8-10 år. Hvis arbejdet også har indebåret nakkebøjning, arbejde i fastlåste stillinger for nakke - skulderåget og/eller kraftudfoldelse kan dette medvirke til at nedsætte kravet til belastningens varighed og til antallet at gentage bevægelser pr. minut.

De nye muligheder for at få anerkendt kroniske nakke-skuldersmerter gælder kun for sygdomme, der er anmeldt fra og med 1. januar 2005.

Økonomi og Erhvervsminister Bendt Bendtsen samt Folketingets Boligudvalg har nu fået deres forslag om en Byggeskadeforsikring igennem i Folketinget som er et nyt tiltag mod byggesjusk og skimmelsvamp Lov L.nr.177 vedtaget 1. juni 2007 gældende fra 1.april 2008.
I loven indgår at forsikringsselskaberne kan gøre regres (forlange erstatning) fra byggefirmaer der udfører byggesjusk og selskaberne bliver erstatningspligtige.

Igen et godt tiltag mod byggesjusk og sæsonledighed. (virksomhederne sender hjem og lader byggeriet stå åbent uden inddækning eller mangel på samme)

Derudover kommer der et forslag om nyt Bygningsreglement 2007, hvor et af kravene bliver at byggeriet skal sikres mod vejrlig under opførelse. Her har vi også indsendt høringssvar.
Vi siger mange tak for at der endelig er kommet forbedringer på området.

Ud af 4 punkter som Bent Bendtsen lovede os, er de 3 punkter blevet opfyldt.

Igen et bevis på at der lyttes til Foreningen Rejsearbejdere.dk når vi henvender os til Folketingets
Ministre og medlemmer

I ønskes alle en god sommerferie

P.B.V.
Hans Erik Meyer


Opdateret d. 04 Jul 2007
© Rejsearbejdere.dk 2024