Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
§ 20 Svar til Bjarne Laustsen S
Besvarelse af spørgsmål S 263 stillet af Bjarne Laustsen (S) den 11. marts 2005. Spørgsmål: ”Vil ministeren oplyse i hvilket omfang, de lokale myndigheder har gjort en særlig indsats for, at bekendtgørelse nr. 728 af 5. september 1995 om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden overholdes, f.eks. gennem krav til beskrivelse af vinterforanstaltninger som forudsætning for bygge- tilladelser?” Svar: Idet jeg henviser til besvarelserne af spørgsmål S 260 og spørgsmål S 262, kan jeg meddele, at Økonomi- og Erhvervsministeriet ikke har oplysninger om, hvorledes det kommunale tilsyn har været praktiseret
Besvarelse af spørgsmål S 260 stillet af Bjarne Laustsen (S) den 11. marts 2005. Spørgsmål: ”Vil ministeren give en status over, hvordan og i hvilket omfang kommunerne fører tilsyn med overholdelse af bekendtgørelse nr. 728 af 5. september 1995 om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden?” Svar: Økonomi- og Erhvervsministeriet har ikke oplysninger om, hvordan det konkrete kommunale tilsyn med bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden har været praktiseret. Jeg kan nævne, at der er udstedt en vejledning om vinterbyggeri, der mere detaljeret gennemgår de enkelte elementer i udøvelsen af kommunernes tilsynspligt, jf. vejledning nr. 4010 af 31. oktober 1995. Jeg kan oplyse, at Erhvervs - og Byggestyrelsen har stor fokus på problemstillingerne i relation til vinterbyggeri og sæsonudjævning. Styrelsen har således netop offentliggjort en analyse om disse emner. Analysen påpeger blandt andet et behov for at justere processerne i vinterbyggeriet. Som opfølgning på analysen er Erhvervs - og Byggestyrelsen derfor i øjeblikket i dialog med branchen om, hvordan vinterbyggeriet skal tilrettelægges fremover. Det er forventningen, at dette arbejde kan afsluttes inden sommer. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil derudover gå i dialog med kommunerne blandt andet med henblik på at drøfte deres rolle i forhold til vinterbyggeriet
Besvarelse af spørgsmål S 262 stillet af Bjarne Laustsen (S) den 11. marts 2005. Spørgsmål: ”Vil ministeren oplyse art og omfang af sager vedrørende overtrædelse af bekendtgørelse nr. 728 af 5. september 1995 om bygge- og anlægsarbej- der i vinterperioden?” Svar: Som nævnt i besvarelse af spørgsmål S 260 har Økonomi - og Erhvervsministeriet ikke oplysninger om, hvordan det kommunale tilsyn har været praktiseret. Jeg henviser i øvrigt til den nævnte besvarelse

Opdateret d. 11 Apr 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021