Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev Oktober 2006
I august satte Foreningen Rejsearbejdere.dk kræfterne ind på Byggesjusk og vinterbyggeri samt dårligt arbejdsmiljø for bygningshåndværkere. Der kom gang i debatten om rimeligheden i, at ejere og brugere kan være tjent med at få afleveret en gang byggesjusk som der er udført på Fjordblik på Tønder vej i Aabenraa. Et byggeri, som vi har fulgt gennem vinteren.

Endelig - efter en heftig avisdebat (hvor vi også deltog) kom Andelshaverne fra Fjordblik med klager over vand der sivede igennem lofterne m.m. Vi fremsendte billeder af byggeriet til TV 2. der den 9. August i de sene nyheder viste billederne. Formand Hans E. Meyer medvirkede i udsendelsen og kunne præsentere for befolkningen, hvor dårligt det stod til med inddækning af murværk – åbninger – materialer – stilladser ved byggerier om vinteren.

I indslaget udtalte Regiondirektøren for Skanska, at det bedre kunne betale sig, at tørre ud senere og var ligeglad med hvorledes man opførte bygningen.

Denne udtalelse for åben skærm fik formanden for Folketingets Boligudvalg Lissa Mathiasen (S). til at sige, at når det var under sådanne forudsætninger man byggede, kunne folketinget blive nødt til at lovgive på området.

Dette blev Direktør Michael Nielsen i Dansk byggeri ikke glad for at høre, og mente at firmaerne Inden for byggeriet kunne tage vare på sig selv.

Vi har nu fra foreningen Rejsearbejdere.dk gennem årene kunne dokumentere overfor Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Økonomi og Erhvervsminister Bendtsen samt flere ministre og Folketingets medlemmer, at det kan byggefirmaerne åbenbart ikke.

Økonomi og Erhvervsminister Bendt Bendtsen oplyser til foreningens formand, at der kommer 4. nye tiltag som består af: Indsats mod Skimmelsvampe - nye krav i bygningsreglementet – Byggeskadeforsikring – en ny vinterbekendtgørelse i sep. 06. Indsatsen betyder bl.a., at bygherrerne i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelsen skal redegøre for, hvorledes materialer og konstruktioner vil blive beskyttet mod vejrliget. Kravet kan bl.a. indfries ved at benytte totalinddækning.

Derudover fastsættes der i bygningsreglementet krav om, at byggesager skal indeholde en angivelse af det maksimalt acceptable fugtniveau i en nybygning. Dermed minimeres risikoen for indflytning i for fugtige boliger og vækst af skimmelsvamp. Kommunerne har mulighed for at kræve, at bygherren efterviser det fastsatte fugtniveau ved en redegørelse/måling.

Endelig indføres der en obligatorisk byggeskadeforsikring mod fejl og mangler i privat boligbyggeri udført af professionelle bygherrer. I den forbindelse skal en ekspert kvalitetstjekke byggeriet efter et og fem år. Ordningen vil stille beboerne væsentligt bedre i sager om udbedring af fejl og mangler.

Når beboeren opdager alvorlige skader, bistår forsikringen med at kræve skaden udbedret. Såfremt skaden ikke udbedre s inden for rimelig tid, vil forsikringsordningen afholde udgifterne til udbedring. Forsikringsordningen kan herefter fremføre krav mod de ansvarlige, men køber/beboer skal ikke vente på en retsafgørelse, inden skaden udbedres.

Spørgsmålet om tidspunktet for vinterbekendtgørelsens udstedelse, har Erhvervs- og Byggestyrelsen oplyst Økonomi og Erhvervsministeren, at denne forventes udstedt i september.

Efter henvendelsen d.10. Juli 2006 fra foreningen til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, kom der en kommentar den 10. august i Rundt Om Nr.3. juni 2006, hvor Sekretariatschef Gunde Odegaard fra BAT Kartellet udtaler, at det der i virkeligheden interesserer beskæftigelsesministeren, er at ledige i Nordjylland er for dårlige til at prøve lykken længere sydpå.

De ledige er ikke villige til at gøre en ekstra indsats og finde et job i Århus, sådan som man i virkeligheden er forpligtet til som Sekretariatschef Gunde Odegaard udtaler fra BAT.

Samtidig roste Beskæftigelsesministeren de mange håndværkere som hver uge tog over broen for at arbejde på Sjælland Vi havde forventet at få et svar på det økonomiske område og forskellen på transporttiden Beskæftigelsesministeren og Sekretariatschef vil åbenbart at man skal overtræde 11. timers reglen.

I Direktivet fra EU siger man, der skal indregnes transport og hvilepauser til arbejdstiden, så sammenlagt kommer man over de 13 timer i Nordjylland. Eller de regner måske med at bussen eller toget kører direkte fra bopælen. En manglende opfattelse af virkelighedens verden skal man søge længe efter.

Her er hvad vi mener der udgør barrieren som indgår i vores henvendelse.
Der er ingen lavtlønnet/uddannet ansatte der vil bruge sine surt tjente løn til at hælde i statskassen ved at have en bil stående på grund af ledighed en stor del af året, eller have et skattefradrag som giver 45. øre kontant pr. km. ved 100. km. Daglig transport.

Skatterådets beregning viser, at det koster 3.30 øre at køre i egen vogn. Altså et underskud dagligt på 285 kr. eller 2850 kr. kontant på en 14 dags løn. Kommer man højere op i antallet af km bliver det endnu mere grotesk. Reelt mener vi at lavtlønnede burde kunne søge supplerende Bistandshjælp, på grund af de høje transportudgifter.

Vi har fra foreningen Rejsearbejder.dk hele tiden påpeget, at Skattelovgivningens regler om fradrag for kørsel som pendler, eller få udbetalt kørselsgodtgørelser efter statens takster på 3.30 øre pr. km. (som nedsættes efter 60 dage til samme arbejdsplads), er den største barriere for at ledige skal søge arbejde.

Den kollektive trafik er håbløs i store dele af landet og ikke mindst i Nordjylland. Det er en skandale at der ikke for lang tid siden er gjort et tiltag for at forbedre denne håbløse tilstand.

Med hensyn til at Limfjorden udgør en mental barriere som Gunde Odgaard udtaler og at BAT skal blive bedre til at markedsføre muligheden for at pendle fra Aalborg til Aarhus kan vi kun dybt beklage, man kan ikke sammenligne det, at tage fra Korsør til København, hvor de har S. Tog, busser og metro. Vi har fra Rejsearbejdere.dk undersøgt DSB Køreplan. Den giver et godt indtryk hvad forskellen er.

Køretid: Korsør - København = 1. time og 11. minutter. Køreplanen passer med de forskellige arbejdstider. Samlet tid 2. timer og 22. minutter

Køretid: fra Vadum til Aarhus 1. time og 43. minutter og tilbage 2. timer og 8 minutter samlet tid 3. timer og 51. minutter plus tiden til og fra arbejdspladsen. Ingen håndværkere begynder arbejdet til direktørtid som køreplanen er lavet efter. På mange arbejdspladser begynder arbejdet kl. 6.30 eller før.

Vi vil henvende os til Skatteminister Kristian Jensen om denne dette problem. samt til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Folketingets Arbejdsudvalg. Den 14. januar var vi til foretræde for Folketingets Arbejdsudvalg og derefter et møde med Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted (DF) vedrørende Lovforslag. 14. forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Begrænsning af arbejdsgiverens strafansvar og skærpelse af straffene for visse overtrædelser, der begås af ansatte m.v.). Det bliver nu taget til efterretning.

Her anbefalede vi 60 – 70 nye ansatte til Arbejdstilsynet samt det samme antal millioner kr. i bevillinger til Arbejdstilsynet. Disse forslag indgår nu åbenbart i et oplæg til forhandlingerne fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) Ifølge en artikel i JP. 29.09. 2006.

Arbejdstilsynet skal have flere muligheder for at give virksomhederne påbud om at få løst deres arbejdsmiljøproblemer end i dag. Der bliver 100 nye tilsynsførende, og det betyder alt i forhold til at få rettet op på de nedskæringer på området, som vi har sagt udtaler arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov S. til avisen.


Byggefagenes Samvirke i København og Nordsjælland gir op over for Østarbejderne.
Sidste nye er at Byggefagenes Samvirke i København og Nordsjælland har meddelt Københavns Politi, at de har stillet deres deltagelse i kontaktgruppen i bero på grund af myndighedernes inaktivitet ved anmeldelser om ulovlige østarbejdere.

Gruppen koordinerer arbejdet med omgåelse af Østaftalen og udlændingeloven på arbejdsmarkedet i Storkøbenhavn. Ud over fagforeningerne består kontaktgruppen også af repræsentanter for arbejdsgiverne, politi, skattemyndigheder og Udlændingestyrelsen.
Nyt fra EU. Ifølge medlem af Europaparlamentet Ole Christensen S.
Nu skal Kommissionen tvinge myndighederne i medlemsstaterne til at håndhæve reglerne i udstationeringsdirektivet. Ifølge afstemningsresultatet.
Fagforeninger i Danmark er frontkæmperne i kampen mod udnyttelse af lønmodtagere. Det skal EU, og det skal den danske regering anerkende. Derfor har han arbejdet for at give de faglige organisationer bedre vilkår for kontrol, og samtidigt forsøgt at holde myndighederne i Danmark op på deres ansvar.

Østaftale eller ej, vil der altid være arbejdsgivere som behandler deres ansatte dårligt. Derfor var det glædeligt, at en række af hans ændringsforslag mødte stor opbakning. Han har f.eks. foreslået, at fagforeninger gives adgang til myndighedernes oplysninger om udstationerede virksomheder.

Først og fremmest er det Kommissionen, som skal rette sig efter vores bud. De skal fremme information om direktivets indhold, og de skal fremme samarbejdet mellem de nationale myndigheder.

Polske og danske arbejdstilsyn skal snakke bedre sammen. Samtidig skal Kommissionen til at løfte deres ansvar i forhold til at sikre, at medlemsstaterne gennemfører og håndhæver reglerne. Ellers må de hives i retten.

Godt nyt fra Dansk Metals Kongres i Aalborg den 11-09-2006 er der vedtaget følgende vedrørende Rejsearbejde og efterløn.

Den kommende forbundsledelse skal arbejde for ændringer i rejsereglerne således at:

  • 12 mdr. begrænsningen, der er gældende for kostdiæten ved midlertidig arbejdspladser, skal afskaffes.

  • Logi satsen skal hæves fra 179 kr. pr. dag til 350 kr. pr. dag, der er ingen der har mulighed for at finde logi for 179 kr. pr. døgn for et enkeltværelse med bad, toilet og telefon, som er standard i dag.

  • 60dags reglen skal fjernes. Det er urimeligt at beskatte km. penge ved udearbejde på samme arbejdsplads efter 60 dage.

  • Efterlønsalderen skal sættes ned til 60 år

En god nyhed for førtidspensionister. Vores henvendelse til Socialminister Eva K. Hansen gav hurtig resultat. PensionDanmark får fra 14. aug. 2006 automatisk besked fra kommunen, hvis et af PensionDanmarks medlemmer for tilkendt førtidspension. Ifølge Adm. Direktør Torben M. Pedersen

Med venlig hilsen

Rejsearbejdere.dk
V/ Formand
Hans Erik Meyer
Opdateret d. 25 Oct 2006
© Rejsearbejdere.dk 2024