Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Loven om tvungne arbejdsbetingelser ved grænseoverskridende service for udlændinge der arbejder i Danmark.
Anmeldelse.

Hvis de i Danmark vil beskæftige mindst en arbejder skal dette anmeldes før beskæftigelsen.

Anmeldelsen skal ske skriftligt og i Dansk sprog ved Told og Skat / arbejdsformidlingen i hvilken region arbejdet ligger.

Anmeldelsen skal indeholde.

• Navnet på det firma /den eller de arbejder, der skal beskæftiges i Danmark.
• Start og den varighed af beskæftigelsen.
• Stedet, hvor beskæftigelsen finder sted.

Anmeldelsesskemaer fås ved Told og Skat i den pågældende region / område i Danmark.

Anmeldelse skal også ske, hvis,

• Starten ændrer sig.
• De vil beskæftige andre arbejdere end de anmeldte.
• De vil sende den anmeldte arbejdere på en anden indlandsplads

Skal andre eller flere end de den beskæftiget arbejdere indsættes på arbejdsplads, skal De rettidig underrette Told og Skat i Regionen

Løn.

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til den danske overenskomst, indgået af Arbejdsmarkedsparter. Inden for det pågældende område hvor i arbejdet udføres.

Erklæring.

Arbejdere de som arbejdsgivere i Danmark og beskæftiger en eller flere arbejdere, skal de skriftlig meddele.

At de overholder loven om tvungne arbejdsbetingelser ved grænseoverskridende service for udlændinge der arbejder i Danmark.

Kontroller.

Arbejdsformidling – Fagforeninger – Arbejdsgiverforeninger – Politiet – Told og Skat er berettiget til at kontrollere løn arbejdsbetingelserne overholdes.

De er forpligtet til at tillade disse kontroller, også hvis de har bopæl i udlandet, skal de nødvendige papirer ligge parat i Danmark ved kontrollen. På arbejdspladsen eller oplyst sted / kontor.

Hertil hører også dokumenter, der efter lov i Deres hjemland skal udstilles for at udføre EU. rådets regler fra 14. oktober 1991 (91/533/EWG.)

Der indeholder arbejdsgiverens pligt til at underrette deres arbejdere, over de for deres arbejdskontrakt – arbejdsforhold og gældende betingelser (amts blad for EU nr. L 288/32 fra den 18.10.1991.)

Forsømmelser.

Ved modvillig

A) Ikke opfylder pligten efter Kontrol pkt.3.
B) Ikke tillader kontrollen.
C) ikke holder til kontrollen så papirer er parat i Danmark.
D) Der ikke rettidig anmelder sine arbejdere, eller ikke erklærer de forskrevne arbejdsbetingelser efter loven begår forsømmelse.

Denne forsømmelse kan straffes efter bogstav A med en bøde optil til 3,75 mil. kr.

Efter bogstav A til B optil 120.000 kr.

Hvis man får pålagt en bøde på mindst 20.000 kr. for ikke at har overholdt ovenstående forpligtigelser. Kan det medføre udelukkelse af licitation inden for de offentlige leveringer af. Byggerier, tjenesteydelser og arbejdere.
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021