Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Beskæftigelsesministerens svar på henvendelsen om registrering af udstationerede Rejsarbejdere.dk!s Forslag indgår i overvejelserne 1-6-2005
Om udstationerede personer opholder sig lovligt i Danmark afhænger ikke af
opholdets varighed, men af om der reelt er tale om udstationering. Dette
gælder uanset, at en udstationeret, som opholder sig i Danmark i mere end
tre måneder, skal have et opholdsbevis fra Udlændingestyreisen. Desuden
har Integrationsministeriet oplyst, at retten til ophold i Danmark i op til tre
måneder uden opholdsbevis ikke påvirkes af tidligere ophold i Danmark.
Voressag
7107-0002
Du refererer i dit brev en konkret sag, hvor arbejdere fra Polen er udstationeret
i Danmark. Jeg kan desværre ikke udtale mig om den konkrete sag. Afgørelsen
af, hvorvidt der er tale om en udstationering eller et ansættelsesforhold
hos en dansk arbejdsgiver ligger hos andre myndigheder (Politiet, ToldSkat,
Udlændingestyreisen, Statsamterne) og beror på en konkret vurdering i den
enkelte sag.
Hvad angår Rejsearbejdere.dk's udkast til lovforslag til skærpet registrering
af udstationerede, kan jeg oplyse, at der også i forligskredsen bag østaftalen
er interesse for at afdække mulighederne for øget kendskab til personer, der
udstationeres til Danmark. Jeg har derfor iværksat en undersøgelse af forskellige
muligheder for at opnå større viden om udstationerede. Jeg vil lade
forslaget fra ResJearbejdere.dk indgå i disse overvejelser.
Opdateret d. 09 Aug 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021