Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev - Aabenraa 17/03/05
Så er vi igen på vej til forår. Vi havde den 18. februar repræsentantskabsmøde i foreningen Rejsearbejdere For Retfærdig Skattelovgivning og valg til bestyrelsen samt gennemgang af regnskab og indkommeforslag

Formand Jens Jørgensen kom i sin beretning ind på de mange af de områder foreningen havde beskæftiget sig med i det år der er gået eks.vis.

Foretræde for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Østaftalen. Deltagelse i åbent sammenråd i folketinget med Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen om ændringer i Østaftalen. Indslag i TV 2 syd og nord om manglende inddækning af stilladser / bygninger i vinterperioden, samt de andre ting som fremgår af vores tidligere Nyhedsbreve.

Vi har fået svar fra Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen på vores hendvendelse og klage over manglende inddækninger af byggerier og stilladser i vinterperioden. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har efterfølgene påtale over for arbejdstilsynet at der skal ske en opstramning af tilsynet i vinterperioden.

Der var nyvalg til bestyrelsen og som bekendt ved sidste Repræsentantskabsmøde 2004 valgte tidligere formand Jens Jørgensen Metal der havde været med i fronten i næsten 6 år med fuld knald på. At trække sig men stadig deltage som bestyrelsesmedlem. Hvilket blev enstemmigt vedtaget

Nyvalgt som formand blev tidligere næstformand Hans Erik Meyer 3F. Bygge & Anlægs branchen. Næstformand blev Ole Prüsse 3F.dk. Nyvalgt til bestyrelsen blev Johannes Classen Metal. Suppleant til bestyrelsen blev John Reitz Metal valgt.

Af de indkommeforslag blev det vedtaget at Foreningen nu tager en navneforkortelse i brug, så foreningens navn, er Rejsearbejdere. DK

Folketingsvalget er også overstået og Folketinget trækker igen i arbejdstøjet. Det samme kunne vi også ønske det var muligt for de mange arbejdsledige også især, de mange sæsonledige bygge og anlægssektoren.

Men heller ikke slagteriarbejderen går fri på grund af, udflytning af arbejdspladser til Tyskland i det gamle DDR. Hvor man så ansætter arbejdere fra de nye EU-lande til lave lønninger.

At dette kan lade sig gøre skyldes at en aftale mellem Tyskland om, at gæstearbejdere fra de nye EU-lande kan opholde sig i op til 18 mdr. Når de er mellem 18 0g 40 år på arbejdspladser i Tyskland efter ansøgning. Det skyldes at der ikke er en lovgivning om mindsteløn der men at de kollektive
Overenskomstmæssige lønninger er kun gælder ved lovgivning inden for Bygge og anlæg samt Rengøring af trafikområdet. Så her er man mere heldig.

Et lignende stort problem ser vi også nu i Danmark som vi i foreningen dengang inden 1. maj advarede Folketinget og andre om, er ved at gå sin skæve gang hvor udstationerings direktivet misbruges, og udlændingeloven bøjes af pengegriske folk. Så det er en skandale, at regeringen ikke for længst har ændret loven.

Udstationerede og andre som har fået tilladelse må gerne tage arbejde men det skal være på samme løn og overenskomster og ophold som er aftalt med fagforeningerne. Det er simpelt hen for dårligt at det skal sparkes til udstationerede arbejdere og andre som i forvejen ligger ned på grund af usle forhold i hjemlandet.

Vi så det samme ske i byggesektoren i Tyskland inden 1996.
Her var mange firmaer / arbejdsgivere, som blev kaldt slaveudlejere i folkemunde godt igang med at udstationere folk i landet under usle vilkår og til manglende eller lav løn som baggrund. Den samme historie er nu ved at gentage sig i Danmark.

Inden valget blev det lovet af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, og Enhedslisten at de ville lave et lov tiltag uden om regeringen, nu får vi se om det holder stik. Vi vil fra Foreningen Rejsearbejdere.dk blive ved med at presse på.

Et lyspunkt er der at under Folketingets 1. behandling af lovforslag L. 96 fremsat af Skatte-
Ministeren omkring sort og illegalt arbejde udtalte Formanden for Folketingets Skatteudvalg Jens Peter Vernersen S. at der i spørgsmålet om udstationerede arbejdstagere er der ting som de godt ville bore lidt mere i under udvalgsarbejdet.

Der er også sat et nyt stykke ind om at brud på loven kan føre til skærpet strafferamme i henhold
Straffelovens § 289 med fængsel i op til flere år

Der er i øvrigt heller ingen undskyldninger mere, da Folketingets Skatteudvalg på grund af vores henvendelse har bedt Skatteminister Kristian Jensen om hvordan skattekontrolloven kunne ændres. Svaret var let Nemlig ved at indføre et nyt stk. 7. H i Skattekontrolloven. Så alle firmaer udstationerede arbejdstager kan registreres 8. dage før de påbegynder arbejdet i Danmark.

I en Sag fra Ribe amts kommuner viser nu vor Told og Skat har lavet kontrol og afvist hundrede vis af kørebøger på grund af manglende adresse ligeledes er der også kan komme problemer med 60. dages reglen.

Foreningen Rejsearbejdere. DK har fra dage et sagt at 60. dages reglen i ligningslovens § 9.b er uretfærdig og skal fjernes. Da man lavede loven glemte de åbenbart at den også ville ramme kommunalt ansatte, som hjemmehjælpere, omsorgsarbejder samt formænd ved park og vejvæsen og andre i den offentlige sektor. Da mange ældre sikkert har tænkt sig at leve mere en 60 dage.

Ligesom nybyggeri bygninger af kraftværker og andet samt renovering af samme tager mere tiden de par dage.
Det her handler åbenbart ikke om ligestilling i Danmark. Da folketingets medlemmer ikke vil nøjes med at
få skattefri befordring i 60 dage.

Sidste nyt er at efter et stort pres fra partier i Folketinget og Fagforbundene samt foreningen Rejsearbejdere.dk skal alle udstationered fra Eu landene skal have deres E 101 EØS blanket med og i orden før de får lov at arbejde i Danmark.. Det vil så betyde danske myndigheder har nemmere ved deres kontrol

Vi vil afvente og ser Beskæftigelsesminister Claus Hjort Fredriksens lovforslag. I øvrigt er der rejst tvivl om lovligheden af de manualer som Beskæftgelsesministeren udsendte i november af Professor i EU ret
Peter Pagh Den samme tvivl har foreningen Rejsearbejdere.dk også haft.

Samtidig har dansk Folkeparti indkaldt Beskæftigelsesministeren til åbent sammenråd i folketinget den. 30. marts 2005. på grund af de mange sager med udstationerede.

Med venlig hilsen
P.B.V.
Hans Erik Meyer
Opdateret d. 29 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024