Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Brev til by- og boligministeriet omkring Vinterbyggefond
Spørgsmål til Statsministeren samt By- og Boligministeren.

Jeg vil gerne på Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivnings vegne stillefølgende spørgsmål:

På hvilket tidspunkt kan vi regne med, at der vil blive etableret en Vinterbygge­fond?

By- og Boligministeren har i et brev skrevet, at der senest 1. april 2001 vil være et forslag at fremlægge for Folketinget.

Det er også vedtaget ved Finanslovsforliget, at senest 1. april 2001 vil der være et forslag klar.

Vi har intet nyt hørt, selv om vi har kontaktet både Finansministeriet og By- og Bolig­ministe­riet.

Vi skriver i dag den 5. maj 2001!

Der har været arbejdet på sagen i By- og Boligministeriet siden 1998.

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning har indsendt forslag til både By- og Boligmini­steriet (Deres bilag nr. 78) og til Finansministeriet vedrørende en Vinterbyg­gefond!

Der vedlægges en kopi af Nyhedsbrev fra Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelov­giv­ning.

Ifølge svar til By- og Boligudvalget den 26. 2. 2001 fra By- og Boligministeren skulle der fore­ligge et forhandlingsudspil, senest 1. april 2001.

Vi kræver at Statsministeren eller By- og Boligministeren snart giver os et svar!

Med Venlig Hilsen
Hans Erik Meyer
Bestyrelsesmedlem
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024