Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Krav 2001
Grenaa den 30. marts 2001

Her er lidt om de krav vi stiller ved de nye forhandlinger, vi i 2001 fører med politikerne i form af skrivel­ser og møder hen over året, for at nå frem til vort fælles mål, at ændre de punkter vi var enige om på den ordinære ge­neralforsamling i Skanderborg d.d.

1. 20.000 km. Begrænsningen skal fjernes. Km. penge efter statens regler skal være uden begræns­ning, vi har bedt FDM om de vil lave en beregning for os efter de nye regler og evt. bringe det i FDM bladet.

2. Logi satsen skal hæves til 300 kr. Der er ingen der har mulighed for at finde logi til 156 kr. pr. døgn for enkelt værelse med eget bad, toilet, telefon og TV som i dag er standard og i campingvogn ko­ster det 300 kr. pr. dag.

3. Den 12 mdr.s begrænsning der er gældende for kost diæter, skal afskaffes, grundet vi mener, alle bygge og anlægs opgaver er midlertidige og kan derfor ikke betragtes som permanente arbejds­pladser efter 12 mdr.

4. 60 dages reglen skal fjernes.

5. 25 % reglen ændres til 30 % dvs.: når arbejdsgiveren afholder udgifter til diæt og logi, (kost og logi). Før 31.12.99. kunne der udbetales 30% af diæt delen til småfornødenheder, den er i dag sat ned med virkning pr. 01. 01. 2000 til 25%, denne skal bibeholdes på de 30%.

6. Eksportmedarbejder reglen genindføres og pristalsreguleres. Satsen var før 01.01.2000, på 55 kr. i vest Europa og uden for vest Europa på 140 kr. pr. døgn, den regel blev indført i ca. 1985 og er ikke reguleret si­den. Havde den eks. vis været reguleret hvert år med 3%, havde satserne været følgende: 88,25 kr. og 224,65 kr. pr. døgn..

7. Lov 43. Dobbelt beskatning. Skal der være lighed for loven, må denne lov gælde alle danske, der er bosid­dende i Danmark og har udenlandsk indkomst eller også må denne lov fjernes.

8. Kostbeskatning ved produktionsplatforme skal fjernes! Enten må staten fjerne kostbeskatningen for offshore arbejdere på produktionsplatforme eller også må de have udbetalt diætdelen på 363 kr. pr. døgn.

9. Fradrag for rejseudgifter, lignings lovens § 9 stk.1, hvor udgifter udover 4400 kr. kan fratrækkes, skal ikke gælde for rejsearbejdere, vi mener det hører ind under pendlere?

10.  Skurpenge udbetales i henhold til eks. vis, Industriens overenskomst ved udearbejde hvor der ikke er stillet godkendt skurvogn til rådighed. Og standarden er i henhold til arbejdsmiljøloven. I COI - DI overenskomst er det § 19 stk. 2 og 3. Betaling for overenskomst perioden 2000 - 2002 er 3,65 kr. pr. time.

11.  Eksport chaufførerne får også ret til logi diæter, idet deres omkostninger til parkering på beskyttet parkerings­plads samt et dagligt bad, overstiger de 156 kr.

12.  Vinterbyggefond – for at sikre beskæftigelsen i vinterhalvåret skal der etableres en vinterbyggefond.

Lov 88 - 2000, §9a stk.2 afsnit 1, side 2.

Står der bl. a. at ligningsrådet pr. 01.01.2001, kan hæve grundbeløbet pr. døgn med 114 kr. ved overnatning i lande hvor leveomkostningen er væsentlig højere end i DK. Vi HAR krævet det i skri­velse af 24.11.2000
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024