Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Vismænd: Fyringer misbruges
Af Morten Bjørn Hansen, Berlingske Tidende

En unaturlig stor del af de ledige finder genbeskæftigelse i det firma, de blev fyret fra. Vismændene mener, at det er udnyttelse af systemet, statsbetalt ferie og en indirekte erhvervsstøtte finansieret af skatteborgerne. Vismænd mødt med kulde.

De økonomiske vismænd anklager virksomhederne for at udnytte dagpengesystemet til midlertidigt at hjemsende medarbejdere.

Vismændene har mistanke om, at hjemsendelsen ofte sker på falsk grundlag - med underhåndsaftale om beskæftigelse i samme firma kort tid efter »fyringen«.

Det er indirekte statsstøtte, betalt ferie finansieret af skatteyderne, og dét bør politikerne gøre noget ved, mener de uafhængige økonomiske vismænd.

»Virksomhederne og medarbejderne udnytter dagpengesystemet. Det er et problem for skatteborgerne og samfundet,« siger Torben M. Andersen, professor i nationaløkonomi og overvismand.

Hele 44 procent af alle ledighedsperioder i den private sektor ender inden for et halvt år med genansættelse i den virksomhed, som oprindeligt afskedigede medarbejderen. En praksis som altid har været anvendt i byggeriet, men som ifølge den seneste vismandsrapport er udbredt inden for alle sektorer i erhvervslivet.

Torben M. Andersen har en klar mistanke om, at mange af de ledige, som genansættes i samme firma, ikke er reelt jobsøgende i ledighedsperioden. Vismændene anbefaler derfor, at arbejdsgiverne fremover bør betale for de fire første ledighedsdage og ikke kun to såkaldte G-dage, som tilfældet er i dag.Niels Westergaard Nielsen, professor i økonomi ved Handelshøjskolen i Århus, ser også den midlertidige hjemsendelse, der omfatter ca. 15.000 personer årligt, som et stort problem.

»Der er tale om, at almindelige skatteydere understøtter sæsonerhvervene og de mange andre erhverv, der anvender kortvarige hjemsendelser. Og man kan med rette spørge, om det er en rimelig anvendelse af midlerne. Det er jo ikke meningen med dagpengene, at det skal være en permanent understøttelse til folk, for at de kan have en mindre arbejdstid,« siger Niels Westergaard Nielsen.

Han gør opmærksom på, at sæsonudsvingene er særlig store i sommerferien, efterårsferien og i juletiden - tidspunkter hvor folk traditionelt gerne vil have fri.

Lars Andersen, direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, har også svært ved at finde gode argumenter for hjemsendelses-lysten, som ellers traditionelt støttes af fagbevægelsen. Men han frygter, at flere G-dage vil gøre det dyrere for arbejdsgiverne at ansætte.

»For mig er det ikke helligt. Men det kræver, at man kan finde en løsning, som sikrer fleksibiliteten på arbejdsmarkedet,« siger Lars Andersen.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) vender sig kraftigt mod indførelsen af nye G-dage for at løse et ledighedsproblem, der, ifølge DA, kun har »marginal« betydning.»Virkningen vil blive den stik modsatte - nemlig flere ledige,« siger DA i en kommentar.

"Virkningen vil blive den stik modsatte - nemlig flere ledige," siger DA i en kommentar.
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024