Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Repræsentatskabsmøde Fredag d. 13. Februar 2004, kl. 16.30
ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes ved:
Dansk Metal
Krøyer Kielbergsvej 32
8660 Skanderborg.
FREDAG DEN 13. FEBRUAR 2004, KL. 16.30
D A G S O R D E N :

•  Valg af dirigent
•  Bestyrelsens beretning v/formanden
•  Regnskab og budget v/kassereren
•  Kontingentfastsættelse
•  Indkomne forslag
•  Valg, der skal foretages følgende

A. Kasserer Thorkild Iversen, Metal

B. 2 medlemmer til bestyrelsen:
        Karl Einer Guldborg, Metal
        Helge Jensen, Metal
        Hans Erik Meyer, SID

C. 2 suppleanter til bestyrelsen:
        Jan Riis Christiansen, METAL
        Flemming Rasmussen, SID - Transport

D. 1 bilagskontrollant:
        Jan Pedersen, METAL

E. 1 suppleant for bilagskontrollanterne
        Børge Krogh, METAL

7 . Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, pkt. 5, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Nyhedsbrev med beslutninger og strategien for de fremtidige forhandlinger, vil blive udsendt til alle medlemmer, umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.

Med venlig hilsen
Jens Jørgensen
formand
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024