Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev 19. April 2007
NYHEDSBREV.

Nyhedsbrev / Beretning til Repræsentantskabsmødet i Foreningen Rejsearbejdere.dk 13.april 2007.

Igen kan vi se tilbage på et år hvor nødvendigheden af foreningens arbejde har vist sig at være til stor gavn for de som bor og arbejder ude og i samfundet Danmark.

Fra at være en forening der kun fik sat fokus på diæter og skattesatser i begyndelsen, er vi nu blevet, en forening der tager del i mange problemer i samfunds debatten, hvor det er lykkedes at blive hørt, af Ministre og politikere i Folketinget og EU.

Foreningen Rejsearbejdere.dk har fået indflydelse på lovgivningen i fin stil, når vi har rettet henvendelse. Til ovennævnte.

Dette er et bevis på at det danske demokrati virker. Folket bliver hørt, lad os håbe at det fortsætter.

Et kort tilbageblik siden sidste Repræsentantskabsmøde den 10. marts 2006 hvad vi har været involveret i. Vi har gentaget over for Ministre og politikere at problemet med østarbejdere er kommet for at blive og de eneste skyldige i, at der ikke er kommet en lovgivning på området om løn og overenskomster, er at nogen af Fagforeningernes top, ikke vil indrømme deres fejlskøn på området. Det samme gælder LO.

Foreningen forudsagde den virkelighed som nu er ved at gå op for dem. Nemlig at man ikke kan stoppe dem med konflikte og lave blokade imod udenlandske udstationerede og deres firmaer, der arbejder her i Danmark Som de lovede på TV udsendelsen i april 2004 at kunne klare.

Samtidig kan vi nu se, at nogle tyske firmaer er på banen med billig arbejdskraft især inden for byggeriet. Der skal en lovgivning til det er på høje tid.

Der henvises til Nyhedsbrevene vedrørende diverse henvendelser og møder og svar der har forekommet i denne periode bortset fra første kvartal 2007 som fremgår herunder.

Foreningen har rettet henvendelse omkring ændringer i arbejdsmiljøloven L. 90 Hvor vi anmodede om foretræde for arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2007 fordi vi ønskede at der skulle ændres i loven og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om skiltning på byggepladser, så det fremgik, at der var indgangen til byggepladsen hvor der var firmanavn og advarsel/påbudsskilt.

Foreningen var repræsenteret ved formand Hans Erik Meyer og sekretær Thorkild Iversen. Da vi har fået et negativ svar fra Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen er sagen indbragt for EU-kommissionen af foreningen. På grund af at der foreligger et EU- Direktiv derom.

Den 31. januar 2007 deltog foreningens formand i en høring i Folketingets Landstingssal om Skimmelsvampe i boliger, Dette var en rystende oplevelse og se og høre hvordan byggesjusk kan føre til Sygdom som det er sket i Odense hvor en hel familie var syge på stribe.

Det er godt at formand for Folketingets Boligudvalg Lissa Mathiasen S. og Folketingets Boligudvalg tager fat på problemet.

På baggrund af, at de fire tiltag om forbedret sæsonudligning og mindre byggesjusk er der sendt høringssvar (oktober 07 nyhedsbrev) til Erhvervs og Byggestyrelsen med et forslag samt beskrivelse og tegning af hvordan man kan imødegå, fugt i byggeriets murværk så der ikke opstår skimmelsvamp.

Formand Hans Erik Meyer rettede den. 6.oktober 06 henvendelse til Folketingets Arbejdsmarkedsmarkedsudvalg gennem Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted DF omkring frafaldet I Bygge og Anlægsuddannelsen, næsten 50 % bliver aldrig udlært i bygge og anlægssektoren.


Desuden er frafaldet enorm stor allerede fra 40 års alderen, på grund af det fysisk belastende arbejde.

Vi har den 5. februar 2007 fået svar fra Undervisningsminister Bertel Haarder.

Svaret er, - han fremsætter snart et lovforslag, som skal give nye fælles rammer for erhvervsuddannelserne, de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og landbrugsuddannelserne. Forslaget er en del af udmøntningen af velfærdsaftalen og skal bidrage til, at mange flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesudsigter.

L 96: Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og lov om produktionsskoler. (Modernisering af erhvervsgrunduddannelsen, målretning af produktionsskoler mod kompetencegivende uddannelse m.v.).

På baggrund af overnævnte blev der sat fokus på det problem i en TV udsendelse og i dagspressen midt i marts 2007 med formanden og tidligere kollegaer. Der var 2 mand tilbage af et byggesjak på 10 mand efter 20 år.
En ting som der heller ikke er blevet gjort noget ved dette overenskomstforslag.

Også vores tidligere formand Jens Jørgensen var med i en TV udsendelse i slutningen af marts 2007 om lungesygdom på grund af asbest arbejde på det gamle Aalborg Værft. På baggrund af en henvendelse til ham fra Dansk Metal Aalborg om at medvirke i udsendelsen. Hvor nogen af ofrene gik glip af erstatning, så nogen, må have sovet i timen som han siger i udsendelsen. Udsendelsen har været vist på TV Nord

Det beviser igen at foreningens arbejde er af allerstørste betydning for alle.

Et flertal i bestyrelsen indstiller til at stemme nej til Overenskomstforslaget som er fremsat.

P b v

Hans Erik Meyer
Opdateret d. 26 Apr 2007
© Rejsearbejdere.dk 2024