Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev - Sønderholm 26. juni 2002
Efter det ordinære repræsentantskabsmøde i Skanderborg 2002-03-22, er der valgt ny formand. Som ventet blev det næstformanden, Jens Jørgensen der overtog formandsposten, efter Karl Einer Guldborg, som blev sekretær, Hans Erik Meyer blev næstformand.

På det ordinære repræsentantskabsmøde i Skanderborg, er der vedtaget en opprioritering og fokusering på minimering af arbejdsløshed i vinterperioden. Logi betalingen skal hæves, 60 dagsreglen fjernes, her under egen betalingen på 4600 kr. ved manglende dækning, ved logi efter standart satsen.

Minimering af arbejdsløshed i vinterperioden. Rejsearbejderne har rettet henvendelse til politikerne i Tyskland ved næstformand Hans Erik Meyer, der har arbejdet mange år i Tyskland, han er velbefaren i det tyske sprog og i arbejderforholdene.

I Tyskland er der en vinterbyggebonuskasse, der går ind og støtter vinterbyggeriet. Vi er pt. ved og få den oversat til dansk. Herefter vil vinterbyggebonuskassen blive offentliggjort med det forslag, som Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning vil anbefale politikerne at tage stilling til.

Logi betalingen skal hæves, er der enighed om i det konservativfolketingparti på Christiansborg. Oplægget fra Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivnings foretræde i Skatteudvalget, ligger til behandling ved Skatteminister Svend Erik Hovmand, der er lagt op til logi hæves med 171 kr. i døgnet.

Ligningslovens § 9 B, 60 dages reglen, fungerer på følgende måde. Eks. der er et maler og tømmerfirma fra Roskilde, der har fået en arbejdsopgave på Christiansborg, det har en varighed på 4 mdr., medarbejderen får fra Roskilde og ind til Christiansborg udbetalt km. penge efter statens takst, ved der køres i egen bil. Efter der er arbejdet i 60 dage, betales der skat af de kørte km.

Herefter kan medarbejderen trækker kørsel mellem arbejdssted (Roskilde Christiansborg) fra på selvangivelsen for alle kørte km. med kilometertaksten, der er gældende for kørsel mellem hjem og arbejde, på næste års selvangivelse. Dette mener vi, er en skjult skat eller afgift, samt dobbelt administration for arbejdsgiver og arbejdstager, som bør fjernes.

Egenbetaling på 4600 kr. i henhold til lignings loven § 9 stk. 4.3. Fradrag for dokumenterede udgifter vedrører indkomsterhvervelsen.

Eks. de dokumenterede, faktiske rejseudgifter 534 kr. pr. døgen, fradagsværdien er 33% svarene til 176.22 kr. i døgnet. Her modregnes egenbetaling på 4600 kr. dvs. de først 26 døgn straffes de skatteborger, der arbejder langt fra hjemmet og overnatter ude, for sikring og erhvervelse af indkomsten.

4.3.1. Hvis betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling heraf ikke er sket, kan lønmodtageren foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med de dokumenterede, faktiske rejseudgifter.

4.4. Fradrag efter pkt. 4.3. kan kun foretages i det omfang, det sammen med andre udgifter, der er forbundet med det indtægtsgivende arbejde, overstiger 4.600 kr., jf. ligningslovens § 9, stk.1.
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024