Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Rejsearbejdernes krav år 2004
Her er de krav vi stiller, ved de nye forhandlinger i 2004 med politikerne, i form af skrivelser og møder hen over året, som blev vedtaget på Repræsentantskabsmødet i Skanderborg.

1. 20.000 km. Begrænsningen skal fjernes. Km. penge efter statens regler skal være uden begrænsning.

2. Logi satsen skal hæves til 352.00 kr. Der er ingen der har mulighed for at finde logi til 171 kr. pr. døgn for enkelt værelse med eget bad, toilet, telefon og TV som i dag er standard og i campingvogn koster det 352,00 kr. pr. dag.

3. Den 12 mdr.s begrænsning der er gældende for kost diæter, skal afskaffes, grundet vi mener, alle bygge- og anlægsopgaver er midlertidige og kan derfor ikke betragtes som permanente arbejdspladser efter 12 mdr.

4. 60 dages reglen skal fjernes.

5. 25 % reglen ændres til 30 % dvs. når arbejdsgiveren afholder udgifter til diæt og logi, (kost og logi). Før 31.12.99. kunne der udbetales 30% af diæt delen til småfornødenheder, den er i dag sat ned med virkning pr. 01. 01. 2000 til 25%, denne skal bibeholdes på de 30%.

6. Eksportmedarbejder reglen genindføres og pristalsreguleres. Satsen var før 01.01.2000, på 55 kr. i vest Europa og uden for vest Europa på 140 kr. pr. døgn, den regel blev indført i ca. 1985 og er ikke reguleret siden. Havde den eks. vis været reguleret hvert år med 3%, havde satserne været følgende: 99,30 kr. og 252,83 kr. pr. døgn.

7. Lov 43. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Skal der være lighed for loven, må denne lov gælde alle danske, der er bosiddende i Danmark og har udenlandsk indkomst eller også må denne lov fjernes.

8. Kostbeskatning ved produktionsplatforme skal fjernes! Enten må staten fjerne kostbeskatningen for offshore arbejdere på produktionsplatforme eller også må de have udbetalt diætdelen på 399 kr. pr. døgn.

9. Fradrag for rejseudgifter, lignings lovens § 9 stk.1, hvor udgifter udover 4900 kr. kan fratrækkes, skal ikke gælde for rejsearbejdere, vi mener det hører ind under pendlere?

10. P.g.a. omkostninger i forbindelse med betaling for parkering i nattetimerne og betaling for bad og toilet er langturschaufførernes krav et ret til logisats på 150 kr. pr./overnatning enten som fradrag el. skattefrit betaling fra vognmanden.

11. Vinterbyggebonuskasse - for at sikre beskæftigelsen i vinterhalvåret skal der etableres en Vinterbyggebonuskasse, i lighed med den der findes i Tyskland. Som værn mod arbejdsløshed i vinterperioden, skal der også ske et lov tillæg i arbejdsmiljøloven om at alt vinterbyggeri skal Inddækkes samt at stat, amt og kommuner igangsætter støttet/ byggerier i vinterperioden

12. Der indføres et kontrolsystem i Danmark i lighed med det der anvendes i Tyskland. til bekæmpelse og afsløring af virksomheder, der benytter sig af illegalt arbejdskraft. Med strenge sanktioner overfor virksomheder, f.eks. i form af bøder og skatteerstatning, så det ikke lønner sig at rekruttere illegal arbejdskraft til Danmark.
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024