Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Oplæg til foretræde i folketingets arbejdsmarkedsudvalg den 12-05-04
Først tak til folketingets arbejdsmarkedsudvalg for, at I vil modtage A/I gruppe og Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning ved foretræde her i dag.

Emnet i dag vil gå på: Den illegale og legale billige arbejdskraft, som i længere eller kortere perioder arbejder her i landet, til betalinger der ligger langt under det danske lønniveau.

Vi har jo set, at der i lovgivningen er lagt op til, at det er de faglige organisationer, der via blokader og faglig kamp, skal ud og sikker løn og arbejdsvilkår for den billige arbejdskraft og samtidig sikker dem ordentlig diæt og logi forhold.

Det kan ikke være rigtig, at vi igen skal se et politisk flertal i det danske folketing, springe over hvor gærdet er lavest, i sted for at sikker, at der som minimum er de løn og arbejdsforhold, der er gældende for det lokal område, allerede i tilbudsfasen, det være sig i transport - bygge og anlægssektoren – skovbrug – landbrug - gartneri – hotel og restaurationsbranchen mv.

Ellers er det jo folketinget, der via lovgivningen bevist eller ubevist forårsager socialdumpning i dette land, ved folketingets manglende stilling tagen, på det her område.

Derfor kræver vi nu, at loven laves om, så det som minimum er de løn og arbejdsforhold der er gældende for det lokale område hvor i arbejdet udføres. Dette vil være en lovgivning, der er til og forstå både for tilbudsgiveren, byggeherren, arbejdsgiveren, lønmodtager, og de faglige organisationer, så har vi noget og rette os efter, det har vi ikke som lovgivningen er i dag.

Et godt eks. her på er opstilling af Autoværn på de syd og sønderjyske motorveje for trafikministeriet, det er en dansk virksomhed der vinder licitation, videregiver opstilling af Autoværn til en tysk underleverandør til en timeløn på 70 kr.

Havde det derimod været danske arbejdsløse håndværkere, der var kommet i gang med opstilling af Autoværn havde timelønnen ligget på ca.150 kr. plus feriepenge, Atp. pension, feriefridage og skat til kommune, amt og stat, I stedet valgte trafikminister Flemming Hansen, at fastholde den store arbejdsløshed i det sønderjyske område.

Århus nord forbrænding blev blokeret i 14 dage for at få en overenskomst på plads for tyske stilladsarbejdere, eller sagt på en anden måde, arbejdet blev 14 dage forsinket, er det godt? Det mener vi ikke.

Til slut må vi forlange at få et svar på, hvilken udannelse - efter udannelse - omskoling der skal til for og få et arbejde i det danske samfund.

Det er ikke, som beskæftigelsesministeren giver udtryk for, inden for murerfaget, der har arbejdsløshed procent på 25, heller ikke inden for social- og sundheds uddannelsen, har kommuner og amt ikke råd til de ekstra løn udgifter. Måske folkevalgt politiker, så er der da arbejde i ca. 4 år eller mere.

Lad os nu få svaret?
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021