Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Hvem kan få skattefri kostgodtgørelse indhold??
Der kan udbetales skattefri kostgodtgørelse til: 

Lønmodtagere. - En lønmodtager er en person, der er ansat i et tjenesteforhold af en arbejdsgiver (person eller selskab) til selv at udføre et arbejde for arbejdsgiveren. Lønmodtageren får et vederlag af arbejdsgiveren for at udføre arbejdet. Vederlaget kaldes løn. Lønnen er normalt skattepligtig A-indkomst. 

Medlemmer af og medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende. Et medlem af eller en medhjælper for en bestyrelse/et udvalg/en kommission og lignende anses for en hvervtager. - En hvervtager er en person, der efter aftale med en hvervgiver (person eller selskab) selv udfører et arbejde (et "hverv") for hvervgiveren. Hvervtageren er ikke ansat i et tjenesteforhold hos hvervgiveren. Hvis hvervtageren får et vederlag af hvervgiveren for at udføre hvervet, kaldes vederlaget som regel for et honorar. Honoraret (vederlaget) er skattepligtigt som enten A- eller B-indkomst.

Bemærk, at en hvervtager ikke kan få skattefri kostgodtgørelse, hvis honoraret er B-indkomst. Se om denne persongruppe i afsnittet: Personer, der får honorarer som B-indkomst.
 
Nogle lønmodtagere kan ikke få skattefri kostgodtgørelse, fordi de har særlige skatteordninger. Det er: 

personer, der er registrerede som erhvervsfiskere, og som derfor kan anvende reglerne i ligningslovens § 9 G

personer, der arbejder på D.I.S.-skibe, og som derfor kan anvende reglerne i ligningslovens § 33 C

personer, der kan anvende reglerne i sømandsfradragsloven

personer, der får diverse tillæg og lignende ydelser, fordi de er udsendt af den danske stat, jf. ligningslovens § 7, litra r, og 

personer, der får ydelser, fordi de er under uddannelse mv., jf.ligningslovens § 31, stk. 4
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2023