Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Staten bruger underbetalt arbejdskraft
af Sandy French, 21. november 2003

Tyske vejarbejdere knokler på statslige danske anlægsopgaver til en løn, der ligger under halvdelen af, hvad danske arbejdere skulle have haft

For 70 kroner i timen har et tysk vejarbejdersjak i flere måneder arbejdet på at sætte autoværn op i midterrabatten på det sønderjyske stykke af motorvej E-45. Arbejdet udføres på vegne af den danske stat, men akkordløn på 70 kroner ligger under halvdelen af den løn, danske arbejdere ville få for samme job, oplyser formand for SID i Aabenraa, Kjeld Christensen. Den tyske arbejdsgiver har ikke villet indgå overenskomst med SID.

Arbejdet i midterrabatten er nu afsluttet, og det er det tyske firma Tera-Baus underbetaling også. Men underbetalingen på E-45 fortsætter, for autoværnene langs samme motorvej bliver også monteret af underbetalte arbejdere.

Autoværnet står et dansk entreprenørfirma for og de har i samme stil videregivet opgaven til et tysk firma, der heller ikke ansætter folk på overenskomst eller til mindsteløn. En af de tyske arbejdere har til TV-Syd sagt, at han arbejder til en akkordløn på mellem ni og ti euro i timen – omkring 70 kroner.

Bygherren er i begge tilfælde staten, der i skikkelse af projektleder i Vejdirektoratet Peter Andersen beklager den første sag og lover at følge op på den anden.

Det er meget kedelige sager, og vi vil gøre vores yderste for, at vi ikke kommer i den situation igen, siger han og understreger, at Vejdirektoratet ikke har gjort noget ulovligt.

Ikke desto mindre vil direktoratet fremover mere målrettet sikre sig mod underbetaling af udenlandsk arbejdskraft.

Vi vil nu i fremtidige udbud af opgaver indsætte en klausul om, at løn - og arbejdsvilkår for de ansatte ikke må være dårligere end dem, der er gældende på den pågældende egn,« siger Peter Andersen.

’Skrubhamrende forkert’
Næstformand i arbejdsmarkedsudvalget Bjarne Laustsen (S) er fortørnet over underbetalingen:
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen må straks sørge for, at udlændinge, der arbejder i Danmark arbejder på danske vilkår. Det er konkurrenceforvridende, og specielt uholdbart er det, når det er den danske stat, der i sidste ende står som bygherre,« siger han.

Han bakkes op at Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted: Det er jo skrubhamrende forkert, at staten udnytter underbetalt arbejdskraft. Det mindste man kan forlange er da, at staten overholder reglerne,« siger han.
Bent Bøgsted mener også, at det offentlige har en forpligtigelse til at kontrollere om de firmaer, der vinder de offentlige licitationer overholder spillereglerne på det danske arbejdsmarked: »Hvis ikke engang staten kan leve op til reglerne, hvordan skal vi så kunne forlange, at de private vil gøre det,« siger han.

DF vil give beskæftigelsesministeren en uge til at komme med en løsning på problemet. Det har ikke været mulig at få en kommentar fra Claus Hjort Frederiksen.
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021