Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Henvendelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 27-9-07
Henvendelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 27-9-07 om manglende implementering i arbejdsmiljøloven Rådets Direktiv 92/57/EOF 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser. Læs de 6. pkt. der mangler som der er udarbejdet på Arbejdsmarkedsudvalgets opfordring ved foretrædet 23-10-2007

13-12-2007
De tilretttede ændringer der skal til for at opfylde de krav som Ottende særdirektiv kræver og som opfylder EU-Kommissionens krav til Danmark.
Der er især 6 pkt. som mangler
1. Manglede kordinator ved projektets udarbejdelse navn og difination
2. AT-Vejledninger er ikke retsgyldig i dansk ret.Vejledningerne skal ændres
til Bekendtgørelser i henhold til de beføjelser beskæftigelsesministern har med Arbejdsmiljøloven
3. Manglende værn mod udelukkelse af uvedkommende på byggepladsen Kan give fagbevægelsen problemer ved opsøgende arbejde hegn/skilte
4. Krave om antal af personer på byggepladsen der skal være mere en 10 ansatte til at samtidig på byggepladsen før der pligt til at varetage koordineringsopgaverne. der skal altid udarbejdes en plan hvor 2 eller flere virksomheder udfører arbejde med risici.
5. Kontrol før idriftsættelse af og regelmæssig kontrol med installitionerne og anordninger, med henblik på at fjerne defekter som kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.
6.Arbejdsgivernes manglende pligt til at tage hensyn til anvisninger fra koordinatoren/ne
Disse ændringer er nu sendt til Beskæftigelsesministeren og Arbejdsmarkedsudvalget. Da vi blev bedt om af formanden og enkelte medlemmer Arbejdsmarkedsudvalget ved foretrædet den 23-10- 07 at udarbejde/indarbejde i hvilke Lov, Bekendgørelser og AT- vejledninger der skulle ændres i.

28. september 2007

Til

Folketingets Arbejdsudvalg.

Christiansborg

Hermed anmodes om foretræde for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om foretræde på baggrund af,

Udenrigsministeriet den 26. marts 2007 har modtaget Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2006/2470, SG-Greffe (2007) D/201429 af 23. marts 2007 vedrørende gennemførelsen i dansk ret af direktiv 92/57/EØF af Det anføres, at den danske lovgivning ikke er i overensstemmelse med en række bestemmelser i direktivet.


I Notat fra Beskæftigelsesministeriet til Folketinget Europaudvalg om Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2006/2470 af 23. marts 2007 om gennemførelsen af Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser (ottende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF). Meddeles der at den danske regering til Kommissionen vil indrette sig derefter og, at det formentlig vil tage et par år at ændre arbejdsmiljøloven.


Set i lyset af den de mange dårlige erfaringer Foreningen Rejsearbejder.dk har gjort ved byggepladsbesøg.

Og anmeldelser til arbejdstilsynet. Samt de mange pressemeddelelser, mener vi ikke at der skal gå flere år

før der kommer en ændring af Arbejdsmiljøloven.Vi vil ved foretræde for Arbejdsmarkedsudvalg fremlægge bevis på at det det kræver et hurtigt lovindgreb

For at sætte et stop for arbejdsulykke i byggeriet

Samt at vi har lavet en analyse af åbningsskrivelsen, og vil fremlægge det for udvalget, med hvilke tiltag der skal til.Foreningen vil værre repræsenteret af:Formand i foreningen Rejsearbejdere.dk

Bestyrelsesmedlem Thorkild Iversen

Eventuel Bestyrelsesmedlem Jens Jørgensen
Opdateret d. 10 Oct 2007
© Rejsearbejdere.dk 2021