Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Svarbrev fra byggeerhvervsforbundene i Tyskland Danske ( oversat fra tysk )
Sæsonledighed
Deres forespørgelse fra den 25. april 2002
Kære Hr. Meyer

I Deres foran nævnte brev spørger De i Deres egenskab som næstformand for Rejsearbejdere for Skattelovgivning

Byggeerhverv forbundene for Slesvig-Holsten om i hvorvidt ”Winterausfallgeld” (WAG
vinterudfaldspenge) er en mulighed at forhindre sæsonledighed om vinteren. For at opnå dette mål har De forslag til at oprette en vinterbyggefond.

Det af dem nævnte WAG har til formål at reducere ledigheden om vinteren, men kan ikke ses uden den dermed videre sammenhængende lovgivning. Denne lovgivningen er følgende!.

1/ Forbud af overladelse af arbejde i byggebranchen:
I modsætning til andre brancher i Tyskland, med et par små undtagelser, er det forbudt at udleje/låne arbejdere i byggebranchen.

Det fører til at firmaerne bliver tvungen til at ansætte arbejderne, og ikke kun udlåne dem i en begrænset tid.

Dette forbud fører til, også at ledigheden i byggebranchen hele året, altså også om vinteren bliver indskrænket, da arbejdskraften ellers kun ville blive udlånt/lejet ved behov og ikke ansat.

2/ Forbud mod deltid og korttidsansættelse:
Efter den nu gældende deltids – og varsels lovgivning, før hen beskæftigelsesfremmeloven, er en korttidsansættelse, kun mulig under bestemte forudsætninger.

1. Da disse forudsætninger er relativ snæver, fører dette til, at kortvarig ansættelser er sjældne og hvis de i enkelte tilfælde forekommer i byggefagene har de ingen betydning.

2. Hvis kortvarig ansættelse var mulig, så ville arbejderne i byggebranchen hovedsagelig blive ansat til kun at arbejde i sommertiden.

3/ Lovgivning om beskyttelse mod/ved opsigelse:
Den almene beskyttelse mod opsigelse i den gældende afskedigelseslovgivning fører til , at opsigelser i firmaer, der Hører til i byggebranchen, med mere end 6 ansatte kun ved bestemte forudsætninger er muligt. Modsætter en arbejdstager/re at blive afskediget.

Kan der føres en sag i arbejdsretten, slutningen på disse sager i er Arbejdsretten er at det næsten altid er Arbejdsgiverne der er taber. De kan så mod en passende betaling kan købe sig fri.

Disse indskrænkninger af den frie opsigelses ret fører til, at mange arbejdsgivere ikke afskediger om vinteren. Det fra Dem nævnte WAG er ”vejrligsledigheds” pengenes efterfølger og har en meget vekslende historie;

Efter at staten fra 1959 til 1995 betalte omkostningerne ved vejrligsledighed, blev den på grund af Finans mangel lovmæssigt ændret således ,at arbejderne ved arbejdsmangel på grund af dårlig vejr ikke fik nogen betaling og selv måtte bær risikoen ”uden arbejde ingen penge.

”Denne til 1996 gældende lovgivning blev , efter at fagforeningerne havde presset på, ændret på den måde, at den nu gældende omkostningsfordeling blev sat i gang.

Omkostningerne ved risikoen på grund af manglende arbejde ved vejrligsledighed, er delt på følgende 3. måder:

1. Risikoen for den 1. til den 30. time ved manglende arbejde på grund af dårlig vejr bærer arbejderen selv. Arbejdstageren kan ved at opsamle 30 overarbejdstimer eller ved at tage overarbejdearbejde senere Eller tage ferie/fridage.

2. Fra den 31. til 100. time overtager arbejdsgiveren omkostningerne. Ved vejrligsledighed. Omkostningerne i denne forbindelse sker ved at Arbejdsgiverbetalinger. Arbejdsgiveren skal på grund af de almen gældende lønaftale indbetale 1% af bruttolønsummen til en samlet Fond der så udbetaler ved vejrledighed.

3. Fra 101 Timer overtager Statskassen omkostningerne ved Vejrligsledighed.

Det af Dem nævnte WAG. vinterledighedspenge omfatter tidsrummet fra den 31. time.”

Mehraufwandwintergeld”(MWG) vinterbonuspenge er en udligning for at arbejdstageren, arbejder udendørs under Vanskelige og hårde betingelser Arbejdsbetingelser om vinteren.

Zuschusswintergeld Vintertilskudspenge bliver betalt som belønning til arbejdstagerne for, at der er bliver overarbejdet om Sommeren, og de derfor modregnes 30 timer om vinteren.

Et yderligere middel arbejdsgiveren foretrækker er arbejdsflexibilisring, der kan udføres inden for de første 30 timer. Denne arbejdsflexibilisering fører til, at den enkelte overarbejdes om sommeren og at arbejdsgiveren udbetale disse overarbejdstimer om vinteren.

Dette medvirker til af arbejdsgiveren ikke har behov for at opsige arbejdstageren om vinteren:

Vi har vedlagt et oversigtsblad for ”Winterausfallgeld” fra vores Centralafdeling i Berlin.
På den sidste side er der opført en Speciel opstilling over ”WAG” i de enkelte timer.

Skulle De bruge flere informationer, står vi gerne til rådighed for flere spørgsmål.

Med Venlig Hilsen
BAUGEWERBEVERBAND SCHLESWIG-HOLSTEIN

RA Chr. Christiansen
Syndikus
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024