Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Oplæg til Foretræde i Folketingets Boligudvalg
Sønderholm d. 22-10-2001.

Indledningsvis vil vi gerne sig tak til Folketingets Boligudvalg, der har afsat tid til et foretræde, med Rejsearbejdere For Retfærdig Skattelovgivning.

Værktøjskassen:

Der er mange i Danmark i dag, inden for bygge og anlæg, der har en værktøjskasse, der kun bliver brugt 6 – 9 mdr. om året, for her efter og blive stillet på lager til næste år og så blive hevet frem igen.

Ser vi på denne gruppe mennesker, har de arbejdsdage på fra 10 til 14 timer om dagen, i perioder op til 80 - 90 timer om ugen, når det går hårdest til.

Der er lavet undersøgelser på, at efter 6 til 7 timers arbejde går effektiviteten gradvis ned.

Ser vi på ulykkes statistikken er den væsentligt højere, med alvorligere arbejdsskader og nedslidning til følge, inden for dette område.

Ser vi, på familielivet for disse mennesker vi her taler om, er ferie noget der bliver holdt for manges vedkommende i efterår og vinterperioder, her er der alligevel ikke plads til os, på det danske arbejdsmarkedet.

Ferie fridage og arbejdsmarkedets pension, samt feriepenge og søn.- og helligdage, optjenes der ikke til. som i mange andre fag, på grund af sæsonledighed.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning opfordre, så kraftig vi kan til, at Folketingets Boligudvalg bidrager til at der bliver etableret en vinterbyggefond i indeværende Finansår.

Til stor gavn for familien, minimering af arbejdes ulykker og nedslidning på arbejdspladsen.

Inden jeg giver ordet til Murer Hans Erik Meyer, må det være relevant at oplyse Folketinget Boligudvalg om, de tilbagemeldinger vi får fra rejsearbejdere, der er beskæftiget i Danmark.

Finder beskæftigelse for en del af vinteren i eks. vis. Tyskland og Norge med de samme arbejdsopgaver, som de udførte i deres hjemland.
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024