Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Nyhedsbrev 21. Juni 2006
Fokus på sæsonledighed og byggesjusk - flaskehalser - Øst aftalen Fair-Play 2. og hedeslag i computeren hos Sekretariatslederen Gunde Odegaard ansat i BAT Kartellet.

Så er der snart sommerferie for mange i Danmark, en del rejsearbejdere kan vende hjem til familien for at holde ferie. Det er det ikke alle der kan. da mange bygningshåndværkere, og andre igen var udsat for sæsonledighed og skal arbejde i ferien for at få underskuddet på bankkontoen bragt ned fra vinterperioden.

Ligeledes er vi ikke enige med Dansk Byggeri, HTS, DA. m.m. om flaskehalse på arbejdsmarkedet Det er kun propaganda for at der skal åbnes for social dumping og billige lønninger med arbejdskraft fra de kommende nye østlande. (Især i byggesektoren.)

Som oplyst i sidste Nyhedsbrev rettede vi henvendelse til Erhvervs og Økonomimister Bendt Bendtsen samt Folketingets Boligudvalg med 8. forslag om hvordan man kan sikre bedre vilkår for sæsonledige.

Svaret var, at der vil komme en ny Vinterbekendtgørelse for støttet byggerier af almene boliger, ældreboliger, m.m. Foreningen har rettet henvendelse om forslaget om en ændring af Vinterbekendtgørelse af 5. maj 2005 vedrørende almene boliger og støttet byggeri.

I forslaget til Vinterbekendtgørelsen som kom med en høringsfrist til 19. maj 2006 om at man vil afkorte vinterperioden med 3. mdr. fra 1. december til 31. marts, (den tidligere var fra 1. oktober til 30. april.) og at den skulle bestå af en Årstidsbestemt og en Vejrlighedsbestemt ydelse.

Denne afkortning kan og vil vi ikke godtage. Foreningen rettede derfor igen en henvendelse til Erhvervs og Økonomiministeren og Folketingets Boligudvalg samt Formand for Boligudvalget Lissa Mathiasen. (S.) der som altid straks var lydhør over for problemet.

Ved foretræde var foreningen repræsenteret af Formand Hans Erik Meyer og Sekretær Thorkild Iversen der mødte op med en 9. sider lang kommentar til forslaget om den nye Bekendtgørelse, og dokumentation med billeder på overhead fra byggeskader på støttet byggerier opført om vinteren, samt manglende inddækning af stilladser, råhuse, og vinterforanstaltninger.

Selv om der kun var en uge til Folketingets sommerferie fik vi foretræde for Folketingets Boligudvalg. Det vil vi gerne sige mange tak for.

Der kom en byge af spørgsmål fra formand Lissa Mathiasen (S). og andre Boligudvalgsmedlemmer. Om svamp, inddækninger af stilladser, materialer, byggeteknik og m.m.
Efter vi havde været i foretræde blev vi inviteret til en god saglig snak/møde med Anita Knakkergaard (DF). om problemerne med inddækning af stilladser og svampe i boliger.

Foreningen anbefaler at det skal fremgå, som en særskilt del af licitationstilbudet, vedrørende stilladser, inddækninger, vinterforanstaltninger.

Yderligere har vi fået svar på vores henvendelse til Undervisningsminister Bertel Haarder fra Fuldmægtig Undervisningsministeriet Merete Friberg som henviser os til at henvende os til det Faglige Fællesudvalg for Murer- Stenhugger- og Stukkaturfaget Byggeriets Uddannelser vedrørende Efter/uddannelse i vinterbyggeri.Vi har sendt kopi af henvendelsen til forhandlingssekretær Stig Schlünsen i Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget. 3F

Foreningen har lige siden 14. april 2003 fra vores første henvendelse til Folketinget, arbejdet for at øst firmaer og østarbejdere skal registres, såfremt de arbejder i Danmark.


Af resultater vi har opnået, kan man jo se på Lovforslag l. 145 Fair Play. 2 Fremsat af Skatteminister Kristian Jensen som er vedtaget og træder i kraft 1.juli 2006.

Det er nu delvis vedtaget at alle øst firmaer/arbejdere, der arbejder som underentreprenør for et dansk firma skal registreres med firmanavn, navn på arbejdstager, fødselsdato, adresse i hjemlandet før arbejdet påbegyndes. Så også her er et tydelig bevis på, at vores arbejde virker.

Til foretræde for Folketingets Skatteudvalg kom vi samtidig med et forslag om skiltning på byggepladser med firmanavn og tlf. nr. så fagforeninger havde let ved at se, hvor der var illegale østarbejdere, samt registrering af firmaer/ansatte som arbejder i Danmark i lighed med den vedtagnelov.

Frode Sørensen S. har lovet at finde ud af hvilken lovgivning der kan bruges (vi mener selv at Bygningsreglementet. BR. 95 er egnet og har fremsendt det som forslag til ham) Yderligere har vi fået oplyst at man er klar til at stramme yderlige op hvis det viser sig at være nødvendig.

Også vedrørende L. 14 ændringer af lov om arbejdsmiljø. Skærpelse af straffene for visse overtrædelser der begås af ansatte. Den er trådt i kraft 28. april 2006. den fik vi også indflydelse på.

Den gælder for.1. Manglende anvendelse af personlige værnemidler, 2 ). anvendelse af udsugningsforanstaltning, 3). anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltning, 4). Anvendelse af forsvarlige arbejdsmetoder. 5). manglende certifikat til kran og gaffeltruck.

Der barsles nu med et nyt forslag om et Liftcertifikat i lighed med Truckcertifikatet. Det skulle for længst være gennemført.

Foreningen rettede også henvendelse 5. maj 2006 til Folketingets Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen samt Integrationsminister Rikke Hvilshøj Lovforslag l. 235 af 27. april 2006 Omkring Østaftalen vedrørende hullet i loven omkring vikarer/pendlere og chauffører.

Vikarbureauer ville kunne forhåndsgodkendes til at udsende vikarer til firmaer uden overenskomst. Bureauer skal nu have en overenskomst med en landsdækkende fagforening. Det samme gælder firmaer der ansætter udenlandske pendlere/chauffører.

Ligeledes har Transportminister Flemming Hansen meddelt EU-kommissionen at Danmark forlænger aftalen om firmaer fra de nye østlandes indenrigskørsel i Danmark (cobotagekørsel)
Vi vil til enhver tid bekæmpe Dansk Byggeri og DA og HTS med deres ide om flere østarbejdere, så længe der går ledige hænder i Danmark.

Vi har rettet henvendelse om servicedirektivet til Erhvervs og Økonomiministeren fra første færd. Afholdt møde i Aabenraa med 5. EU-politikere i september sidste år, og været til en stribe møder med EU-politikere og påvirket dem, hvor vi har arbejdet for at det var værtslandets løn og arbejdsforhold der var gældende.

Som forslaget fra EU-kommissionen til servicedirektivet er nu, er giver det ikke de store problemer. Det bliver værtslandets løn og ansættelsesforhold m.m. der er gældende. Og Ikke hjemlandets, som indgik i det oprindelige forslag.

Vi har rettet henvendelse til Skat og Politi samt Arbejdstilsynet vedrørende flere byggerier, hvor der var Firmaer fra Østeuropa i gang uden overenskomst. Ligeledes har vi sørget for at tyskere blev indmeldt i fagforeningen da der også er problemer med dem og rettet henvendelse til firmaet, at de skal have en overenskomst med 3F. Når de arbejder her. Et tysk firma fra Dresden var i gang som underentreprenør for et dansk firma med at renovere og nedlægge kabler for Energi Danmark i Sønderjylland løn 75. kr. i timen.

Tysklands regering skal ikke sende deres sociale problemer over landgrænsen som løntrykkere. Der kommer for øjeblikket mange, fra Tyskland grundet Hartz 4 (Den nye arbejdsløshedskasselov) Hvor der sker modregning i ægtefældens indtægt m.m.

Et firma i Haderslev har vi været medvirkende til at få stoppet deres byggeri og brug af litauer, da byggeriet strider mod Lokalplanen. Ejeren har fået en bøde på 50.000 kr. samt en anklage for brud på arbejdsmiljøloven. Der afventes dom.

Ejeren fortsætter nu sit virke i Aabenraa med renovering af lejligheder med udenlands arbejdskraft. I et andet tilfælde i samme by fik vi stoppet en slaveudlejer fra Aarhus, med et skjult tlf. nr. og som havde 10. polakker ansat.

Ligeledes har TIB i Rødekro nu meddelt blokade mod Plus Maid der har byggearbejde i gang udført af polsk arbejdskraft. Dette foretagende har vi længe haft kik på. En ældgammel campingvogn bruges som skurvogn på byggepladsen.

Et andet hit er, at man nu køber gamle billige danske biler, så det ikke længere fremgår af nummerpladen at det er Firmaer/Arbejdstagere fra de nye østlande som er i gang. Hvis Beskæftigelsesministeren og Skatteministeren var lige så kreative/opfindsomme med deres lovgivning havde, dette sure sjov for længst været stoppet.

Ingen skal arbejde under hvad de kollektive overenskomster giver ret til, inden for området i Danmark + Statens takster for Kost - Logi og Kørselsudgifter som Udstationerede.

Til slut vil vi lige minde sekretariatslederen Gunde Odegaard om at computeren i BAT Kartellets kontor, må har fået hedeslag i sommervarmen, når han udtaler til Ritzau 19-6-06, at lavt uddannede og håndværkere nord for Limfjorden ikke er mobile på arbejdsmarkedet, efter en undersøgelse som Beskæftigelsesministeriet lancerer i publikationen Rundt Om.

Måske var det bedre at Sekretariatslederen søgte job hos Dansk Byggeri eller Dansk Arbejdsgiverforening. Det er ikke at varetage arbejdstagernes interesser med sådanne udtalelser. Vi kan kun beklage

Foreningen Rejsearbejder.dk hjælper gerne med at få opgraderet computeren hos Sekretariatslederen.
Det er rigtig mange rejsemontører fra Nordjylland der tager til Norge og Sverige, samt Fyn og Sjælland, København og til tidligere Tyskland.

Årsagen er dårlig offentlig transport i området. 5-til 6 timer med (Orientekspressen fra Hjørring og til Sønderjylland) Navnet kommer af, at man skal næsten hænge udenpå eller side på taget. Optalte Personer i forgangen i en togvogn var 27. uden sideplads.

Fradraget for kørselsudgifter er den største forhindring med en værdi på 46 øre pr km. ved 100 km. Udgifter er efter Skatterådets beregninger 3.30 kr. Kørselsudgifter til samme bygge og anlægsplads efter 60 dage er 45 øre. Altså stjæler skatten 2,85 kr. selv om arbejdsgiveren betaler kørselsgodtgørelse efter statens takster.

Yderligt tæller også de dårlige overenskomster, som gælder for provinsen. I 20 år har der været nedsat et udvalg til at se på murerfagets overenskomster. Så den blev gjort landsdækkende og de er ikke kommet et skridt videre.

Her kan >>sekretariatslederen<< Gunde Odegaard passende bruge sine kræfter frem for at nedgøre arbejdsløse Nordjyder.

Alle ønskes en god sommerferie.
P. B.V.
Hans Erik Meyer
Opdateret d. 29 Jun 2006
© Rejsearbejdere.dk 2023