Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Pressemeddelelse Regeringens præsentation 29. maj. af Skattereform 2012. Koster Rejsearbejdere og firmaer dyrt læs mere her hvorfor
Henvendelse til Skatteminister Thor Möger Pedersen og Folketinget Skatteudvalg.
Vedrørende præsentation 29. maj. af Skattereform 2012.

Foreningen Rejsearbejdere.dk finder dele af forslaget vil få store konsekvenser for beskæftigelsen og eksporten inden for alle grene af samfundet samt mobiliteten på arbejdsmarkedet.
Vi har foretaget en kort analyse af regeringen udspil Danmark i arbejde – Skattereformen 3. Finansiering – skat Side 48-49.
Nedsættelse af loft over rejsefradrag - Beskatning af arbejdsudleje - Beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst-

Nedsættelse af loft over rejsefradrag fra 50.000 kr. til 25.000 kr. giver en stigning i skatten 2019 på 6.400 kr.
Til en rejsearbejder/montør/chauffør uanset om der gives lettelser i top skatten og beskæftigelsesfradrag.
Da andre samfundsgrupper får samme lettelser.

Yderligere fremgår det at, værnsreglen, skal strammes op og forhindre, at skattepligtig lønindkomst konverteres til skattefri godtgørelse. Vi stiller derfor også spørgsmålet hvordan, bliver denne værnsregel udformet.
Agter Skatteministeren at gribe ind på de fri løn og ansættelsesaftaler samt overenskomster på området ved udstationering i udlandet eller arbejde i andre dele af Danmark.?.?
Hvilke overenskomster eller aftaler hvor der ikke er indgået kollektive overenskomster, skal lægges til grund ved en udarbejdelse af en ansættelseskontrakt, for at denne ikke giver grund til en tvist med Skat ved påligning af indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag. ??

Foreningen rejsearbejdere.dk har fortaget en beregning hvad det koster en lønmodtager eller et firma såfremt værnsrelgelen vedtages eller kan blive til en tvist med skatteyder og Skat vi har herefter taget kontakt til Revisionsfirmaet Deoilotte pr. telefon der bekræfter konsekvenserne kan blive.
Ved en indtægt på 250.000 kr. og antal rejsedage på 240 med kost 109. 200 kr. ca. 34.173 kr.
som vi mener, firmaet skal kompensere for med lønforhøjelse på ca. 58. 000. kr.
Ved en indtægt på 370.000 og antal rejsedage på 240 med kost og logi er det 156.000 kr. ca. 56.000 kr. der skal kompenseres for før skat af firmaet. Eller lønkompensation i næsten 100.000 kr. klassen.

Beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst
Regeringen foreslår at ophæve ligningslovens § 33 A Der vil medføre, at personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, og som får hel eller delvis lempelse for lønindkomst erhvervet i udlandet, fremadrettet kun kan få kredit/lempelse for deres faktisk betalte skat i udlandet eller lempelse efter en indgået dobbelt beskatnings aftale.
Vil Skatteministeren fremsende en beregning på hvad forskellen bliver ved, ophæve ligningslovens § 33 A
Ved en udenlandsk lønindtægt på henholdsvis 250.000 – 370.000 – 470.000 kr. idet man kommer til at betale dansk skat med top skat og arbejdsmarkedsbidrag. I øvrigt mener vi at det vil gå hårdt ud over Danmarks konkurrenceevne over for udlandet, samt mobiliteten på arbejdsmarkedet, såfremt det hele bliver vedtaget til lov.

Med venlig hilsen
Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk
Opdateret d. 31 May 2012
© Rejsearbejdere.dk 2021