Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Henvendelse til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Om ændring af lov om udstationering
2. april. 2013

Henvendelse til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Bemærkninger fra Foreningen Rejsearbejdere.dk til L. 195 Fremsat 20. marts 2013. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Det fremgår af bemærkninger til Lovforslagets enkelte bestemmelser.” Forslaget vil bl.a. forbedre arbejdsmarkedets parters mulighed for at sikre overholdelse af løn og arbejdsvilkår, når udenlandske tjenesteydere midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark.”

Foreningen Rejsearbejdere.dk. finder ikke at lovforslaget løser, alle problemerne med den fortsatte fremgang, i antallet af udenlandske/østarbejdere der presser danske lønmodtagere, ud af arbejdsmarkedet til ledighed, det sikrer ikke at de kollektive overenskomster overholdes af alle der arbejder i Danmark og som er den rigtige løsning der også mangler.?.

Udenlandske virksomheder kan undgå problemet med kravet om registrering i RUT Registret ved at deres ansatte bliver ansat i et oprettet dansk firma. Derfor mener vi at danske virksomheder der kun, har ansat udenlandsk arbejdskraft i bygge & anlægsbranchen, m.v. også skal registrer deres ansatte, i lighed med kravene i RUT Registreret..?.

Forslaget at forkorte fristen fra 8 til 3 dage med hensyn til, hvornår udenlandske tjenesteydere skal anmelde ændringer af oplysninger i RUT burde ændres til dagen før ændringen sker. Vi har i vores tidlige henvendelser argumenteret for dette. Undskyldningen med en frist på 3 dage for at kunne komme på biblioteket holder ikke, idet bibliotekerne holder lukket i hele Påsken, samt ved andre højtider. Der skal åbenbart igen ske en forhaling for at tiltag skal virke.?.

Det fremgår af svar på høringssvarene om det er, hensigtsmæssig at Arbejdstilsynet kan gøres til tilsynsmyndighed vedrørende overtrædelser af hvervgiverpligten. At der er sat en analyse i gang som forventes færdig inden sommer og som skulle danne baggrund for politiske drøftelser og eventuel lovændringer. Nu skal der igen ske en udsættelse af et lov - tiltag der også rammer hvervgiveren.?.

Ifølge svar på et § 20 Spørgsmål fra Bent Bøgsted til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (12/12 /20 03 Spm. nr. S 1304 henledes der på at 8 nye central- og østeuropæiske EU-lande fra 2003 til 2030 på i alt ca. 39.000 personer og at tilvæksten af polske faglærte skønnes at andrage ca. 200-300 om året.
De gennemførte analyser giver en fornemmelse af omfanget af indvandringen fra de nye medlemslande samt den usikkerhed som kunne forekomme fremgår det af svaret.

Hvor mange øst/arbejdere var der henholdsvis pr. januar 2004 og til januar 2013. Samt fra andre lande årligt i Danmark.
Samtidig stilles spørgsmålet om at Beskæftigelsesministeren vil revurdere prognoserne på de 39.000 personer til år 2039. set i lyset af at pr. januar 2013 var beskæftiget 136.024 udenlandske statsborgere over tid i Danmark, ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens tal. Hvor mange forventes der nu, vil komme i alt til år 2039.?.

Hvilke initiativer agter beskæftigelsesministeren at foretage sig, for at stoppe denne udvikling der har som resultat at der er mange tusinder der mister deres Dagpenge i 2013 og fremover på grund af udenlandske arbejdstagere og social dumping samt nedsættelsen af Dagpengeperioden og genoptjenings retten. Hvor mange danske arbejdstagere skønnes, ledige og faldet ud af Dagpengesystemet på baggrund af øst udvidelsen samt den udenlandsk arbejdskraft.?.

Med venlig hilsen
Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk
Opdateret d. 04 Apr 2013
© Rejsearbejdere.dk 2021