Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Byggesektoren 2001 - Grenaa 5 maj 2001
Regionschef Flemming Vendler AF i Ribe Amt udtaler i Jydske Vestkysten den 4. maj 2001, at der ikke er tegn på en egentlig tilbagegang i beskæftigelsen.

Hvis man ikke mener at en stigning på 79 % ledige i byggefagene i Ribe Amt er et tegn på egentlig tilbagegang.

Hvad er det så?

Vi mener at det er alt for mange!!

Prøv at spørge de ca. 20 % arbejdsløse murere på landsplan i uge 11, eller de næsten

26 % arbejdsløse murere i Nordjylland, der har gået ledige i vintermånederne, og prøv at spørge alle de andre i byggefagene.

Hvad mener de?

Om at gå ledig 4-5 måneder hvert år?

Det skyldes muligvis at byggeriet er ved at gå i stå.

Der er et fald på påbegyndte boliger med ca. 20 % eller 3600 boliger i forhold til 1998.

Det samlede byggeri fra 1998-2001 viser et fald på næsten 1 million m2.

Af disse mange m2 er næsten 700.000 m2 beboelses bygninger.

Selv om der er stor mangel på boliger, det skyldes måske nedsat rentefradrag?

Den manglende eksport af bygninger og materialer + lønarbejde til Tyskland, er også medvirkende til at firmaer og medarbejdere ikke har arbejde.

Det viser nu, at Rejsearbejdere For Retfærdig Skattelovgivning havde ret, da vi proteste­rede imod Skatteministerens indgreb på Logi- og Diætsatserne.

Arbejdskraften er ikke mere så mobil og omkostningerne for firmaerne og medarbejderne er for stor!

Ingen vil i dag bruge fradragsreglen for udearbejde, den har kun en værdi på 33 % og med bundfradraget på 4400 kr. er det væsentligt mindre!!!!!

En anden ting kunne også være, at Rejsearbejdere For Retfærdig Skattelovgivnings for­slag, angående etablering af en Vinterbyggefond, ville hjælpe på de mange arbejdsløse, i vintermånederne.
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024