Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Søsterselskabet til Spitzke AG havde ingen overenskomst
Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K
Frederiksholms Kanal 27 Telefon 33 92 33 55 1220 København K . .
Dato
J.nr.
Z?september 2005
004-000232
Trafikudvalget har i brev af7. september 2005 stillet mig følgende
spørgsmål 224 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.
.I. Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.
Spørgsmål 224:
"Ministeren bedes kommentere vedlagte brev fra rejsearbejdere.dk den
30/82005, vedrørende renovering afbanestrækningen Give - Hemingjf.
TRU alm.del- bilag 232"
Svar:
Ved finanslovsaftalen om trafik fra november 1999 mellem den daværende
SR-regering, SF og Enhedslisten blev det aftalt mellem forligspartierne, at
Banedanmark (dengang Banestyrelsen) som led i en effektivisering skulle
konkurrenceudsættebanetekniske opgaver, som indtil da primært var udført
af Banedanmarks entreprenørafdeling. Trafikaftalen fra november
2003 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne
ændrede ikke herved, idet de forudsatte effektiviseringer
i aftaleperioden kræver fortsatte udbud af Banedanmarks opgaver.
Banedanmark har i perioden fra 2000-2004konkurrenceudsat mange sporfornyelsesopgaver.
Konkurrenceudsættelse er et middel til at sikre, at Banedanmark
udfører sporombygningeme til markedsprisen og det kan konstateres,
at der i dag sporombyggestil lavere priser end tidligere - også af
Banedanmark, Entreprise, der således er blevet mere effektive.
Hvis ikke Banedanmark Entreprise vinder tilstrækkeligt med kontrakter og
det ikke er muligt for virksomhedens ledelse at finde arbejdsopgaver til alle
. medarbejdere, er det nødvendigt for at fastholde konkurrenceevnen at finde
kompenserende besparelser, herunder foretage afskedigelse afmedarbejdere
der ikke er beskæftigelse til. Tjenestemænd, der afskediges har rettigheder,
som respekteres fuldt ud, hvilket bl.a. indebærer 3 års rådighedsløn.
Konkurrenceudsættelse skal naturligvis ske på rimelige vilkår. Ved ILOkonvention
nr. 94, der er gældende, skal det ved konkurrenceudsættelsen
sikres, at der anvendes arbejdskraft, der har vilkår, der er sammenlignelige,
med de vilkår, der er gældende på det danske arbejdsmarked. Derved sikres
p.2/2
mod underbetaling og konkurrenceforvridning til skade for danske entreprenører,
herunder Banedanmark Entreprise. Banedanmark efterlever disse
krav i udbud og kontrakter, ligesom det sikres, at de samme bestemmelser
gælder for underentreprenører.
Efter ED' s konkurrenceregler kan Banedanmark ikke stille krav om, at
udenlandske arbejdere skal være medlem af en dansk fagforening eller underlagt
bestemte danske overenskomster.
Det kan oplyses, at Spitzke Scandinavia AIS er medlem af Jembanernes
Arbejdsgiverforening og derigennem har overenskomst med Dansk Jernbaneforbund
og 3F.
Spitzke Scandinavia AIS har til Banedanmark oplyst, at mere gængse entreprenøropgaver
løses af danske entreprenører med danske overenskomster,
mens sporombygningsmaskineme m.v. betjenes af medarbejdere fra et
tysk søsterselskab uden dansk overenskomst.
Det påhviler i henhold til kontrakten, hovedentreprenøren Spitzke Scandinavia
AIS at sikre, at underentreprenørerne ikke underbetaler i forhold til
danske forhold.
Jeg har derfor nu bedt Banedanmark om at redegøre for, at søsterselskabet
ikke udbetaler lønninger, som er dårligere end de tilsvarende danske lønninger.
Når denne redegørelse foreligger, vil jeg følge op på dette spørgsmål.
Endeligt kan jeg oplyse, at problemerne i Banedanmark omkring udbetaling
af diæter og mellemværende mellem medarbejdere og Told & Skat har
fundet sin løsning, og Banedanmark følger op på disse sager, så de afsluttes
iht. den voldgiftskendelse, der foreligger.
~lsen
~~ef
Folketinget - Trafikudvalget
Tlf.: 33 37 55 48
Hans Erik Meyer
Nørrebyvej 55
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
27. september 2005
J.nr. TRU alm. del- Bilag 362
Vedlagt fremsendes til Deres orientering transport- og energiministerens kommentar til
Deres henvendelse af 30. august 2005.
Folketinget Christiansborg
DK-1240 København
Tlf. (+45) 33 37 55 00
Fax (+45) 33 32 85 36


30 august 2005


Til Transport og Energiminister Flemming Hansen
Og Folketingets Trafikudvalg

Ifølge TV2 Nyheder Mandag 29 august kl.19 er der påbegyndt renovering af banestrækningen
Give –Herning. Arbejdet er påbegyndt den 27 august af firmaet Spitzke Scandinavia A/S
Industribuen 19A.1 2635 Ishøj. De kom med det billigste tilbud ved udliciteringen på 70 millioner
Kr..
Foreningen Rejsearbejdere.dk har følgende spørgsmål efter at have undersøgt sagen.

Hvilke krav er der stillet overenskomster med danske Fagforeninger ved udliciteringen/
Udliciteringsmaterialet.
Baggrunden er at det fremgår af Spitske AG hjemmesiden, at arbejdet udføres af Tyske
Afdelinger Spizke AG NL Schleswig – Spiztke AG Gleisbaumaschinen – Spitzke Logistik
GmbH NL Lüneburg SpitzkeSchweistechnik GmbH Schlesvig-Holstein

Hvilke overenskomster har de firmaer med danske Fagforeninger. Efter vores undersøgelse
som fremgår af vedlagte bilag har de formentlig ingen.
Ifølge HTS Arbejdsgiverforeningen mener man at det er udstationeret personale under 3 mdr.
Og det kan ikke kræves en overenskomst.
Kan det være rigtig at banearbejdere ved Bane Danmark først skal have bøvl med Told og Skat
Og Bane Danmark skal betale ca. 45 millioner kr. i erstatning til banearbejderne.
Mener trafikministeren det ikke forkert at afskedige banearbejdere og udbetale dem flere års løn
Og samtidig erstatte dem med arbejdskraft fra udlandet som muligvis ingen overenskomst har.

Kopi Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen
Og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg


Med venlig hilsen
formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik MeyerTirsdag 30.august 2005

Sag TV2.Nyheder kl.19 Mulighed for manglende overenskomst/udstationerede.


Henvendelse: Hans Erik Meyer Bestyrelsesmedlem Jens Jørgensen Tirsdag 30 august formiddag
Spitzke Scandinavia A/S Faggruppe:Transportrådgivning Ret
Industribuen 19A, 1.2635 Ishøj Tlf: 3379 2551


Start in Dänemark
30.08.200545 Kilometer Gleiserneuerung Herning-Give vom 27. August bis 5. November 2005 in Jütland
Am Wochenende 27./28. August 2005 begann in Jütland ein weiteres Großprojekt von SPITZKE SCANDINAVIA: Komplette Gleiserneuerung der Strecke Herning-Give und Bahnhofsumbau Herning. Seit Samstag, 27.08.2005, ist die gesamte eingleisige Hauptstrecke voll gesperrt. Die Baumaßnahmen begannen mit dem Abziehen von 90.000 m Schienen rund um die Uhr. Anschließend folgte die Schweißtechnik zum Verbinden der Schienenstücke mittels Abbrennstumpfschweißen. Bereits am Sonntagvormittag begann in Give der Gleisumbauzug HEINRICH DER STARKE mit dem Schwellen- und Schienenwechsel. Er baut in 12 Stunden 2.200 m bis 2.800 m Gleis um. Nachts werden bis zu 4.000 Schwellen verladen und gefahren. Für die Logistik hat die SLG SPITZKE LOGISTIK GmbH eine eigene Fahrdienstzentrale in Herning eingerichtet. Dort befindet sich auch das zentrale Baubüro. Das gesamte Projekt wird bis zum 5. November 2005 abgeschlossen sein. Leistungen: Strecke Herning-Give (Bauzeit: 27.08. – 05.11.2005):- 43,5 km Gleiserneuerung mit Schienen- und Schwellenwechsel sowie Bettungsreinigung- Umbau von 16 Bahnübergängen- Erneuerung von 3 Weichen- Schweißen- PSS-Arbeiten Bahnhof Herning (Bauzeit: 27.08. – 23.09.2005):- 1.500 m Gleiserneuerung- Erneuerung von 4 Weichen, einer Kreuzungsweiche- Bettungsreinigung bzw. -erneuerung- PSS-Arbeiten- Einbau von Drainage- Schweißen Logistik für das gesamte Projekt:- logistische Koordinierung- schienen- und straßengebundene Transporte- Depotverwaltung- Sicherheitsleistungen Projektleitung: Niels K. LaursenOberbauleitung: Holger RexLogistik: Ralf MackensenGleisbaumaschinen: Olaf GoßenSchweißtechnik: Wolfram Hartwig Ausführung:SPITZKE AG, NL Schleswig-Holstein,SPITZKE AG, Unternehmensbereich Gleisbaumaschinen,SLG SPITZKE LOGISTIK GmbH, NL Lüneburg,SPITZKE SCHWEISSTECHNIK GmbH, Standort Schleswig-Holstein


Henvendelse til 3.F Vejle
Projektleder Niels K. Laursen Bane Danmark - Spitzke Scandinavia Ishøj- Dansk
Jernbaneforbund- Jan- 3f.Herning Arne Mogensen- HTS Arbejdsgiverforeningen Børsen
3F.Transport København Lis Jacobsen
Aftale møde torsdag kl. 1630 med Lis
Udlicitering af banestrækning 70 millioner kr.
Opdateret d. 01 Sep 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021