Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Svar fra Økonomi og Erhvervsminister Bendt Bendtsen
Mange års henvendelser fra Foreningen Rejsearbejdere.dk med forslag til Folketinget om inddækning og sæsonudjævning giver nu resultat. Læs svar her 8 Sep. 06 fra Økonomi og Erhvervsminister Bendt Bendtsen på henvendelsen om byggesjusk på Fjordblik 8-8-06 læs også om de 4 nye tiltag Indsats mod Skimmelsvampe-nye krav i bygningsregelementet-Byggeskadeforsikring-ny vinterbekendtgørelse i sep. 06

Økonomi og Erhvervsministeriet

Økonomi og Erhvervsminister
- 8 SEP, 2006
ØKONOMI. OG ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33123778
CVR-nr. 10092485
oem@oem
www.oem.dk

Rejsearbejdere.dk Hans Erik Meyer Nørbyvej 55 6200 Aabenraa

Kære Hans Erik Meyer

Tak for dit brev modtaget d. 9. august, hvor du beretter om byggesjusk i forbindelse med byggeriet af 'Fjordblik' i Aabenraa. Eftersom 0konomiog Erhvervsministeriet ikke er tilsynsmyndighed på byggesager, kan jeg ikke kommentere enkeltsager, herunder det omtalte byggeri.Jeg kan orientere om, at jeg den 30. august offentliggjorde en indsats mod skimmelsvamp, fejl og mangler i byggeriet. Indsatsen betyder bl.a., at bygherrerne i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelsen skal redegøre for, hvorledes materialer og konstruktioner vil blive beskyttet mod vejrliget. Kravet kan bl.a. indfries ved at benytte totalinddækning.

Derudover fastsættes der i bygningsreglementet krav om, at byggesager skal indeholde en angivelse af det maksimalt acceptable fugtniveau i en nybygning. Dermed minimeres risikoen for indflytning i for fugtige boliger og vækst af skimmelsvamp. Kommunerne rar mulighed for at kræve, at bygherren efterviser det fastsatte fugtniveau ved en redegørelse/måling.

Endelig indføres der en obligatorisk byggeskadeforsikring mod fejl og mangler i privat boligbyggeri udført af professionelle bygherrer. I den forbindelse skal en ekspert kvalitetstjekke byggeriet efter et og fem år. Ordningen vil stille beboerne væsentligt bedre i sager om udbedring af
fejl og mangler. Når beboeren opdager alvorlige skader, bistår forsikringen med at kræve skaden udbedret. Såfremt skaden ikke udbedre s inden for rimelig tid, vil forsikringsordningen afholde udgifterne til udbedring. Forsikringsordningen kan herefter fremføre krav mod de ansvarlige, men køber/beboer skal ikke vente på en retsafgørelse, inden skaden udbedres.

Til spørgsmålet om tidspunktet for vinterbekendtgørelsens udstedelse har Erhvervs- og Byggestyrelsen oplyst mig, at denne forventes udstedt i september.

Med venlig hilsen
Bendt Bendtsen
Opdateret d. 22 Sep 2006
© Rejsearbejdere.dk 2021