Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Hvad forstås ved en rejse??
Ved en rejse forstås, at en person på grund af afstanden mellem sin sædvanlige bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på bopælen.
 
Selvom afstanden mellem bopælen og arbejdsstedet ikke er større, end personen kan tage hjem og overnatte, anses det dog for en rejse, hvis arbejdsopgaven på det midlertidige arbejdssted medfører, at den pågældende person ikke har mulighed for at overnatte på sin bopæl.
   
Hvornår en arbejdsplads anses for midlertidig, må afgøres konkret ud fra en vurdering af en persons ansættelses- og/eller arbejdsforhold.
  
Om hvad der forstås ved "sædvanlig bopæl" og "en arbejdsplads", se i afsnittet: Hvornår kan der udbetales skattefri befordringsgodtgørelse.
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024