Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Pressemeddelelse: Folketinget - Fredag den 10. februar 2006
Pressemeddelelse: FOLKETINGET Fredag den 10. februar 2006 kl. 10.00 1. behandling af lovforslag nr. L 132: Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere. Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). Læs kommentar fra Rejsearbejdere.dk her. Kritik LO har ingen kommentar til lovforslaget

Dagsorden
for
FOLKETINGET
Fredag den 10. februar 2006 kl. 10.00
1. behandling af lovforslag nr. L 132:
Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere. (Forlængelse af revisionsfrist).
Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).
7. februar 2006. side 1.

Til. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen
og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.


Kommentar til forslag om Lov om udstationering af lønmodtagere L.132
(Forlængelse af revisionsfristen)

Idet foreningen Rejsearbejdere.dk finder at det er dybt beklageligt at LO kun, har denne ene kommentar Bilag 3-4 i deres høring svar.

(Det skal hermed meddeles, at LO ikke har bemærkninger til lovudkastet og derfor kan tiltræde det fremsendte forslag. Underskrift Tine Aurvig- Huggenberger.)

Rejsearbejdere.dk fremsender følgende kommentar, og forslag til Lovforslag.132 om forlængelse af revisionsfristen.

Det må nu konstanters at Beskæftigelsesministeren i sine svar til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg og foreningen Rejsearbejdere.dk, at det var op til LO samt Fagforeningerne ved blokader kunne sikre danske byggepladser/borgere mod social løndumping fra de nye EU Lande. Dette viser sig nu ikke at være korrekt.
Der forgår nu løndumping i store dele af landet, uden fagforeningerne kan gribe ind. da der ikke er mandskab eller økonomi til fysisk blokader.

Der har ikke været en eneste fysisk blokade i Sønderjylland og op til Aarhus for at opnå overenskomst. Fra fagforeningernes side. I Haderslev er der opført og renoveret samt påbegyndt 4. ejendomme uden at der er opnået overenskomst eller blokade. De 2. af ejendommene indeholder flere lejligheder.
Henvendelse Am. Alm. del Bilag 169. 2004-05 2. samling og Sau. Alm. Del bilag 158. 2004-05 2. samling. Viser det typiske billede omkring fagforeningernes chance for at få en overenskomst. Desuden vedlægges kopi af fagbladet der tydeligt viser at de er magtesløse, over for Løndumping som det fremgår af udsendelsen TV 2 Dags Dato 22/01/06. Her var den manglende løn op i millionstørrelse til udstationered.

BAT Nyt og fagbladet Muren december 2005. udgave heraf fremgår det tydeligt at fagbevægelsen er ude af stand til ved blokader at sikre mod social løndumping fra de nye EU-lande selv tyske firmaer er blokaderamt ifølge deres egen statistik. Som vedlægges

BAT Nyt: Antal sager: 1.maj 2004 – 4.oktober 2005 = 424. Antal arbejdstagere 1677. skønnet tal
Østarbejdere 7000 i kortere eller længere tid.
Indgået mindre en 50. overenskomster der forgår ca. 60 Blokader/sympatikonflikter.

Af Fagbladet Muren december 2005 fremgår, det mere klart hvor dårligt, det står til. Tallene er her let at overskue.
239. virksomheder registreret i Skat
der er etableret blokader mod 43. Byggefirmaer Sympatikonflikter LO alle brancher 59.
Overenskomster
TIB - 20
Malerne - 19
3F - 12
i alt 51 Overenskomster
side 2.
Vi kan derfor konstatere at ud af 424 anmeldte sager, til fagforeningerne er der kun opnået 51 overenskomster. Dertil kommer sager som ikke er indberettet til fagforeningerne.
Samtidig kan man se i dagspressen at selv om der er opnået overenskomster forsøges der at snydes østarbejdere store beløb.
Ifølge vurdering konsekvenser af lovforslaget fremgår det Side 3. at der at det ingen konsekvenser har for Staten kommuner amtskommuner m.m.
Dette er ikke korrekt vi har derfor indsat i kopi af bilaget hvilke konsekvenser det vil få.
Administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige
Lovforslaget har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Indsat Rejsearbejdere.dk
Konsekvenser for staten er øgede udgifter til ledige i bygge og anlægsbranchen anslået 100 millioner kr.
Øgede udgifter til Arbejdstilsynet. øgede udgifter til retten og domstole Skat –Politi til kontrol.

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Indsat Rejsearbejdere.dk
Mistede omsætning i bygge anlægsbranchen skøn 1 % af omsætningen af 165 milliard kr. = 1.65 .
Kontingent til Fagforeninger stiger for medlemmerne på grund af større administrationsudgifter og
Blokader.
Administrative konsekvenser for borgerne
Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

Indsat Rejsearbejdere.dk
Lovforslaget har store administrative konsekvenser for borgerne. Idet borgere og fagforeningerne, skal
bruge tid på henvendelser til myndighederne Politi – Skat – Fagforeninger
Miljømæssige konsekvenser
Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

Indsat Rejsearbejdere.dk
Lovforslaget har naturligvis arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Det kan man se på de nye,
anmeldelser til Arbejdstilsynet der kommer omkring udstationerede østarbejdere og deres firmaer,
ligeledes er der ingen garanti, for de byggematerialer, de medbringer til arbejdet, er i henhold til den
danske Arbejdsmiljølov og BR.92
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget har ingen EU-retlige konsekvenser.


side 3.
Forslag til Lovforslag L.132 fra foreningen Rejsearbejdere.dk er derfor følgende.

Pkt. 1. Udsættelse af revisionsfristens § 11. til 2009. ændres til 2007 og højest til 2008 og loven kommer under lov overvågning, hvis der skulle ske en destabilisering, på det danske arbejdsmarked, på grund af konkurrence fra udstationerede og deres firmaer.
( der tænkes ikke kun på firmaer fra øst. I Tyskland har man nogen steder en stor ledighed på grund af presset fra østarbejderne i Berlin oprettes der 150 nye østfirmaer om ugen, ifølge tysk TV ZDF udsendelsen 25. januar 2006. Det vil også kunne give et øget pres på det danske arbejdsmarked fra ledige/ tyske firmaer.)

Pkt. 2. Såfremt Servicedirektivet vedtages, og det kan give et ustabilt arbejdsmarked skal loven straks op til revision.

Pkt. 3. Alternativet er at de kollektive overenskomster, som gælder for området implementeres, i en national lovgivning med, deraf en følgende national voldgift, der tager sig af, underbetaling af udstationerede lønmodtagere.
Bilag kopi af siden fra fagbladet BAT NYT og fagbladet MUREN
Kopi blokadestatistik 3F.

Med venlig hilsen
Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Opdateret d. 10 Feb 2006
© Rejsearbejdere.dk 2021