Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Rejsearbejdere slår sig sammen
Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivnings første mærkesag, at få ændret denne lov.

”I maj er der stillet beslutningsforslag i Folketinget om at få ændret loven, og vi har nu planer om at be­søge de forskellige politiske partier for at få ændret loven”, siger Karl Einer Guldborg.

Rejsearbejdernes utilfredshed skyldes, at reglerne for udbetaling af skattefrie rejsegodtgørelser blev ændret. Tidligere fik de en skattefri rejsegodtgørelse til dækning af kost og logi på 419,25 kroner om dagen uden at skulle vise dokumentation.

Men nu skal rejsearbejderne stille med regninger for logiudgifter.

Efter 3 mdr. på samme arbejdsplads skal rejsearbejderne desuden stille med regninger for fortæring, med mindre man rejser efter overenskomstens §20 stk. 4 (CO/DI industrioverenskomsten), hvor der kan rejses ved arbejdsgiverens foranledning eller efter regning.

Ifølge Karl Einer Guldborg vil det betyde øgede hoteludgifter for arbejdsgiverne, fordi den gamle ordning gav medarbejderne et økonomisk incitament til at vælge overnatningsfaciliteter af mere moderat standard. Han fremhæver desuden, at den nye ordning giver administrativt ekstraarbejde, og at det bliver svært at fremlægge dokumentation for mindre fornødenheder som fx drikkepenge.

”Ifølge beregninger, som Dansk Metal har foretaget, vil det nu koste arbejdsgi­verne i gennemsnit 1250 kroner om dagen per medarbejder. Så vil Ole Stavad, skatteministeren, nok sige, at det kan arbejdsgiveren bare trække fra. Men regeringen har glemt at se på, at der er lempeligere vilkår i landene om­kring os. Og med en forskel fra 419,25 til 1250 kroner betyder det, at danske firmaer får sværere ved at konkurrere og vinde licitationer. Og kan virksomhederne ikke få ordrer, så mister vi arbejdsplad­ser. Derfor vil vi have reglerne ændret”, forklarer Karl Einer Guldborg.

Allan Petersen
Karl Einer Guldborg
formand
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2024