Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Vedrørende lovgivningen om illegal arbejdskraft / udenlandsk arbejdskraft i Danmark
Til beskæftigelsesminister
Claus Hjort Frederiksen
Holmens Kanal 20.
1060 København K.

Vedrørende lovgivningen om illegal arbejdskraft / udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Som formand for Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning, har jeg bedt foreningens næstformand Hans Erik Meyer, der har arbejdet som murer i Tyskland i mere ind 20 år, undersøge de forhold der er gældende i Tyskland for illegal arbejdskraft / udenlandsk arbejdskraft.

Det er et positivt skridt i den rigtig retning regeringen har taget, vi synes blot der mangler noget. Derfor skal vi varmt anbefale den tyske model indført i Danmark, som munder ud i en samlet lov, der er danner grundlag for hele EU.

Vi håber på et positiv dialog og svar på vor henvendelse.

Med venlig hilsen
Rejearbejdere for
Retfærdig Skattelovgivning
V/ formand Jens Jørgensen.

Kopi til Justitsminister Lene Espersen
Kopi til Folketingets Retsudvalg V/ formand Anne Baastrup.
Kopi til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalget V/ formand Jens Vibjerg.

Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.

I forlængelse af Beskæftigelsesministerens besvarelse af nr. 107-110 4. juni 2003-11-05
(Alm. Del 427) Arbejdsmarkedsudvalget.

Samt besvarelse af spørgsmål af nr.143-146. af 8. august ( Alm. Del-bilag 552-553 og
554) Arbejdsmarkedsudvalget.

I Beskæftigelsesministerens svar på spørgsmål nr.144 fremgår det, at Danmark ligesom i
Sverige ikke vil anvende direktivets løn bestemmelse angående minimumsløn.

Ifølge dagbladet Licitationen den. 27-10-03, arbejder underbetalte tyskere til 9-10 euro, det
svarer til 68 kr. til 70 kr. i timen, skønt S.I.D. der har overenskomst på området, i en måned har forsøgt at få en aftale igennem, om samme betaling, som er gældende for området.

Der medsendes en kopi af artiklen. Ifølge Beskæftigelsesministeren er det lovligt at støtte deres krav med en konflikt. Beskæftigelsesministerens Besvarelse af spørgsmål 109.

Er det meningen, at der skal dannes blokade mod de tyske arbejdere midt på motorvej E 45.?

Hvorfor skal der være forskel på danske eller tyske arbejdstagere, der arbejder i Tyskland, hvor danske
arbejdstagere skal tilmeldes den tyske arbejdsformidling med hensyn til loven om løn og arbejdets begyndelse – varighed, men tyskere ikke skal være det i Danmark

( Aentg. Loven om tvungne arbejdsbetingelser ved Grænseoverskridende arbejde i Tyskland ).?

Rejsearbejder for Retfærdige Skattelovgivning vil gøre Beskæftigelsesministeren opmærksom. På vi ikke ønsker et ” løn politi ” men at der skal indføres en lignende Lov som er gældende i Tyskland fra 1.3.1996. besvarelse af spørgsmål nr. 145

Her skal alle arbejdstagere fra udlandet være tilmeldt arbejdsformidlingen af arbejdsgiveren
på en blanket, hvor der fremgår om ansættelsesforholdets lovlighed.

Arbejdsformidlingen møde op og kontrollere om Arbejderen er lovlig ansat på Arbejdspladsen.

Vi ønsker, at der således også skal være en lov i Danmark, hvor fagforeningen + A- kassen
har ret til at kontrollere løn og arbejdsforhold.

Det vil samtidig være med til at bremse illegale arbejde her i landet.

Vi mener at L. 27 vedtaget af Folketinget 5.december 2002. skal ændres hurtigst muligt.
Det fremgår af høringssvarene, at S.I.D, Bat kartellet, Dansk Metal ikke er blevet spurgt. Rejsearbejdere For Retfærdig skattelovgivning heller ikke blevet hørt.

Derimod er KL blevet hørt hvor mange medarbejder har KL. Udstationeret.?

Der er medsendt kopi af den Tyske anmeldelsesseddel der er oversat til Dansk
samt artiklen ” Underbetalte tyskere afsløret ” fra Dagbladet Licitationen.
Der henvises til Bilag 360. Arbejdsmarkedsudvalget ( Resume ). side 9.

Oversættelse af Anmeldelsesseddel.

Afsender Maach Huse A/S
Burskovhedevej 15. Linderum
DK-9870 Sindal

Landelsarbejdsformidlingen: Berlin-Brandenburg
Fredrichstr. 34
D-10969 Berlin
Fax: 0049 30 5555 99 3644

Anmeldelse
Ifølge § 3 Arbejdstager – Udsendelsesloven

Byggetilladelses nr.: Heise 025013

Byggeplads adresse.: Krumme Strasse 12
15366 honow

Vil fra 29-09-03. til den 10-10-03.
De i skemaet navngivende arbejdstagere være beskæftiget

Fagruppe Navn Fornavn Fødsels dato starttidspunkt Slutdato
Murer Meyer Hans Erik 17 08 47 29-09-2003 10-10-2003

Sted i indland, der ifølge § 2 Abs 3 Arbejderudsendelsesloven
samtlige bilag er til stede på: Krumme Strasse 12
i 15366 Honow
Ansvarlig indehaver Carsten Maach
Burskovhedevej 15, DK 9870 Sindal

Stedfortrædende fuldmægtig Wolfgang Becker
Tannenweg 7. 23923 Selmsdorf.

Forsikring.

Alle de beskæftigede på den ovennævnte byggeplads vil de i § 1
Arbejdstager- udsendelsesloven forskriftsmæssige Arbejdsbetingelser overholde.

Underskrift.

Her er Straffen i forhold til Dinesen dommen hvis det var foregået i Tyskland

SGB III - Arbeitsförderung -
Zwölftes Kapitel
Straf- und Bußgeldvorschriften
Zweiter Abschnitt
Strafvorschriften
§ 406
Unerlaubte Auslandsvermittlung, Anwerbung und Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen

(1) Wer vorsätzlich eine in § 404 Abs. 2 Nr. 3 bezeichnete Handlung begeht, indem er einen Ausländer, der einen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes nicht besitzt, zu Arbeitsbedingungen beschäftigt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen deutscher Arbeitnehmer stehen, die die gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder aus grobem Eigennutz handelt

Bøde og hæftestraffen i Tyskland.

For at ansætte udlændinge uden tilmelding/tilladelse til arbejde.

SGB III - Arbeitsförderung - .
Zwölftes Kapitel
Straf- und Bußgeldvorschriften
Erster Abschnitt
Bußgeldvorschriften
§ 404
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1. entgegen § 387 Abs. 1 Satz 2 ein Mitglied des Selbstverwaltungsorgans, das Arbeitnehmer, Heimarbeiter oder Arbeitgeber ist, behindert oder benachteiligt oder
2. als Unternehmer Dienst- oder Werkleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser zur Erfüllung dieses Auftrags
a) entgegen § 284 Abs. 1 Satz 1 Ausländer ohne erforderliche Genehmigung beschäftigt oder
b) einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 284 Abs. 1 Satz 1 Ausländer ohne erforderliche Genehmigung beschäftigt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 43 Abs. 4 oder § 287 Abs. 3 sich die dort genannte Gebühr oder den genannten Aufwendungsersatz erstatten lässt,
2. entgegen § 183 Abs. 4 einen dort genannten Beschluss nicht oder nicht rechtzeitig bekanntgibt,
3. entgegen § 284 Abs. 1 Satz 1 einen Ausländer beschäftigt,
4. ohne Genehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 eine Beschäftigung ausübt,
5. entgegen § 284 Abs. 3 eine Auskunft nicht richtig erteilt,
6. einer vollziehbaren Anordnung nach § 288a Abs. 1 zuwiderhandelt,
7. entgegen § 288a Abs. 2 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,
8. entgegen § 288a Abs. 3 Satz 2 eine Maßnahme nicht duldet,
9. einer Rechtsverordnung nach § 292 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
10. (aufgehoben)
11. entgegen § 296 Abs. 2 oder § 296a eine Vergütung oder einen Vorschuss entgegennimmt,
12. entgegen § 298 Abs. 1 als privater Vermittler Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt,

13. entgegen § 298 Abs. 2 Satz 1 oder 4 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zurückgibt oder Daten nicht oder nicht rechtzeitig löscht,
14. (aufgehoben)
15. (aufgehoben)
16. einer Rechtsverordnung nach § 352 Abs. 2 Nr. 2 oder § 357 Satz 1 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
17. entgegen § 306 Abs. 1 Satz 1 oder 2 eine Prüfung oder das Betreten eines Grundstücks oder eines Geschäftsraums nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
18. entgegen § 306 Abs. 2 Satz 1 Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,
19. entgegen § 312 Abs. 1 Satz 1 oder 3, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 3, eine Tatsache nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bescheinigt oder eine Arbeitsbescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt,
20. entgegen § 313 Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 3, Art oder Dauer der Beschäftigung oder der selbständigen Tätigkeit oder die Höhe des Arbeitsentgelts oder der Vergütung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bescheinigt oder eine Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt,
21. entgegen § 313 Abs. 2, auch in Verbindung mit Absatz 3, einen Vordruck nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,
22. entgegen § 314 eine Bescheinigung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ausstellt,
23. entgegen § 315 Abs. 1, 2 Satz 1 oder Abs. 3, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, § 315 Abs. 5 Satz 1, § 316, § 317 oder als privater Arbeitgeber oder Träger entgegen § 318 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,
24. entgegen § 319 Einsicht nicht oder nicht rechtzeitig gewährt,
25. entgegen § 320 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 oder 2 oder Abs. 5 einen Nachweis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erbringt, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt oder eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet oder
26. entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches eine Änderung in den Verhältnissen, die für einen Anspruch auf eine laufende Leistung erheblich ist, nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und des Absatzes 2 Nr. 3 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, 5 bis 9, 11 bis 13, 17 und 18 mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, 4, 16 und 26 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu tausendfünfhundert Euro geahndet werden.

Bilag 5 til Mærkeblad for arbejdsgiver med bopæl i udlandet
Til arbejderudsendelses lov (AehtG) Far 26.02.1996 – lovgivningslov del 1 side 227

Resume
Geesetz über zwingende Abeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen.
Loven om tvungne arbejdsbetingelser ved grænseoverskridende Tjenesteydelser / arbejde (AentG) er gældende fra 1.3.1996.

Anmeldelse: Hvis De i Tyskland vil beskæftige mindst en arbejder på byggeplads, skal dette anmeldes før beskæftigelsen.
Anmeldelsen skal ske skriftlig og i tysk sprog ved arbejdsformidlingen i hvilken region byggepladsen ligger.
Såsom stedet, hvor beskæftigelsen finder sted (byggepladsen) Anmeldelsesskemaer fås ved erhverv - arbejdsformidling.
Hvis der forligger en tarifkontrakt i overensstemmelse med § 1 AentG, gælder det for arbejdsgivere med bopæl i udlandet og i Tyskland. Følgende med hensyn til løn, ferie og feriesocialkasse.

Løn: som arbejdsgiver med bopæl i udlandet eller I Tyskland må De i Forbundsrepublikken Tyskland kun give ydelser efter § 75 afsnit 2
Arbejdsforceringsloven, hvis De anvender normerne for almengældende tarifkontrakter i byggehåndværkets § 1 og 2 af bygge firmaerne ordning ved Deres arbejdere.

Ferieregler: Er varigheder af ferien og højden af feriepenge plus ekstra feriepenge skreven ned i en almengældende tarifkontrakt. Skal De i hvert fald anvende disse tarifnormer ved Deres medarbejder. Er afviklingen for arbejderens feriekrav over en almengældende tarifkontrakt blevet delligeret til en af tarifpartnernes. Samlet organisation (feriesocial kasse), skal De beskæftiger arbejdere i byggefaget i Tyskland.

Erklæring: Arbejder de som arbejdsgiver i Tyskland og beskæftiger en eller flere arbejdere i byggehåndværket skal De skriftlig meddele, At de overholder de i § 1 AentG forskrevne arbejdsbetingelser. Som ved anmeldelser, er De befriet fra denne pligt. Hvis det konkrete byggearbejde er startet før den 1.3.1996. Beskæftiger De efter 1.3.1996 mere eller andre arbejdere på byggepladsen, skal de forsikre at de overholder arbejdsbetingelserne efter § 1 AentG.

Overtrædelser af loven
Ved bevist elle uforsvarlig
A/ ikke opfylder pligten efter & 1 AentG
B/ ikke tillader kontrol
C/ ikke fremviser vigtige papirer til kontrollen i Tyskland
D/ ikke rettidig anmelder sine arbejdere eller ikke erklærer at de forskrevne arbejdsbetingelser efter & AentG over holdes ,begår en forsømmelse.
1. Denne forsømmelse kan straffes efter bogstav A med en bøde optil til 100.000 DM.
2. Efter bogstav A til B optil 30.000 MD.
3. Hvis man får pålagt en bøde på mindst 5000 DM. Efter ikke at har overholdt AentG kan man delvis blive udelukket af Licitation om offentlige leveringer af - byggerier – eller tjenesteydelser og arbejde.

Anlage 1. side 1
Lovgivningsde .
& 1 Stk. 2. Aentg
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021