Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet vil udarbejde pjecer om arbejdsmiljøregler
Hans Erik Meyer
Nørrebyvej 55
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Beskæftigelsesministeren
VedStranden8
1061 København K
Tlf. 33 92 59 00
Fax 33 12 1378
bm@bm.dk

Voressag -7 OKT. 2005
20050072810/207-0010

Kære Hans Erik Meyer

Tak for dit brev af 7 september 2005.
Du skriver, at Arbejdstilsynet ikke hurtigt nok reagerer på anmeldelser om
dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladser, hvor arbejdet udføres af arbejdskraft
fra de nye EU-lande i østeuropa. Du henviser til en sag fra Haderslev, hvor
Arbejdstilsynet først dagen efter en henvendelse fra dig om forholdene på en
byggeplads med østeuropæisk arbejdskraft besøgte arbejdspladsen og nedlagde
forbud mod videre arbejde.

Som minister har jeg ikke mulighed for at gå ind i den konkrete sag jeg kan
dog oplyse, at de danske arbejdsmiljøregler gælder for alt arbejde i Danmark,
uanset om arbejdet udføres af dansk eller udenlandsk arbejdskraft. Det
betyder også, at Arbejdstilsynet prioriterer og behandler sager om dårligt arbejdsmiljø
på arbejdspladser med udenlandsk arbejdskraft på lige fod med
sager, hvor arbejdet udføres af dansk arbejdskraft.

Jeg er enig i, at der på mange arbejdspladser med arbejdskraft fra de nye EU-lande
er problemer med arbejdsmiljøet. Det skyldes ofte ukendskab til de
danske krav på området. Derfor vil Beskæftigelsesministeriet udarbejde en
pjece med fokus på de danske arbejdsmiljøregler. Pjecen bliver målrettet
virksomheder, arbejdstagere og myndigheder i de nye EU-lande. På denne
måde får man kendskab til de danske krav til arbejdsmiljøet, inden man
kommer til Danmark for at udføre en arbejdsopgave.

Desuden planlægger Arbejdstilsynet at udgive noget mere detaljeret materiale
om arbejdsmiljøreglerne på bygge- og anlægsområdet på nogle af de nye
EU-sprog. Disse vil kunne deles ud på arbejdspladser i Danmark, hvor arbejdet
helt eller delvis udføres af arbejdskraft fra de nye EU-lande.
Jeg kan se, at du har sendt en kopi af brevet til skatteministeren. Jeg vil derfor
henvise dig til skatteministeriet vedrørende de skattemæssige spørgsmål.
Torben Kragh, Fagbladet 3F,
torben.kragh@3f.dk

Ny sag om østeuropæere i livsfarligt byggeri

Arbejdstilsynet stopper litauere, der udførte tagarbejde i otte til ti meters højde i Haderslev uden de krævede sikkerhedsforanstaltninger.

En håndfuld litauiske bygningsarbejderes arbejde med at lægge nyt tag på et hus i hjertet af Haderslev var så uforsvarligt, at Arbejdstilsynet i Sønderjylland onsdag nedlagde forbud mod arbejdets fortsættelse, indtil der er truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Det var tilsynsførende Tage Lametsch, der standsede arbejdet.

- Arbejderne var i fare under arbejdet, der ikke blev udført efter loven, siger han til Nyhedsbrevet 3F.

Problemet er manglende afskærmning og sikring mod nedstyrtning fra op mod ti meters højde, samt at der er opstillet et såkaldt let facadestillads, der imidlertid ikke må anvendes til murer- og tagarbejde, sådan som det er sket.

Arbejdstilsynet har derfor afgivet påbud om opstilling af et egentligt arbejdsstillads - i øvrigt et stillads, som kun professionelle stilladsarbejdere med certifikat må opstille.

Udnyttelse af østarbejdere

Rækværket kan til nød bruges som faldsikring men kan ikke anvendes som arbejdsstillads, som det har været tilfældet.

Der er tale om ombygning af en tidligere erhvervsejendom på adressen Sønderbro 8 til ejerlejligheder. Bygherren er AGG Ejendomme, der i øvrigt ikke har byggetilladelse og derfor af kommunen er beordret til at stoppe arbejdet. Dette krav har man ikke efterkommet.

Entreprenør på opgaven er Vejle-firmaet Plane Aps der igen har hyret et litauisk firma til arbejdet.

Arbejdstilsynet betragter imidlertid Plane Aps som firmaet, der reelt leder og fordeler arbejdet.

- Forbud og påbud rettes derfor til dette firma, som vi betragter som det juridisk ansvarlige for byggeriet, oplyser Tage Lametsch.

I sidste omgang var det formanden for foreningen Rejsearbejdere.dk, Hans Erik Meyer, der anmeldte de uforsvarlige forhold til Arbejdstilsynet.

- Det var halsbrækkende, jeg så, da jeg var forbi forleden, og østarbejdernes liv er lige så meget værd som vores. Kyniske bygherrer og arbejdsgivere skal ikke kunne berige sig på udnyttelse af østarbejdere, blot fordi Østaftalen ikke er god nok, siger han.

Politiet kalder forholdet lovligt
De lokale fagforeninger har også i et par tilfælde meldt arbejdsforholdet til politiet, der imidlertid mener, at der er tale om en lovlig udstationering. Arbejdet er også meldt til ToldSkat.

TIB i Sønderjylland har forgæves forsøgt at tegne overenskomst med bygherren AGG Ejendomme ved Niels Jørgen Aggesen, der lokalt omtales som boligspekulant, og Plane Aps.

- Vi vil sådan set også gerne tegne overenskomst med det litauiske firma, men for at sige det, som det er, så aner vi ikke, hvad det hedder, og hvor det hører til. Da vi senest var på byggepladsen, blev vi simpelthen smidt ud. Det er svært at aflevere et overenskomstkrav, når man ikke ved, hvem det skal afleveres til, siger bygningsgruppeformand Michael Rasmussen.

Brug for registrering
Han appellerer til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen at få gennemført en egentlig registrering af alle udenlandske firmaer, der arbejder i Danmark - og vel at mærke en registrering, som fagbevægelsen kan få adgang til, så den kan bruges til det faglige arbejde med overenskomstdækning.

Michael Rasmussen oplyser, at byggefagforeningerne i Sønderjylland i første omgang har afstået fra at lave blokade mod byggepladsen i Haderslev.

- Vi har 12 verserende sager, og når vi går i gang med en blokade, skal vi være sikre på at kunne køre den igennem til sejr, siger han.

Lagt på: 01. September 2005 10:50


REJSEARBEJDERE. DK
Formand: Hans Erik Meyer Nørrebyvej 55, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa Tel: 74 61 83 51, Mobil: 40 18 76 48 E-mail: h.e.meyer@post.tele.dk
Kasserer: Thorkild Iversen. Surreroj 87 Bylderup-Bov. 6372 Tel: 7464 8448 Mobil: 4027 6529. E-Mail: th.iversen@post.tele.dk
Hjemmeside: www. Rejsearbejdere.dk
7. September 2005

Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen
Og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.
Ifølge mange artikler i Dagbladet Jydske Vestkysten og indslag i TV Syd ser det ud som at
En lovgivning om registrering af Firmaer og østarbejdere er på høje tid.
En helt Grotesk sag om et byggeri på Sønderbro 8 i Haderslev beviser det.
Et stort antal af anmeldelser til Told og Skat samt Arbejdstilsynet, skulle være unødvendig
Kan det være rigtig at man skal henvende sig til de stedlige myndigheder for kun at konstatere at
Told og Skat i Haderslev ikke kendte til hvad man skulle kontrollere ( kendte ikke til de udsendte manualer).
Og svaret var man kan jo ikke se hvornår de er rejst ind i landet på deres pas, et lignede svar om kontrollen
af Pas og indrejse kom fra politiet.
Det samme gentog sig da vi anmeldte det ulovligt opstillede stillads, og manglende sikkerheds foranstaltning
til arbejdstilsynet den 29. august 2005 der skulle 3. henvendelser til og først efter 4. henvendelse den
30. august om morgnen blev Hans Erik Meyer formand i foreningen Rejsearbejdere.dk kontaktet af
arbejdstilsynet, der kom ud, for at kunne konstatere at sikkerheden ikke var i orden og der blev nedlagt
forbud mod at arbejde videre på taget i højden.
Her var svaret at man havde sendt forbud og påbud til den danske firma på byggeriet da man
mente de var ansvarlig og i øvrigt var det ikke let og rejse en sag over for de 6 fra Litauen der kaldet sig
”selvstændige.” eller udstationerede.
En yderligere ting er at formanden for teknisk udvalg Erling Haugård (V) skal gå ud i medierne
Dagbladet Jydske Vestkysten og TV Syd og udtale at han føler sig helt til grin, i det der ingen
byggetilladelse er givet kan det være rigtig at man skal håndbringe en anmeldelse, om ulovligt byggeri til
vicepolitikommissæren i Haderslev, som bygge og planchef Søren Kistorp har gjort.
Ifølge artiklen i Jydske Vestkysten den 20 august er der sket sigtelse af byggelederen fra Vejle for
indførelse af ulovlig arbejdskraft. Og bygherren Niels Jørgen Aggersen er blevet politianmeldt af
Århus kommune for at fortsætte et byggeri uden tilladelse.
Det ser ud som de lave bødetakster for sådanne lovbrud animere til dette.
Ifølge 3F. Nyhedsbrev 1.september 2005 udtaler Bygningsgruppeformand Michael Rasmussen sig
Om den manglende registrering og hvor skal man sende krav om en overenskomst, når man ikke ved hvor
man skal sende den hen, man har for øjeblikket 12 sager liggende.
Mener Beskæftigelsesministeren ikke 12 blokader på en gang der kan koste en ½ millioner kr. pr stk.
for er meget, sagen Sønderbro 8 har været kendt et år i fagbevægelsen.
Kopi til Skatteminister Kristian Jensen og Folketingets Skatteudvalg.
Kopi af artikler i Jydske Vestkysten
Kopi af artiklen 3F. Nyhedsbrev
Kopi af artiklen TV Syd
Med venlig hilsen
Formand i foreningen
Rejsearbejdere.dk
Hans Erik Meyer
Skatteudvalget (2. samling)
SAU alm. del - Bilag 158
Offentligt

Relaterede Links


3F-links:

Polsk håndværker dræbt


Markant flere arbejdsulykker i byggeriet
Opdateret d. 01 Sep 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021