Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
I anledning af årsskiftet - 31. december 2001
Kære medlem!
Vi har atter passeret et årsskifte, og jeg vil derfor gerne benytte mig af lejligheden til at ønske dig og din familie et rigtigt godt og lykkebringende nytår.

Året 2001 har været fyldt med spændende udfordringer af såvel fagligt, som politisk karakter. Vores årsmøde forløb på en ordentlig og sober måde, selvom der ikke var det store fremmøde, fik vi en god debat om de opnåede resultater og om vore fremtidige målsætning.

Ved en massiv indsats fra dig og resten af kontaktpersonerne er det også lykkedes at øge tilgangen af medlemmer i 2001, så det lykkedes at gennemføre, om end en skrabet model, vore forhandlinger med Folketinget.

Men ønsker vi at gennemføre de optimale forhandlinger og drøftelser med politikerne, må tilgangen af nye medlemmer og dermed vores økonomi, øges betydeligt i 2002.

Jeg har efter moden overvejelse besluttet at trække mig som formand, ved årsmødet den 22. marts 2002, dette skyldes ikke at min interesse for foreningen er mindre, men udelukkende at arbejdspresset er blevet for stort, således at jeg ikke kan afse den fornødne tid, til dette vigtige arbejde.

Jeg vil til årsmødet den 22. marts 2002, som ny formand foreslå min næstformand Jens Jørgensen.

Jeg har i øvrigt meddelt bestyrelsen, at jeg er villig til at lade mig vælge til bestyrelsen og forsat være med til at sikre retfærdige vilkår for alle rejsearbejdere.

Der er derfor nok at tage fat på, og jeg er overbevist om, at vi ved en fælles indsats vil klare alle opgaver.

Jeg takker for det gode samarbejde, og kammeratskab i årene der er gået og ønsker dig og din familie et rigtig GLÆDELIGT OG GODT NYTÅR.

Med venlig hilsen
Karl Einer Guldborg
formand
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024