Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Udsigt til øget kontrol med udstationerede skriver Erhvervsbladet
Udsigt til øget kontrol med Østarbejdere

Skatteministeriet arbejder på at indøre krav om at udenlandske arbejdere skal registreres allerede inden de kommer til Danmark. Det er et imødekommes med kyshånd fra fagbevægelsen, der ser bedre muligheder for at håndhæve de danske overenskomster.

Meget tyder på, at fagbevægelsen får opfyldt sit ønske om registrering af udenlandsk arbejdskraft i Danmark.
Skatteministeriet arbejder på et forslag, der vil indføre en skærpet skattekontrol med udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde. Det sker som led i ministeriets "Fair Play" kampagne mod sort og illegalt arbejde.
Meningen er, at alle navne på indrejsende arbejdere skal indberettes til ToldSkal før indrejsen i landet. Dette skulle lette kontrollen med, at de nu også betaler skat og moms, som krævet.
Det oplyser chefkonsulent Søren Clausen fra Skatteministeriet.
- Vi vil gerne have bedre styr på, hvem der render rundt på byggepladserne, altså bedre skattemæssig kontrol. Det skal ske ved at stramme op på en regel vi har i forvejen, så virksomheder, der benytter udenlandske underentreprenører udover at oplyse firmanavnet også skal registrere de udstationerede ved deres navne, siger han.
Fagbevægelsen jubler
Hos fagbevægelsen er der glæde.
Fagforeningerne Træ-Industri-Byg (T-I-B), 3F og Rejsearbejderne har længe følt sig magtesløse i forhold til de udenlandske arbejdere, som man mener både underbyder de danske arbejdere og udfører sort arbejde.
Fagforeningerne vil ikke selv få indblik i registreringerne, men ToldSkats oplysninger vil tilflyde Udlændingestyrelsen, Arbejdstilsynet og Politiet.
Og som omtalt tidligere i ErhvervsBladet samarbejder disse myndigheder i et vist omfang med fagbevægelsen i forbindelse med dens arbejde for at håndhæve minimumslønnen i forhold til den Østeuropæiske arbejdskraft.
- Det er glædeligt og ovenikøbet lyder det, som om der er lagt op til at godt myndighedssamarbejde, siger byggeformand Peter Hougaard Nielsen, T-I-B.
3F udtaler i sit medlemsblad, at fagbevægelsen nu får opfyldt sit ønske om registrering, men at det sker lidt af en bagvej, da det bliver via skattekontrolloven og skattemyndighederne.
Formanden for Fagforeningen Rejsearbejderne anfører, at initiativet kommer fra hans forening.
Rejsearbejderne fik i december 2004 Folketingets Skatteudvalg til at tage sagen op, hvorefter udvalget bad Skatteministeriet se på sagen.
- Vi gør nu som Tyskland. De indførte en lignende kontrol-regel i skattelovgivningen i april i år. Skatteområdet er undtaget fra EU''''s regulering, så man behøver ikke opfylde de normale regler som kræver ligebehandling og fri bevægelighed i EU, siger Hans Erik Meyer og henviser til, at man ellers kunne opfatte et registreringskrav som en kæp i hjulet.
Det forventes, at Skatteministeriet fremlægger lovforslaget i december. Det overvejes også at lade den danske virksomhed hæfte for de skatter og afgifter, som en underentreprenør ikke betaler i Danmark.
En udstationeret lønmodtagers skattepligt indtræder i Danmark efter 183 dage, det vil sige efter et halvt år. Momspligt indtræder otte dage efter at et udenlandsk firma er kommet til landet
Opdateret d. 26 Sep 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021