Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Ændringsforslag til Vinterbyggefond
Bilag 2

Fra Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning:
Igangsætning af byggeri med statsligt og kommunalt tilsagn, kan med fordel gøres mere attraktivt i vinterhalvåret.

Det samme gælder m.h.t. reparationer/vedligeholdelse og nybyggeri.

Begrundelsen herfor er, at der ikke - som foreslået af Arbejderbevægelsens erhvervsråd, AE, skal gives m² tilskud på 150 kr.

Men derimod et såkaldt løn - time tilskud i forhold til indberetninger af A.T.P. timer, gældende for bygge-perioden 1. November -1.April.

Der er i gennemsnit i alt beskæftiget 140.000 lønmodtagere i byggeriet.

Ved at Virksomhederne indbetaler 3,95 kr. pr time samtidig med A.T.P - timerne indbetales, er forslaget hverken forbundet med store gener eller administrative byrder.

Fondens midler vil så være på ca. 1.050 mil. kr.

Vi forudsætter i forslaget, at renteindtægter kan betale for fondens administration.

I forbindelse med ind / udbetalingerne over A.T.P - Fonden, kan der til virksomhedernes S E-numre udskrives branche-kode, som ved Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring .

Akkurat samme måde foregår det i dag hos Arbejdsmarkedets Elevrefusion.

Vi foreslår, at administration og kontrol skal foregå gennem de indgåede timer til A.T.P. fonden.

Der kan gives et tilskud på ca. 7.500 kr. eller 1.500 kr. pr. mdr. i perioden: 1. November- 1. April.
Ved 4 mdr. 1.875 kr.: 1. December –1. April.

Det vil ikke alene give et godt resultat, men også medvirke, at alle vil komme til at betale samme pris ved at det er vinter- eller sommerbyggeri.

Forslaget indebærer desuden den fordel, at der vil være mindre risiko for flaskehalse i højsæsonen.

G-dagene skal ændres til 0 om vinteren i perioden fra den 1. November til den 1. april..

De 630 mil. kr. der kan spares på dagpenge, kan i stedet så delvis udbetales her.

Vinterbyggefonden vil så have samme vilkår som den Fond, der findes i Tyskland, hvor der udbetales 2 DM. pr. arbejdende time.

Det skal for en god ordens skyld anføres, at de beregnede tal er nået i samarbejde med A. T. P's Analyseafdeling.
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021