Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Pressemeddelse: 6. Januar 2006
Pressemeddelse: 6. Januar 06. Førtidspensionister ved ikke at de muligvis har mange penge tilgode hos pesionsselskaberne Læs her henvendelsen til Socailminister Eva Kjer Hansen

REJSEARBEJDERE. DK
21. december 2005
Til Socialminister Eva Kjer Hansen og Minister for ligestilling.
Samt Folketingets socialudvalg Christiansborg.

På baggrund at vi i foreningen Rejsearbejdere.dk har erfaret at der muligvis er et antal personer, der ikke har modtaget deres udbetaling af, Invalide sum ved kritiske sygdomme, og Invalidepension samt Kapitalpension. fra Pension Danmark. Summen der kommer til udbetaling ved tilkendelse af førtidspension. Ligeledes kan man indbetale til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension i Pension Danmark med en selvindbetaling på 130 kr. og 260 kr. fra kommunen (2005):, Den bliver udbetalt ved folkepensionering fra Pension Danmark.

Vi mener at man muligvis, først er blevet opmærksom på deres tilgodehavende ved Pension Danmark efter henvendelse, til foreningen Rejsearbejdere.dk for at få hjælp, eller har fået viden fra andre fagforeninger, eller på en anden baggrund har fået kendskab, til deres ret til udbetaling og indbetalingen til den fortsatte pension fra Pension Danmark (Kan muligvis også være andre pensionsselskaber)

Det omhandler personer fra ikke samme kommune, som vi har kendskab til fra foreningen. I en omhandlende sag i november 2005. Der ellers kunne have faldet tragisk ud, da Kommunen afviste efter ansøgning, om at
give et lån til indskud, til en ny lejlighed, som var nødvendig på grund af pensionistens sygdom, så hun kunne komme i dialyse derhjemme på grund af nyresvigt. (skulle flytte på grund affugtproblemer). Her henviste kommunen heller ikke, til tilgodehavendet hos Pension Danmark.

Pensionisten der var blevet tilkendt førtidspension ved et brev 13.juli 2003. og med virkning fra 1. august 2003. havde et tilgodehavende på 137.000. kr. og en livsvarig udbetaling på 48.000 årligt hos Pension
Danmark altså næsten 1,5 år efter afgørelsen. Blev førtidspensionisten orienteret fra foreningen Rejsearbejdere.dk om hun havde ret til udbetalingen, fra Pension Danmark
Pengene kom hurtig efter 8 dage til udbetaling 25. november 2005 efter ansøgning og vi pr telefon havde orienteret pensionsselskabet om
sagen.

Vi vil hermed fra Foreningen Rejsearbejdere.dk gøre opmærksom på at der burde være således være en pligt, til at kommunerhe ved afgørelser om førtidspension, i henhold til Lov om sociale pensioner § 16. og 20. pr automatik. Sender en meddelelse til Pension Danmar)i eller andre pensionsselskaber, så de kan blive bekendt, med Pensionsatgørelsen fra kommunen. Samt at kommunen oplyser i brevet med pensionsafgørelsen. At førtidspensionisten har muligvis krav, på en sum, fra eventuel
Arbejdsmarkeds Pensionsselskab. Som den pågældende arbejdstager og deres, firma har indbetalt til, og at deres tilgodehavende feriepenge kan kommer til udbetaling straks.

Vi kan samtidig oplyse at der muligvis er fortidspensionister, som mister kontakten til fagforeningerne på grund af de, under deres langvarig sygdom har dårlig økonomi og melder sig ud, eller bliver slettet med restance af fagforeningerne, så de ikke mere kan trække på deres råd og vejledning, hvilket vi finder meget beklageligt. .
Bilag:
Kopi afPensionsafgørelse 13.juli 2003. med skjult navn og personnummer vedlægges.
Kopi af udbetaling fra Pension Danmark og Bankkontoudskrift med overførselsdato.
Formand: Hans Erik Meyer Nørrebyvej 55, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa Tel: 74 61 83 51, Mobil: 40 18 76 48 E-mai!: h.e.mever{a)Dost.tele.dk
Kasserer: Thorkild Iversen. Surreroj 87 Bylderup-Bov. 6372 Tel: 7464 8448 Mobil: 40276529. E-Mai!: th.iversen{a)Dost.tele.dk
Hjemmeside: www.Rejsearbeidere.dk
Opdateret d. 06 Jan 2006
© Rejsearbejdere.dk 2021