Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Henvendelse af 16/4-07 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk vedr. ændring af proceduren ved opkald til Arbejdstilsynets Callcenter Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Læs svar 19 juni 07
16. april 2007

Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen
Og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.

Foreningen Rejsearbejdere.dk beder Beskæftigelsesministeren, om at få direktør for Arbejdstilsynet Jens Jensen til at foretage en ændring af proceduren ved opkald til deres Callcenter.

Følgende kan opleves at det er mange opkald på linien, så den kan være blokeret i flere en 10 minutter,
Og nå man så endelig er kommet igennem, så oplever man at en telefonvagt tager imod spørgsmål, for at
Meddele, at den pågældende vil sørge for at man vil blive kontaktet senere af en tilsynsførende.

Selv om det er en akut farlig situation lykkedes det ikke finde nogen personer, da alle var til møde eller på ferie i den pågældende område. På spørgsmålet om og komme til at få oplyst mobil telefonnumre på de to
Tilsynsførende, der normalt hører til i området var svaret, at det ikke må udleveres.

Senere bliver man så kaldt op af en fra Arbejdstilsynet, som meddeler ar der kommer en tilsynsførende.
Det sker så først efter et par timer at denne giver et opkald, hvad sagen drejer sig om.
Dette er et referat af en anmeldt byggeplads på Skolevej i Aabenraa. Hvor der blev givet besked til at stoppe,
Arbejdet på stilladset og indstille arbejdet med byggeelevatoren straks dette sket først kl. 12,30 altså en reaktionstid på fra kl. 9,15 til 12,30 = 3. timer og 15 minutter. Inden der mødte en op.
Der blev arbejdet så det gående publikum kunne få sten og andet i hovedet, eller komme ind under byggeelevatoren. Eller nogen kunne falde ned på grund af manglende rækværk

Billedet som medsendes viser hvor farlig situationen var.

Det er det er den fremgangsmåde som vi finder uheldig. Selvfølgelig skal der ske opkald til Arbejdstilsynets Callcenter først, men det må også være en fordel hvis, man selv kan forklare tilsynsførende, hvad der er
farligt på arbejdspladsen.

I en pressemeddelelse fra Ritzau i april gør Formand John Jacobsen for Stilladsarbejdernes Brancheklub også opmærksom på problemerne, og at det er vanskeligt at få fat på den rigtige.

Bilag kopi af artikel Ritzau
Billeder af byggepladsen i Aabenraa

Med venlig hilsen

Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørby vej 55
6200 Aabenraa.
www.Rejsearbejdere.dk

Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Nørrebyvej 55
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Beskæftigelsesministeren
Ved Stranden 8
1061 Københ~vnK '
T 72 20 50 01
E bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
EAN 5798000398566

Kære Hans Erik Meyer 1 9 JUNI 2007
Tak for din henvendelse af 16. april 2007, hvor du beder mig om, at få direktør
Jens Jensen til at ændre procedureme forhåndteringen af opkald i Arbejdstilsynets
Call Center.
J.nr. 20070021869/207-0017
Jeg har på baggrund af din henvendelse bedt Arbejdstilsynet om at kommentere
dine kritikpunkter i forhold til Call Centret og centrets arbejdsgang ved modtagelse
af den type af akutte klagehenvendelser, som du har beskrevet.
Arbejdstilsynet har bekræftet, at der kan være situationer, hvor der desværre er
ventetid på at komme igennem til en medarbejder i Call Centret, og at man gør
hvad man kan for at begrænse ventetiden mest muligt.
Arbejdstilsynet har endvidere oplyst, at Call Centret fungerer som den telefoniske
indgang til Arbejdstilsynet, også når der er tale om klageopkald om
arbejdsmiljøforholdene på en konkret arbejdsplads. Denne løsning er valgt for at
sikre, at der så hurtigt som muligt bliver taget effektivt hånd om de telefoniske
klager samtidig med, at Arbejdstilsynet har mulighed for at tilrettelægge og
prioritere alle de øvrige tilsynsopgaver, der 'også skal løses. '
Proceduren i Call Centret ved akutte klageopkald er den, at medarbejderen i Call
Centret under telefonopkaldet eller i umiddelbar forlængelse heraf skriver de
nødvendige oplysninger ned til det relevante tilsynscenter, som så straks efter
opkaldet modtager et notat, der kan arbejdes videre med. Hvis medarbejderen i Call
Centret ud fi:ade givne oplysninger vurderer, at der er tale om en meget alvorlig
situation, vil medarbejderen også kontakte tilsynscentret telefonisk for særligt at
henlede opmærksomheden på klagen.
Det er herefter op til det relevante tilsynscenter at tage hånd om klagen. Det
betyder på den ene side, at tilsynscentret efter en konkret vurdering kan beslutte, at
klagen ikke giver anledning til, at der skal gennemføres tilsyn her og nu. På den
anden side giver det også tilsynscentret mulighed for at sikre, at det er den eller de
tilsynsførende, der er bedst egnede, som sættes på opgaven med at gennemføre et
tilsynsbesøg. I den sidstnævnte situation kan det derfor være nødvendigt at afvente,
at den "rigtige" tilsynsførende færdiggør andre opgaver, før tilsynsbesøget kan
gennemføres.
Det er også korrekt, at Call Centret ikke udleverer direkte telefonnumre til
tilsynsførende. Det skyldes, at Arbejdstilsynet gerne vil fastholde, at der er en
telefonisk indgang til Arbejdstilsynet.
På den måde undgås situationer, hvor "kunderne" har navnene på 2-3
tilsynsførende, som så alligevel ikke kan træffes på telefonen på grund af
tilsynsbesøg, kørsel, møder, ferie, sygdom eller lignende. Samtidig giver det
Arbejdstilsynet bedre mulighed for at planlægge og tilrettelægge, hvordan de
samlede tilsynsressourcer anvendes bedst muligt.
For så vidt angår den konkrete sag fra Aabenraa har Arbejdstilsynet bemærket, at
en sagsbehandlingstid på 3 timer og 15 minutter faktisk må betragtes som en
ganske hurtig reaktionstid fra klagen modtages til der gennemføres tilsynsbesøg.
Jeg finder på baggrund af Arbejdstilsynets bemærkninger ikke anledning til at bede
direktøren for Arbejdstilsynet om at ændre på procedurerne i Call Centret.

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen
Opdateret d. 18 Apr 2007
© Rejsearbejdere.dk 2021