Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Indlæg i Jyske Vestkysten lørdag den 6. september
om det fremgår af et indlæg i Jyske Vestkysten lørdag den 6. september, vil Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen gerne i dialog, om besparelser på 800 millioner på dagpengeområdet.

Foreningen, Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning, har ved mange lejligheder fremsendt forslag om Sæson- og Byggebonuskasse efter en model, som findes i Tyskland.

Der er skrevet til Fagforeningen og til Arbejdsgiverforeningen i Tyskland, og fik det svar fra dem, at denne ordning var alle tiders. Der kan spares rigtig mange millioner på dagpengekontoen, hvis der bliver indført en lignende ordning her i landet.

Der er sket en stigning på 1.7 mia. kr. siden 1999 på dagpengeområdet. Penge som kunne være brugt bedre, i stedet for, at en stor del af dem går til sæsonledighed/dagpenge.125.000 husstande er uden bad, mange kommuner, bl.a. Aabenraa havde ikke råd til tilskud til 12 andelsboliger, som er blevet skubbet ud i fremtiden .

Vi vil foreslå, at stat, amt og kommuner via lovgivning bliver pligtig til, at påbegynde deres byggerier i vinterperioden.

Her vil der for samfundet være store penge at spare, ved at mange kommer i arbejde frem for at gå ledige i vinterhalvåret. Det vil kun give mere udgifter til dagpenge, såfremt Regeringen vil spare 750 mio. på byfornyelse.

Fra januar kvartal 2002 og for januar 2003 viser en stigning på næsten en mia. kr. på dagpenge. For alle de mange penge kunne der være bygget 5-600 boliger. Eller de kunne være brugt til Byfornyelse. Staten kunne give kommunerne et forhøjet blok tilskud til bygge- og anlægs arbejde, der udføres i vinter perioden.

Mange firmaer og håndværkere står måske overfor et større problem, hvis Tyskland afskaffer tilskud til byggeri af enfamilie huse i Tyskland, som fremgår af deres finanslovsforslag.

Hvilke tiltag vil beskæftigelsesministeren og økonomi- og erhvervsministeren gøre, for at udligne de manglende arbejdspladser? For hver håndværker der er i arbejde vil der blive 4 beskæftiget i industrien.

Med venlig hilsen
Rejsearbejdere For
Retfærdig Skattelovgivning
V/ Næstformand
Hans Erik Meyer
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021