Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Henvendelse om Statsgaranterede lån og tilskud til Klima og Energiminister Conny Hedegaard. Og til Det Energipolitiske Udvalg.
6. november 2009-Til Klima og Energiminister Conny Hedegaard.
Og til Det Energipolitiske Udvalg.Vi finder fra Foreningen Rejsearbejdere.dk set i lyset af den store ledighed i Bygge og Anlæg samt Metalsektoren at, det er et mærkværdig at regeringen ikke har planer om at tilbyde statsgaranterede lån
til boligejere til at, klimarenovere deres boliger, som det fremgår af svar fra, Klima og Energiminister Conny Hedegaard på bilag EPU alm. Del svar på spørgsmål 154.

Det er netop det man gør i Tyskland for at mindske CO2 udledning så man sparer på varmen og fremmer beskæftigelsen. Frem for at forurene og udbetale penge til lediggang, som man nu er i gang med i Danmark på fuld skrue, hvor økonomer regner med måske 170.000 ledige næste år, og antallet af konkurser er det højeste i mange år.

I Tyskland gives der tilskud til næsten alt, inden for Energiforbedringer af bygninger og nybyggeri m.m.
Tilskud, renter, afdrag, gives med satser alt efter hvor meget man, renoverer eller bygger nyt, der overholder visse standarder for de energitekniske krav. Des mere energivenlig, jo mere tilskud. I form af kontant tilskud eller rentetilskud, afdragstilskud fra den Statslige KFW Bankgruppe.

Klima og Energiminister Conny Hedegaard burde tage kontakt til den Danske Ambassade i Tyskland og få
Det tyske program for at, mindske CO2 Udslip fra Bundesministereium Für. Vekehr, Bau und Statenwiklung. Lov program og finansieringsform vedrørende bygninger. m.m. med en oversættelse til dansk tilsendt. Så det kan udleveres til Det Energipolitiske Udvalg. Samt Økonomiminister Lene Espersen og Folketingets Boligudvalg samt Indenrigs og Socialminister Karen Ellemann og Folketingets Socialudvalg.


Her følger en kort redegørelse om det tyske regeringsprogram.
Siden 2006 er 800.000 boliger blevet saneret og udstødning af Kohldioxid, er nu, nedsat med små 2,4 millioner tons, årligt.

Energisanering virker på tre måder Sænker CO2 - Gør Husleje billigere for alle – For hver investering i bygningsbestanden på 1 milliard Euro 7,45 milliarder kr. sikrer eller skaffer 20- 25,000 arbejdspladser.

Den tyske Regering har fra 2006 - 2009 til energispareanstrengelser brugt på Vækst, Beskæftigelse og Innovation 6,68 Milliarder Euro 49,760 milliarder kr. For 2010-11 yderligere 1,5 milliarder Euro 11,175 milliarder kr.
Dertil kommer fra 2007 rentebillige lån og tilskud til afdrag for ejere af en og to familie huse samt ejerlejligheder. Siden 2009 bliver der også givet enkeltvis investeringstilskud.

Med den energitekniske bygningssanering kan tyskerne spare 50 milliarder Euro 372,2 milliarder kr. til år 2020 i varmeomkostninger, Det svarer til 500 Euro svarende til per husstand 3,750 kr.
Så på den måde kommer også investerede midler i større omfattende opgaver som Varmeanlæg - Nye vinduer – Isolering hurtigt igen.

Den samlede Europæiske udledning af klimagasser, skal reduceres med 40 % i 2020 er hvad 27 Stats og regeringschefer i december 2008 blevet enige om.

Vi mener at Danmark skal bidrage med, så meget som muligt. Så skal der ske et tiltag. I stedet for at hver gang der drejes på afgiftsskruen af staten. Hentes der mere koks og gas over landegrænsen og der opsættes brændeovne hvor der fyres i næsten alt fra bygningsaffald, bildæk og flere bliver arbejdsløse.

Det er uden tvivl flest borgere af lavindkomstgruppen der vil prøve at spare på denne måde, da de borgere, med million indtægter får skattelettelser i 50,000 kr. klassen i 2010 og derfor bare kan skrue op for varmen.
Hvorimod andre grupper får nedsat rentefradrag, Befordringsfradrag, loft over kost og logi satser, Dobbelt husførelse. Der igen ikke, giver luft i bugtet, til energi teknisk renovering, på grund af dårlig økonomi..

Bilag. Fakta blad fra det Tyske Bundesministereium Für. Vekehr, Bau und Statenwiklung.

Kopi til Økonomi og Erhvervsministerminister Lene Espersen, og Folketingets Boligudvalg.

Kopi til Indenrigs og Socialminister Karen Ellemann og Folketingets Socialudvalg.

Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørbyvej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk
Opdateret d. 14 Dec 2009
© Rejsearbejdere.dk 2021