Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Årsmøde 2002 - Grenaa 31. december 2001
ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes ved:
Dansk Metal, Krøyer Kielbergsvej 32, 8660 Skanderborg.

FREDAG DEN 22. MARTS 2002, KL. 16.30

D A G S O R D E N :

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab og budget
4. Kontingentfastsættelse
5. Indkomne forslag
6. Valg, der skal foretages følgende valg:
A. Formand for 1 år (Karl Einer Guldborg modtager ikke valg)

B. Kasserer Thorkild Iversen, Metal

C. 3 medlemmer til bestyrelsen:

Jens Jørgensen, Metal
Helge Jensen, Metal
Hans Erik Meyer, SID

D. 2 suppleanter til bestyrelsen:
Hans Jørgen Iversen, SID-Fabrik
Kasper Palm, Dansk El-forbund

E. 1 bilagskontrollant:
Jan Pedersen, METAL

F. 1 suppleant for bilagskontrollanterne
John Reitz, METAL
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, pkt. 5, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Nyhedsbrev med beslutninger og strategien for de fremtidige forhandlinger, vil blive udsendt til alle medlemmer, umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.

Med venlig hilsen
Karl Einer Guldborg
formand
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024