Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Oplæg til Foretræde i folketinget Skatteudvalget
Ved standartsatsen til logi betaling er der tal om, en skattefri udbetaling, til dækning af de udgifter, der er forbunden med overnatninger i forbindelse med rejsearbejde i ind og udland.
Pt. udgør denne betaling 160 kr. pr. døgn til logi.

Overstiger overnatningsbeløbet de udbetalte 160 kr. pr døgn, kan denne merudgift, mod dokumentation trækkes fra på næste års selvangivelse, med en egenbetaling på ca. 67% af det beløb, overnatningen måtte koste i ind og udlandet.

Når vi bliver ved med at påpege overfor Folketingets skatteudvalg, at logi betalingen er for lav og vedlægger behørig dokumentation, der belyser overfor skatteudvalget, den billigste form for overnatning er i egen campingvogn, der overstiger logi betalingen efter standardsatsen med over 100 %, så må der være nogle lamper der begynder at blinke, selv for de garvede politikere i skatteudvalget.

Forslag 1:

Vi se gerne fra Rejsearbejderne, at der bliver indført et plastikkortsystem for alle landets rejsende, i lighed med det, der er indenfor stat – amt og kommune og halv offentlige virksomheder.

Forslag 2:

Vi mener det vil give en større skattebesparelse, at det er standard satsen, og eventuelt billigst offentlig transportmiddel der er gældende.

Udgifter der så overstiger standard satsen, kan fratrækkes på næste års selvangivelse, med en egenbetaling på 4600 kr. i henhold til lignings loven § 9 stk. 1.

Vi har sendt campingvogns regnskabet på e-mail, og bedt sekretæren sende det til udvalgets medlemmer, der hermed har muligheder for selv at arbejde med tallene, har I modtage dette
regneark?

12 mdr. begrænsningen på diætdelen.

Tidsbegrænsningen på de 12 mdr. gældende for satsen for kost m. v. og gælder derfor også for
25 % godtgørelsen, herefter er det efter regning.

Der er ingen tidsbegrænsningen for logi satsen for det midlertidige arbejdssted.

Når der ikke er en tidsbegrænsning for logi satsen, vil vi gerne have en begrundelse for, hvorfor det er tilfældet for diætdelen?
Det er vor opfattelse af midlertidig arbejdssted, er fra dag 1 til arbejdet er færdig, til at tage i brug

Ligningslovens § 9 B, Befordrings godtgørelse.

60 dages reglen fungerer på følgende måde:

Eks.: der er et maler og tømmerfirma fra Roskilde, der har fået en arbejdsopgave på Christiansborg, det har en varighed på 4 mdr., medarbejderen får fra Roskilde og ind til Christiansborg udbetalt km. penge efter statens takst, ved der køres i egen bil.

Efter der er arbejdet i 60 dage betales der skat af de kørte km.

Herefter kan medarbejderen trækker kørsel mellem arbejdssted (Roskilde Christiansborg) fra på selvangivelsen for alle kørte km.
Med kilometertaksten der er gældende for kørsel mellem hjem og arbejde på næste års selvangivelse.

Dette mener vi er en skjult skat eller afgift, samt dobbelt administration for arbejdsgiver og arbejdstager, der bør fjernes.

Hvilket formål tjener denne beskatnings form for udbetaling af kilometerpenge efter statens takster?
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024