Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev - Sønderholm 14. december 2003
Det har på mange måder været et travlt år for bestyrelsen, den strategi og handlingsprogram, der hvert år vedtages på Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivnings årlige Repræsentantskabsmøde i Skandereborg, er udgangs punktet for bestyrelsesarbejdet et år frem i tiden.

Vi har haft foretræde for folketingets Skatteudvalg – Arbejdsmarkedsudvalg - Boligudvalget – Retsudvalget, samt været til møder med politikere på Christiansborg, til en åben Høring i arbejdsmarkedsudvalget med beskæftigelsesministeren Claus Hjort Frederiksen.

Vi bringer fokus på de problemstillinger der er forbundet med Rejsearbejde, er det lovgivningsstof,
er det politikerne på Christiansborg der bliver kontaktet - er det overenskomststof, er det de faglige organisation der må løse opgaverne.

Meget tyder desværre på, det er i medierne fokus skal sættes, før det får politikernes bevågenhed. Det er skræmmende for den fremtidige rets-sikkerheden her i landet.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning har ved skriftlig henvendelse til Skatteminister Svend Erik Hovmand forlangt, skatteministeren udarbejder et standart skema til vejledning og brug ved dokumentation over for arbejdsgiverkontrollen og de lokal skattemyndigheder.

Et standart skema til brug for arbejdsgiver og lønmodtager ved kørselsgodtgørelse efter staten satser, her under 60 dagsreglen, og ved udbetaling efter standartsatsen for skattefrie diæter og logi betalinger.

Et standart skema for lønmodtager til fradrag for standartsatsen af skattefrie diæter og logi betalinger ved overnatning uden for hjemmet, til sikring og erhvervelse af lønindkomst.

Vi se i dag et stigende antal skattesager på grund af at arbejdsgiveren har rod i regnskabet og hvor lønmodtageren må betale for arbejdsgiverens regnskabs rod.

Vi har fået henvendelser fra befolkningen, der bor på de danske øer, som er blevet afvist af de lokale skattemyndigheder på det retskrav de har, for fradrag efter standartsatsen for skattefrie diæter og logi betalinger, når der overnattes uden for hjemmet for sikring af lønindkomsten.

De urimeligheder vi længe har påpeget over for tidligere og nuværende skatteminister, og de faglige organisationer, har nu ført til at metal er gået ind i sagen og bedt næstformanden for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Bjarne Laustsen (S) rejse problemstillingen over for skatteministeren.

For dem der ikke kan komme på Internettet, kommer her et kort resume af de andre ting vi har
beskæftiget os med.

I Arbejdsmarkedsudvalget kunne vi bevise, at efter den Tyske lovgivning kunne det lade sig gøre for tyske firmaer at sende deres ledige medarbejdere til Danmark med tilskud, en lov der i Tyskland giver ret til 50% af lønnen i et år.

Regeringen har nu sendt sagen til Europa - kommissionen omkring lovligheden af et sådan tilskud, flere firmaer i Tyskland har i dag ansatte på denne måde, det kan mærkes på den danske byggeeksport.

Forlagt et forslag til en sæsonudligning af lov nr. 73. vedrørende Byfornyelsesloven, (staten skulle give et forhøjet tilskud når byggeriet blev udført i vinterperioden ), og blev inddækket ved udvendig arbejde. Samt at stat amt og kommuner skulle sætte gang i byggeriet i vinterperioden.

Det er nu op til de enkelte kommuner, at stille krav om at arbejdet skal udføres i vinterperioden,
har Erhvervs og Økonomiministeren svaret os.

Der var et indslag i morgen TV, hvor vi var på sammen med direktør Jens Klarskov fra dansk byggeri, der bakker os op i vore synspunkter.

Samtidig var der også kommentarer fra boligudvalgets politiker Lissa Mathiasen ( S ) og Inge Lene Ebdrup ( V ), der lovede at tage sagen op, såfremt man kunne spare på dagpengene. Der vil nu blive set på sagen ved finansloven 2004 – 2005.

Næstformanden var også med til et åbent møde med beskæftigelsesministeren i november, hvor der blev gjort ministeren opmærksom på de mange langtur – chauffører, der var blevet arbejdsløse og erstattet af billig arbejdskraft på grund af konkurrencen fra Øst.

Derudover har vi været refereret af næsten samtlige dagblade med mange indslag. Vi siger derfor stor tak til journalister i radio og tv, forbund og politikere for det gode samarbejde i året der er gået.

Vi vil også gerne rette en stor tak til vore medlemmer, for den støtte og opbakning som I viser foreningen og bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

P.B.V.
Jens Jørgensen.
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024