Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Ordinært repræsentantskabsmøde 2005
Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes ved Dansk Metal, Krøyer Kielbergsvej 32, 8660 Skanderborg.

FREDAG DEN 18. FEBRUAR 2005, KL. 16.30 D A G S O R D E N :

• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning v/formanden
• Regnskab og budget v/kassereren
• Kontingentfastsættelse
• Indkomne forslag

Valg, der skal foretages følgende valg:

       A.  Formand Jens Jørgensen, METAL – modtager ikke genvalg
       B.  2 medlemmer til bestyrelsen:
            Ole Prüsse, SID - Transport
            John Reitz, METAL

       C.  2 suppleanter til bestyrelsen:
            Helge Jensen, METAL
            Flemming Rasmussen, SID - Transport

       D.  1 bilagskontrollant:
             Erling Jensen, SID - murer

•1 suppleant for bilagskontrollanterne - Børge Krogh, METAL

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, pkt. 5, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Nyhedsbrev med beslutninger og strategien for de fremtidige forhandlinger, vil blive udsendt til alle medlemmer, umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.

Med venlig hilsen

Jens Jørgensen
formand
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024