Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Ret til efterløn efter arbejde i udlandet
Retten til efterløn er en dansk arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning. Forsikringsperioder op­tjent i udlandet kan ikke umiddelbart regnes med efter de samme regler, der gælder for retten til dagpenge. Her følger en gennemgang af de vigtigste regler.

For at have ret til efterløn gælder som udgangspunkt, at man er medlem af en dansk A-kasse, og at man har betalt til denne, samt sit efterlønskontingent i sammenlagt 25 år inden for de sidste 30 år. (Forskellige overgangsregler kan for­korte denne anciennitetsregel). Endvidere skal man være dagpengeberettiget ved overgangen til efterløn.

Anciennitetskravet

Når bestemte betingelser er opfyldt, kan forsikringsperioder fra et andet EØS-land (EU samt enkelte andre lande som f.eks. Norge) medregnes med max. halvdelen af det antal år, som anciennitetskravet kræver. Betingelserne er

 · Bopæl og ophold i Danmark samt medlemskab af dansk A-kasse i min. 1 år umiddelbart før udrejse til et andet EØS-land.

 · Efterlønskontingentet er (efter)betalt ved tilbagevenden til dansk A-kasse.

 · Beskæftigelseskravet ved overgang til efterløn er opfyldt på baggrund af arbejde i Danmark (se nedenfor).

Hvis kravet om 25 års medlemskab inden for de sidste 30 år skal opfyldes, så må højst 12 ½ års medlemskab medreg­nes fra et andet EØS-land. Tilmelder man sig efterlønsordningen som 35 årig med henblik på at gå på efterløn som 60-årig, skal man med andre ord ikke tage arbejde i Malmø i 13 år eller mere, for så har man fortabt retten til dansk efterløn – Øresundsbro eller ej!

Beskæftigelseskravet

Ved overgang til efterløn skal alle være dagpengeberettiget – en ret, der bl.a. hviler på et beskæftigelseskrav på 1924 ustøttede arbejdstimer (52 uger) inden for de sidste 3 år. Men er anciennitetskravet for ret til efterløn opnået i kraft af medregnede forsikringsperioder fra udlandet, så skal beskæftigelseskravet være opfyldt på grundlag af arbejde i Dan­mark eller arbejde for en dansk arbejdsgiver i udlandet.

Dette er hovedreglerne – som naturligvis er suppleret med et omfattende sæt af særlige regler.

Efterlønsreglerne bør ændres

- Det særlige beskæftigelseskrav ved overgang til efterløn, som kræver 52 ugers dansk arbejde in­den for de sidste 3 år, er en urimelig røst fra fortiden. Lovgivningen er tilpasset den tid, hvor udlandet var lig med en uges ferie på Mallorca. Reglen tvinger i virkeligheden folk til at tage en urimelig chance ved blot få års arbejde i udlandet. Fremover vil vi opleve, at mange kun vil kunne opfylde anciennitetskravet, hvis der tælles en forsikringsperiode med fra udlandet. Og så træder det skærpede beskæftigelseskrav i kraft. Er du i midten af 50’erne, og fristes af et jobtilbud i Malmø, ja så skal du være sikker på, at inden du bliver 60 år, skal du ha’ skaffet dig et arbejde i Danmark af mindst 52 ugers varighed. Du skal ta’ den chance, at et dansk job venter på dig som 58 eller 59 årig. Ellers bliver du til grin for din egen indbetaling af efterlønskontingent gennem 25 år.
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024