Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev - Sønderholm 26. oktober 2002
Tro nu ikke, at foreningen/bestyrelsen har holdt fri siden sidste ”Nyhedsbrev”d.26-06.Vi har været, og er i gang med flere ting, som desværre kun har været refereret i de 3 Stiftstidender.

Som vedtaget på vores repræsentantskabsmøde den 22. marts, valgte vi at opprioriter en model til en vinterbyggebonuskasse/sæson udligning. Logi betalingen hæves til pt. 330 kr. i døgnet. 60 dagsreglen fjernes for kilometerpengebeskatning efter statens regler ved udearbejde. Egen betalingen på 4600 kr. til logi tages ud af lovgivningen.

Næstformand Hans Erik Meyer tog kontakt til den tyske Vinterbyggebonuskasse Z.W.G, og flere tyske politikere På grund af at der var kommet negativ udmelding fra sekretariatschef i BAT- kartellet Gunde Odgaard, blev der skrevet til det Tyske Baugewerbeverband (Byggearbejdsgiverforeningen)og til Industriegewerkschaft Bauens-Agrar-Umwelt IG bau (Det tyske Fagforbund for bygningsarbejdere og land / skovbrug ) med spørgsmålet: Virker den Tyske Vinterbyggebonuskasse efter hensigten.

Svaret var en kommentar på henholdsvis 3 og 2 sider medfølgende et 50 side langt lov katalog. Sidste brev modtaget d. 2-10-02

Begge parter skriver i svaret, at fordelen ved denne lovregulering er, at arbejdstager beholder sin arbejdsplads og arbejdsgiveren beholder sin medarbejder.

Regeringen ændrede i 1996, presset af, de faglige organisationer i Tyskland, og med seneste ændring ved lovforhandlinger med Regeringen i 1999. Omkostningerne er 1% af lønsummen.

Der udbetales 1.03 euro pr. løntime skattefrit, i vinterperioden til medarbejderne, til varmt specialstøj for at arbejde, ude i den kold vinterperioden.

Arbejdsgiverne betaler 70 timer fra sæsonledighedskassen.
Arbejdstager opsparer 30 overtimer om sommeren eller tager feriefridage.

En tredelt aftale mellem Arbejdstager/Arbejdsgiver/ Regeringen i Berlin der virker efter hensigten. Arbejdsgiverne er alle samlet om udgifterne ved sæsonledighed.

Facit er: Skrevet i nogle få ord: At alle parter har fordel af denne ordning. I følge IG BAU Udtalelse (Den tyske fagforening )

Sæsonledighedskassen: Har det formål. I følgeBaugewerbeverband (den tyske Byggearbejdsgiverforbund) at nedbringe sæsonledigheden i vinterperioden.

Forslag til at udjævne den store sæsonledighed inden for byggebranchen, vil kunne betyde en besparelse på mindst 250 millioner kroner om året i dagpenge, lyder det fra politiker i Folketinget Arbejdsmarkedsudvalg på Christiansborg.

Langturschaufførerne: har problemer med overfald, gasning o.s.v. Bestyrelsesmedlem Ole Prüsse, der samtidig er næstformand for Eksportchaufførernes Vel og koordinater i I/A gruppen, afholdt en høring, hvor bl.a. Freddy Black fra EU deltog. En høring der virkelig gav pote, det viser, hvor vigtig det er, at føre dialog og udnytte de muligheder vi har.

Eksportchaufførerne har gennem længere tid været udsat for gasoverfald, som foregår ved, at forbrydere opsøger lastbiler der holder på parkeringsarealer og overnatter. Forbryderne sender bedøvende gas ind i førerhuset enten gennem friskluftsystemet eller gennem sprækker ved døre el. vinduer.

Herefter har de god tid til at gennemsøge førerhuset for forskellige værdigenstande, som fax. radio, kontanter, mobiltelefon, tøj m.m. Chaufførerne har mistanke om, at det er folk fra de tidligere østlande, som tager på landevejs røveritogter, og omfanget er vokset den seneste tid.

Derfor fik I/A Gruppen opgaven ved sidste E.V. generalforsamling i april 2002, at få en mini konference stablet på benene til efteråret. I panelet var vi heldige at få EU politiker Freddy Blak, Formand for SID C. Åbenrå Johnny Schytt Nielsen, Vognmand Christian Jensen Asaa, fra BST Varde Johnny Nielsen, samt 2 stk. chauffør - ofre fra landevejen Per Hansen, og Jens Landergrenn.

Gæster, som deltog i debatten fra salen, var chauffører, chaufførkoner, alarmfirmaer, vognmænd og SID ansatte fra afdelinger.

En dag med god debat og Freddy Blak, som længe har været i gang med løsningsmodellen: bevogtede parkeringsarealer, sammen med Johnny Schytt Nielsen, lovede, at der nu var EU midler på 50 millioner på vej til forsøg på, at forbedre vores overnatningsforhold, så chaufførerne og deres familie kan sove mere trygt i fremtiden. Et projekt, som desværre tager lidt tid at få gennemført, til fuld tilfredshed for alle parter.

Nu må vi håbe på, at chaufførerne melder alle gasoverfald til afdelingerne eller til I/A Gruppen og chaufførerne også sørger for politianmeldelser på gerningsstedet, således vi kan overbevise politikerne om, hvor vigtig denne sag er.

Det er jo desværre således at chaufførerne, som så mange andre, lider af Tarzan syndromet og mange gange ikke vil tale om problemet. På konferencen blev der sammenlignet med, at ligesom piger, der er blevet voldtaget, ikke er meget for at anmelde / drøfte det med andre, ligeså er det åbenbart for eksportchauffører. Desværre, må man sige for begge parter.

Som nyvalgt formand har der virkeligt været travlt, med møder i København, med at kommentere spørgsmål og svar fra bandt andet Journalister/ Folketingsmedlemmer, Ved foretræde i Folketings arbejdsmarkedsudvalg i forbindelse med etablering af en Vinterbyggebonuskasse, ved foretræde i Folketings skatteudvalg og ved mødet med Sekretariatschef i BAT kartellet Gunde Odgaard.

nuværende og tidligere regeringssammensætninger, folketingsmedlemmer, Aviser, Tv. at beskæftigelsessituationen i bygge og anlægssektoren er katastrofalt lav, til trods for befolkningen mangler boliger og byfornyelser i hele landet.

Det er med stor glæde at konstater, at det arbejde vi udfører i Foreningen, om byggeriets nedtur til den tidligere Boligminister Lotte Bundsgaard i maj 2001.Ved Foretræde i Folketinget Boligudvalg, samtaler med Folketingsmedlemmer på Christiansborg.

Kan læses i det indgåede boligforlig, der er med til at give mere beskæftigelse, ind for bygge - anlægssektoren flere år ud i fremtiden. En stor tak til Folketinget Forligspartierne.

Vinterbyggebonuskasse: frit oversat fra tysk til dansk, som den funger i Tyskland, mangler vi i Danmark, den vil give mere beskæftigelse i vinterperioden i bygge og anlægssektoren.

Vi er ikke enige med Sekretariatschef i BAT kartellet Gunde Odgaard i, at den tyske model kun fordeler dagpenge og ikke løser problemerne med sæsonledighed. Der er stor forskel på, der via lovgivningen skal indbetales til en vinterbyggebonuskasse, frem for det G-dage system vi kender i dag.

Foretræde i Folketings skatteudvalg oplæg og materialet, er sendt videre til kommentar og besvarelse af Skatteminister Svend Erik Hovmand. Bilag 400 der ligger under skatteudvalget.

I svarskrivelse fra Skatteminister Svend Erik Hovmand står der at læse. Jeg har nu vurderet området, og finder af de nedenstående grunde, ikke giver anledning til at ændre på standardsatsen til logi, 12 mdr. begrænsningen på logi delen, eller 60 dagsreglen.

Vi havde håbet på et mere positivt svar fra skatteminister Svend Erik Hovmand, idet der er et flertal i regeringen, som er enige med Rejsearbejderne i deres oplæg og synspunkter. Med den baggrund har vi fra bestyrelsen sendt et brev på 9 sider til skatteministeren til besvarelse og kommentar.

Folketingets Boligudvalg afholder en offentlig høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling, onsdag den 20. november 2002 på Christiansborg. Der er tilsendt oplæg fra Rejsearbejdere for Retfærdig skattelovgivning, til høringen, som indgår i det samlet materiale til Folketingets Boligudvalg. Formand Jens Jørgensen og Næstformand Hans Erik Meyer er deltagere ved høringen.

P.B.V.
Jens Jørgensen
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024