Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
30.000 medlemmer i skatteklemme
Når arbejdsgiveren ikke kan gøre rede for udbetalt rejse- og befordringsgodtgørelse, er det medlemmet der får en økonomisk øretæve.

Omkring 30.000 af Metals medlemmer er hvert år på rejse for at kunne leve op til arbejdsmarkedets krav om mobilitet.

De risikerer et klækkeligt skatteeftersmæk, hvis arbejdsgiveren ikke har tilstrækkelig dokumentation og kontrol med udbetaling af skattefri godtgørelser.

Nu går Metal til politikerne for at få stoppet urimelighederne.

Medarbejdere på det tidligere Danyard Frederikshavn A/S har allerede mærket på pengepungen, at det ikke var nok selv at føre regnskab, da de blev udstationeret til Aalborg.

Arbejdsgiveren havde ikke levet op til lovens krav.

Aktuelt er der opstået nye problemer i Jylland, fordi ligningsmyndighederne mener, at en arbejdsgiver ikke har dokumentationen i orden.

Toppen af isbjerget

"Vi har kun set toppen af isbjerget. En landsdækkende kontrol af arbejdsgiverne kan bringe tusindvis af metalarbejdere i en uoverskuelig situation, som er ganske urimelig. De bliver straffet, hvis deres arbejdsgiver ikke overholder den gældende skattelov", siger Keld Bækkelund Hansen, der er leder af Metals forhandlingsafdeling.

Metal har ført sag i Landsskatteretten såvel som i Landsretten uden at få medhold:
"Skattevæsenet er ligeglade med, hvem der har lavet fejl. De skal bare have deres penge hjem, når regler er overtrådt - og de kan kun hentes hos medarbejderen. Derfor vil vi have politikerne til at præcisere, hvordan man vil forhindre, at vore medlemmer får en økonomisk øretæve, når arbejdsgiveren har rod i papirerne".

Et forsøg på at prøve sagen i Arbejdsretten blev afvist af Dansk Industri, fordi der er tale om en skattesag. Derfor kan det blive nødvendigt at få arbejdsgiverens dokumentationspligt fastslået i fremtidige overenskomster.

"Jeg håber, at DI vil gøre fælles sag med os over for politikerne, så man undgår disse uretfærdigheder. Medlemmerne kan jo meget hurtigt miste lysten til mobilitet, hvis det skal koste penge at køre mellem forskellige arbejdssteder. De har jo ingen reel mulighed for at kontrollere, om deres arbejdsgiver overholder lovens bestemmelser".

Kan lukke arbejdspladser

Medlemmer i Nordjylland har fået en skatteregning, som rækker fem år tilbage, selv om de efterfølgende har fået godkendt deres ligningsmæssige fradrag.

"Skattemyndighederne har således ikke betvivlet rigtigheden af deres oplysninger. Alligevel beskattes de af udbetalte beløb til udgifter i forbindelse med udearbejde. En civil retssag kan måske tvinge arbejdsgiverne til at betale den ekstraudgift, de har påført medarbejderne. Men så risikerer vi til gengæld konkurs og tabte arbejdspladser", slutter Keld Bækkelund Hansen.

Metalbladet, december 2003
Peter Rasmussen
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021